Mukaan aluetoimintaan!

Aluetoiminnassa on tilaa erilaisille ihmisille. Toimintakenttä on laaja - ja saman pöydän ääreen kaivataan osaajia monipuolisesti. Oli intohimona sitten kilpailu- tai valmennustoiminta, seuratoiminnan kehittäminen, hevostaidot, talous tai tiedotus, kaikille löytyy tehtävää.

Alueeseen kuuluvat siellä toimivat liiton varsinaiset jäsenet (seurat) ja yhteisöjäsenet (tallit). Aluejaosto on paikallisten jäsenten valitsema toimielin, liiton ja koko lajin edustaja paikallistasolla. Sen tehtävänä on ohjata alueen toimintaa liiton toimintasuunnitelman, strategian ja yleisten tavoitteiden mukaisesti.

Alueet järjestävät liiton paikallista toimintaa ja kehittävät seuratoiminnan sekä ratsastuksen toimintaedellytyksiä liiton kanssa yhdessä sovitun työjaon puitteissa. Aluejaostolla on ratsastusta koskevissa asioissa paikallistuntemus ja yhteys alueen eri tahoihin. Aluejaosto vaikuttaa ratsastuksen edustajana alueella, joten monet asiat tehdään sen nimissä.

Aluejaoston jäsenet valitaan syyskokouksessa kaksivuotiskaudeksi seurojen ehdottamista henkilöistä. Jos olet kiinnostunut aluetoiminnasta, niin seuran tulee ehdottaa luottamustoimea aluejaostossa, ja syyskokouksessa valitaan jaoston jäsenet. Vastuualueet jaetaan jaoston järjestäytymiskokouksessa, joka pidetään joko joulu- tai tammikuussa. Jaostoon ehdolle asettuminen itsessään on jo lupaus oman ajan ja osaamisen antamisesta ratsastuksen käyttöön.

Lisätietoja aluetoiminnasta