Hevosopiston koulutukselle sosiaalipedagoginen hevostoiminta SPHT® -tavaramerkki

14.12.2020

Sosiaalipedagoginen hevostoimintayhdistys on vahvistanut Hevosopiston sosiaalipedagogisen hevostoiminnan täydennyskoulutuksen täyttävän yhdistyksen myöntämän SPHT®-tavaramerkin kriteerit.

Hevosopiston ja Sosiaalipedagogisen hevostoimintayhdistyksen tiedote 

Ypäjän Hevosopisto ja Sosiaalipedagoginen hevostoimintayhdistys ry ovat tehneet erinomaista yhteistyötä syksyn 2020 aikana, opettaja Pirja Peltomäki Hevosopistolta ja yhdistyksen puheenjohtaja Maija Lipponen kertovat. Yhteistyön toivotaan syventyvän entisestään jatkossa. Tämän eteen tehdään työtä muun muassa vuoden 2021 aikana käyttöönotettavan sosiaalipedagogisen hevostoiminnan laatutyökirjan parissa.

Sosiaalipedagoginen hevostoimintayhdistys on vahvistanut 29.11.2020 hallituksen kokouksessaan Hevosopiston sosiaalipedagogisen hevostoiminnan täydennyskoulutuksen 25 op täyttävän yhdistyksen myöntämän SPHT®-tavaramerkin kriteerit. Hallitus totesi, että täydennyskoulutuksessa täyttyy vaadittava 10 op sosiaalipedagogiikan teoriaa ja yliopistoyhteys toteutuu. Mikäli koulutuksen sisältöön tulee jatkossa muutoksia, tilanne arvioidaan uudelleen.

Lipponen korostaa, että SPHT®-tavaramerkkiä ei saa automaattisesti täydennyskoulutuksen suorittamalla, vaan käyttöoikeutta myönnettäessä tarkastellaan hakijan muutakin osaamista.

Tavaramerkin SPHT ® käyttöoikeus myönnetään perustuen hakijan pohjakoulutukseen, hyväksyttävään spht-täydennyskoulutukseen sekä työkokemukseen ja hevostaitoihin. Vuodesta 2021 alkaen hakemukseen liitetään lisäksi hakijan palvelua koskeva laatutyökirja.

Tavaramerkin SPHT® käyttöoikeus myönnetään palvelulle, jonka toteuttajalla on
1) voimassa oleva yhdistyksen jäsenyys
2) hakija osoittaa täyttävänsä koulutusta ja työkokemusta ja hevostaitoja koskevat kriteerit hakemuksen yhteyteen liitetyillä dokumenteilla tai näytöillä ja
3) nimikehakemukseen liitetty hakijan palvelua koskeva laatutyökirja.

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta SPHT® -tavaramerkin myöntää Sosiaalipedagoginen hevostoimintayhdistys ry, koska se on rekisteröity yhdistyksen haltuun. Koulutusorganisaatiot eivät voi nimikettä myöntää, koska kyse ei ole tutkinnosta vaan palvelua koskevasta tuotemerkistä. 

Laatutyökirjan käyttöönoton tarkoitus on lisätä sosiaalipedagogisen hevostoimintaa hyödyntävien palveluiden laatua ja todentavan niiden vaikuttavuutta palvelunostajalle. Lisäksi laatutyökirja toimii työkaluna spht-täydennyskoulutusten sisältöjen yhdenmukaistamisessa ja yhteistyössä, Lipponen ja Peltomäki kommentoivat.

SPHT-tavaramerkki ja sen kriteerit