Huomioitavaa kilpailujen palkintojen verotuksesta ratsastajille ja järjestäjille

12.6.2023

Verohallinto ohjeistaa kilpailunjärjestäjää toimittamaan maksetusta rahapalkinnosta ennakonpidätys, kun palkinnon arvo ylittää verovuonna 100 euroa, eikä palkinnon saaja kuulu ennakkoperintärekisteriin. Ratsastajainliitosta ollaan hakemassa verottajalta tarkempaa linjausta ratsastusurheilun erityiskysymyksiin, kuten yhteisomisteisten hevosten saamiin palkintorahoihin liittyen. Myös KIPA-kilpailujärjestelmään ollaan suunnittelemassa tarvittavia lisäyksiä, jotka helpottavat järjestäjän työtä.

Kuva Ulla Nurmi.

 

Verokortti tai ennakkoperintärekisteriin kuuluminen

Urheilijalle maksettava rahapalkinto on työkorvausta, jota varten saajalla tulee olla työkorvausta varten laskettu verokortti tai todistus ennakkoperintärekisteriin kuulumisesta. Normaalia palkan verokorttia ei voi käyttää työkorvauksen maksun yhteydessä, koska palkkatulosta tehdään eri vähennykset kuin työkorvauksesta. Mikäli kilpailussa maksetaan rahapalkintoja, tulee edellä mainittu verokortti tai todistus ennakkoperintärekisteriin kuulumisesta toimittaa kilpailun järjestäjälle järjestäjän antamien ohjeiden mukaisesti.

Mikäli urheilija ei toimita järjestäjälle verokorttia tai todistusta ennakkoperintärekisteriin kuulumisesta, tulee järjestäjien tehdä 60 % suuruinen ennakonpidätys urheilijalle maksettavista palkintorahoista.

Valmennusrahasto hyvä vaihtoehto

Urheilijalla on myös mahdollisuus hyödyntää Suomen urheilun tukisäätiön valmennusrahastoa. Rahastoon voi liittyä yksilöurheilija, joka on Suomessa yleisesti verovelvollinen ja jolla on vähintään 800 euron vuotuiset urheilutulot.  Valmennusrahaston vuosimaksu on noin 55 euroa. Urheilija voi rahastoida verovapaasti rahapalkintonsa valmennusrahastoon. Varoja voi nostaa valmennusrahastosta verottomasti hyväksyttäviä lajin valmennus- ja kilpailukuluja vastaan.

Rahastoitavina urheilutuloina pidetään urheilukilpailusta saatuja rahapalkintoja ja muita kilpailemisesta tai pelaamisesta saatuja ja niihin rinnastettavia tuloja sekä urheilemiseen liittyvistä mainossopimuksista tai muista yhteistyösopimuksista saatuja tuloja, jos sopijapuolina ovat urheilija, lajiliitto ja yhteistyötaho yhdessä (niin sanottu kolmikantasopimus).

Rahastoitavaa urheilutuloa eivät ole esimerkiksi kaksikantasopimuksen mukaiset sponsoritulot, seurojen ja liittojen valmennustuet sekä stipendit. Rahastoitavia tuloja eivät ole myöskään ohjaamisesta ja opettamisesta saadut tulot tai erillisistä mainoskuvauksista saadut esiintymispalkkiot.

Myös tavarapalkinnoista maksettava veroa

Tavarana saadut veronalaiset kilpailupalkinnot arvostetaan niiden käypään arvoon. Yli 100 euron arvoisten tavarapalkintojen ja lahjakorttien osalta noudatetaan tulorekisteriin tehtävää ilmoitusmenettelyä verohallinnon ohjeiden mukaisesti. Käytännössä palkinnosta ei voi toimittaa ennakonpidätystä, jos se annetaan muuna kuin rahana.

Lähde: Autourheilu.fi

Lisätietoja:
Urheilutulojen verotus: LINKKI
Näin tilaat verokortin työkorvausta varten: LINKKI
Tulorekisteri: LINKKI
Valmennusrahasto: LINKKI