Hevoskerhon ohjaajakoulutus

SRL:n kerhonohjaajakursseja järjestävät ratsastusseurat ja jäsentallit, aluejaostot ja hevosalan oppilaitokset. Kursseja ohjaavat Ratsastajainliiton nuorisokouluttajat ja kurssien sisältö ja materiaali ovat samat kurssipaikasta riippumatta. Kurssikutsut julkaistaan Ratsastajainliiton tapahtumakalenterissa.

Hevoskerhon ohjaajien peruskurssi

 • Tarkoitettu etenkin hevoskerhojen ohjaajaksi aikoville sekä muille nuorisotoiminnasta kiinnostuneille.
 • Pääsyvaatimuksena on vähintään 14-vuoden ikä kurssivuoden aikana, innostus lasten ohjaamiseen sekä Hoito I -merkin suoritus tai vastaavat tiedot ja taidot. Hevostaitoja ei kurssilla opetella, joten niiden pitää olla hallinnassa jo ennen ohjaajakurssille osallistumista.
 • Kurssin sisältönä mm. kerhotoiminnan perusasiat, ohjaaminen ja opettaminen, materiaalien käyttö, käytännönharjoitukset sekä tunti/kausisuunnitelman tekeminen.
 • Kurssin kesto on 8 tuntia (1-2 päivää).
 • Kurssimateriaali: Hevostaito-opas, Hevoskerholainen ja Hevoskerhon ohjaajan opas.
 • Peruskurssin käynyt ohjaaja saa vastaanottaa Minimerkki- ja Perushoitomerkkisuorituksia.
 • OBS! Handbok för hästklubbsledare och Hästklubbens arbetsbok finns också på svenska!

Hevoskerhon ohjaajien jatkokurssi

 • Tarkoitettu hevoskerhojen ohjaajina toimiville ja seurojen nuorisovastaaville.
 • Pääsyvaatimuksena hevoskerhon ohjaajien peruskurssi sekä vähintään vuoden kerhonohjauskokemus (pääsyvaatimukset eivät koske nuorisovastaavia).
 • Sisältönä on Arvokas Kasvatus -harjoitukset, sekä kaksi valinnaista aihetta kuudesta: Käytännönharjoitukset hevoskerhossa, Nuorisotoiminnan koordinointi ja kirjaus, Oman materiaalin tuottaminen, Tapahtuman järjestäminen, Erityisryhmät/pienryhmäkerhot tai Ohjaamisen syventäminen.
 • Kurssin kesto on 8 tuntia (1 päivä), sekä kurssille mukana tuotavat ennakkotehtävät.
 • Kurssimateriaali: Kaikille yhteisenä Arvokas Kasvatus- harjoitukset sekä moduulikohtaiset materiaalit.
 • Jatkokurssin käynyt ohjaaja saa vastaanottaa Mini- ja Perushoitomerkin lisäksi myös Hoito I -merkkisuorituksia.

Näin järjestät kerhonohjaajakoulutuksen

1. Suunnittele kurssi vähintään pari kuukautta ennen kurssipäivää.
2. Kurssin kesto on 1-2 päivää (8h) ja kurssilaisten määrä 8-20 henkilöä.
3. Valitse 2-3 kurssipäiväehdotusta, ota yhteyttä lähellä asuvaan kouluttajaan ja sopikaa kurssipäivä.
4. Ilmoita kurssisuunnitelmista Ratsastajainliittoon lasten ja nuorten toiminnan koordinaattorille (yhteystiedot).
5. Sovi koulutustila, ruokailut sekä käytännönharjoituksien järjestelyt.
6. Laske kurssista aiheutuvat kulut ja päätä sen jälkeen kurssimaksu.
7. Laadi kurssikutsu ja lähetä se Sanna Sassille vähintään kuukausi ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Markkinoi kurssia lähialueelle.
8. Ota vastaan ilmoittautumiset ja vastaa tiedusteluihin.
9. Tilaa ilmoittautumisajan päätyttyä (viimeistään viikkoa ennen kurssia) kurssimateriaalit Sanna Sassilta.
10. Pidä kouluttaja, SRL sekä kurssilaiset ajan tasalla.

Lisätietoja:
SRL / lasten ja nuorten toiminnan koordinaattori