Sosiaalipedagoginen hevostoiminta

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta perustuu ihmisen ja hevosen vuorovaikutukseen talliyhteisössä. Pääelementteinä ovat yhteisöllisyys, toiminnallisuus ja elämyksellisyys hevosen ollessa keskiössä.

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta on sosiaalisen kuntoutuksen muoto, joka tapahtuu aikuisten ohjaamana ja ennalta suunniteltuna. Koulutettujen ohjaajien tehtävänä on tukea asiakkaan ja hevosen välistä vuorovaikutusta.

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta voidaankin määritellä sosiaalisen kasvun ja hyvinvoinnin tukemiseksi hevosen kanssa tapahtuvassa yhteisöllisessä toiminnassa.

Koulutus

Sosiaalipedagogiikkaa voi opiskella ammatillisena täydennyskoulutuksena. Pääsyvaatimuksena on kasvatus-, terveys- tai sosiaalialan korkeakoulututkinto tai muu soveltuvat korkeakoulututkinto. Osa opiskelupaikoista on avoimia myös toisen asteen ammatillisen koulutuksen suorittaneille (lähihoitajat, nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajat, hevosalan koulutuksen saaneet henkilöt). Tarkemmat pääsyvaatimukset löytyvät koulutuskutsuista. Koulutuksia järjestetään yhteistyössä Itä-Suomen Yliopiston kanssa Kiuruvedellä ja Ilmajoella. Ypäjällä järjestetään koulutusta yhteistyössä Hämeen Ammattikorkeakoulun kanssa. Koulutus kestää noin vuoden. Se toteutetaan monimuoto-opiskeluna, joka sisältää lähijaksoja sekä erilaisia etätehtäviä, harjoituksia, verkko-opiskelua ja kehittämistehtävän.

Lisätietoja

Sosiaalipedagoginen Hevostoimintayhdistys ry edistää ja tukee sosiaalipedagogisen hevostoiminnan kehittymistä ja toimintaedellytyksiä.
Lisätietoja yhdistyksen kotisivuilta www.hevostoiminta.net.

Hippoliksen Hevoset ja yhteiskunta -hankkeen tuottama video Hyvinvointia hevosesta - malleja hevosavusteisesta toiminnasta http://www.youtube.com/watch?v=jtzjrU_X_w8&feature=youtu.be