Kustannukset

Ratsastustunteja tarjoavat Suomessa pääasiassa yksityiset liikkeenharjoittajat omistamissaan yrityksissä. Ratsastustunti on monipuolinen palvelutuote, jonka hinnoittelu perustuu palvelun tuottamisesta aiheutuviin kustannuksiin, kuten muillakin palvelutoimintaa tarjoavilla liiketoiminnan aloilla. Hevosala on tärkeässä osassa myös arvonluojana suomalaisessa yhteiskunnassa.

Ratsastustunnin keskihinta Suomessa on noin 25-35 euroa, Uudellamaalla ja erityisesti pääkaupunkiseudulla tuntihinta on yleisesti korkeampi. Hintaan sisältyy hevonen ja sen varusteet, tarvittaessa lainakypärä, koulutettujen ratsastuksen ammattilaisten opetus, tehtäväänsä koulutetut ja hyvinvoivat hevoset ja asianmukaiset puitteet, ratsastuskenttä ja usein myös maneesi eli ratsastushalli.

Tunnin hinnoitteluun vaikuttavat toiminnasta aiheutuvat kulut. Tällaisia kuluja ovat esimerkiksi hevosen hyvinvointiin ja sen ylläpitämiseen liittyvät kustannukset, joita syntyy muun muassa ruokinnasta, kengityksestä, eläinlääkärikuluista ja hevosten varusteista. Myös ratsastusalueiden, ulkotarhojen ja laidunten huoltamisen ja kunnostamisen voidaan katsoa olevan hevosten hyvinvointiin liittyvä säännöllinen kulu. 

Hevosala työllistää noin 15 000 henkilöä, saman verran kuin Lapin matkailu, ratsastusala onkin merkittävä suomalainen työllistäjä. Ratsastustunnin hintaan sisältyviä kustannuksia ovat luonnollisesti myös työvoimakulut, kuten palkat ja henkilöstösivukulut. Lisäksi toiminnasta aiheutuvia muita kuluja, kuten vuokra- ja rahoituskuluja sisällytetään hintoihin.

Ratsastajalle syntyy kustannus myös lajille välttämättömästä vakuutusturvasta, jonka saa ratsastusseuran jäsenyyden tai Green Cardin kautta. Seurajäsenet ovat vakuutettuja ratsastustunnin lisäksi myös kaikessa toiminnassaan hevosten parissa, kilpailuissa ja matkoillaan tallille.

Omaa turvallisuutta ja mukavuutta lisäävät asiaankuuluvat varusteet, joiden hankintaan on hyvä myös budjetoida jonkin verran harrastuksen aiheuttamia kustannuksia. Hankinnoissa kannattaakin suosia laatua, jonka mukana tulee yleensä myös pidempi käyttöikä ja kierrätettävyys. Kypärän suositellaan olevan korkeat turvallisuusstandardit täyttävä, eikä sitä koskaan tule ostaa käytettynä. 

Ratsastusharrastuksen kustannuksiin voi vaikuttaa itsekin, sillä esimerkiksi harrastuskertojen määrä on vapaammin päätettävissä kuin monissa muissa harrastuksissa. Harrastuksena ratsastus on ratsastuskouluissa ja jäsentalleilla kohtuuhintainen kun ottaa huomioon sen sisältämän kulurakenteen. Oman hevosen hankinta vaatii sekä kokemusta että suurempia investointeja. Hevosen hinnan lisäksi kustannuksia aiheutuu muun muassa tallipaikan vuokrasta, ruokinnasta, varusteista, vakuutuksista, eläinlääkärikuluista ja kengityksestä. Oman hevosen hankinnassa ei kannata hätäillä, sillä hevosen omistaminen on vastuullista ja aikaa vievää.