Ratsastusterapia

Ratsastusterapia on yksilöllistä, suunnitelmallista ja tavoitteellista kuntoutusta, jossa hevosen avulla opitaan oman kehon, mielen ja/tai käyttäytymisen hallintaa.

Ratsastusterapia on kuntoutusmuoto, jossa kuntoutuja, hevonen ja ratsastusterapeutti työskentelevät yhdessä. Tavoitteena on oppia taitoja, joita voidaan hyödyntää jokapäiväisessä elämässä. Tavoitteet ovat aina yksilöllisiä, mutta niihin ei kuulu ratsastustaitojen opettelu.

Ratsastusterapiassa hyödynnetään hevosen liikettä. Kuntoutuja saa sen avulla tunto-, tasapaino- ja liikeaistien tuntemuksia, joita koulutettu terapeutti osaa hyödyntää kuntoutukselle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Talliympäristö tarjoaa myös monipuolisia mahdollisuuksia haju-, kuulo- ja näköaistimuksiin. Fyysisen kuntoutuksen lisäksi ratsastusterapiaa käytetään myös psyykkiseen kuntoutukseen. Tällöin apuna on hevosen herkkä luonne, joka peilaa ja toimii tulkkina käyttäytymiselle ja erilaisille tunteille.

Turvallisuuden huomiointi on ratsastusterapiassa erityisen tärkeää. Turvallisuus perustuu luottamukseen ja toimivaan vuorovaikutukseen ratsastajan, hevosen ja terapeutin välillä sekä terapeutin ja hevosen saamaan koulutukseen terapiatyötä varten. Ratsastusterapia on useimmiten osa asiakkaan kokonaiskuntoutusta.

Koulutus

Ratsastusterapeutiksi voi opiskella ammatillisena täydennyskoulutuksena. Pääsyvaatimuksena on vähintään ammattikorkea-/opistotason ammatillinen koulutus opetus-, sosiaali- tai terveydenhuollon alalta, vähintään kahden vuoden työkokemus omassa ammatissa kuntoutusalalta sekä vankka hevoskokemus ja ratsastustaito. Koulutuksia järjestää Ypäjän Hevosopisto yhteistyössä Suomen Ratsastusterapeutit ry:n kanssa. Koulutus kestää noin 3 vuotta. Se toteutetaan monimuoto-opiskeluna, joka sisältää lähijaksoja, etäopiskelua sekä päättötyön tekemisen.

Tämän koulutuksen suorittaneet voivat käyttää virallista nimikettä ratsastusterapeutti-SRT.

Lisätietoja

Suomen Ratsastusterapeutit ry:n nettisivuilta löytyy lisää yleistä tietoa ratsastusterapiasta sekä kattava lista ratsastusterapeuteista. Yhdistyksen kotisivut: www.suomenratsastusterapeutit.net .

Ratsastusterapiasta on julkaistu kattava, yli 400 sivuinen tietopaketti myös kirjana. Kirjan nimi on Ratsastusterapia ja sen on toimittanut Sanna Mattila-Rautiainen. Kirjan on kustantanut PS-kustannus.

Hippoliksen Hevoset ja yhteiskunta -hankkeen tuottama video Hyvinvointia hevosesta - malleja hevosavusteisesta toiminnasta www.youtube.com/watch?v=jtzjrU_X_w8&feature=youtu.be