Alueiden puheenjohtajisto (APU)

Alueiden yhteistyöelimenä ja ohjausryhmänä toimii alueiden puheenjohtajisto, jonka muodostavat aluejaostojen puheenjohtajat ja liiton hallituksen nimeämät edustajat. Puheenjohtajisto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, jota kutsutaan aluetoiminnan puheenjohtajaksi. Puheenjohtajisto ohjaa ja koordinoi aluetoiminnan toteutusta liiton strategian ja toimintasuunnitelman mukaisesti tavoitteenaan hyvien käytäntöjen jakaminen.

Alueiden puheenjohtajisto valitsee keskuudestaan edustajat kansallisen urheilun johtoryhmään sekä seura- ja tallipalveluiden johtoryhmään. Alueiden puheenjohtajisto kokoontuu neljästä kuuteen (4-6) kertaa vuodessa. Alueiden puheenjohtajiston kokousmuistio lähetetään liiton hallitukselle. Alueiden puheenjohtajiston aloitteesta aluetoiminnan asiat ovat esillä liiton hallituksen kokousten esityslistalla. Puheenjohtajisto osallistuu liiton kevät- ja syyskokouksiin. Aluetoiminnan puheenjohtaja osallistuu liiton hallituksen suunnittelukokouksiin kaksi kertaa vuodessa (toukokuussa ja elokuussa).

Kokoonpano 2023

Etelä-Suomi
Anne Sara-aho, pj
050 5511990
anne.sara-aho@ratsastus.fi

Häme
Marissa Henttinen
0500 628 822
marissa.henttinen@ratsastus.fi

Itä-Suomi
Sanna Ruotsalainen
050 364 7396
sanna.ruotsalainen@ratsastus.fi

Kaakkois-Suomi
Titta Ahola
040-7050533
titta.ahola@ratsastus.fi

Keski-Suomi
Heidi Leiniäinen
0400 353277
heidi.leiniäinen@ratsastus.fi

Lounais-Suomi
Ulla Tamminen
040 7313648
ulla.tamminen@ratsastus.fi

Pohjanmaa
Nina Grankvist
p. 040 527 3044
nina.grankvist@ratsastus.fi

Pohjois-Suomi
Satu Myllykangas
p. 040 5401381
satu.myllykangas@ratsastus.fi

Kokousmuistiot Aluetoiminta-sivulla

Siirry puheenjohtajien materiaalipankkiin