Alueiden puheenjohtajisto (APU)

Alueiden yhteistyöelimenä ja ohjausryhmänä toimii alueiden puheenjohtajisto, jonka muodostavat aluejaostojen puheenjohtajat ja liiton hallituksen nimeämät edustajat. Puheenjohtajisto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, jota kutsutaan aluetoiminnan puheenjohtajaksi. Puheenjohtajisto ohjaa ja koordinoi aluetoiminnan toteutusta liiton strategian ja toimintasuunnitelman mukaisesti tavoitteenaan hyvien käytäntöjen jakaminen.

Alueiden puheenjohtajisto valitsee keskuudestaan edustajat kansallisen urheilun johtoryhmään sekä seura- ja tallipalveluiden johtoryhmään. Alueiden puheenjohtajisto kokoontuu neljästä kuuteen (4-6) kertaa vuodessa. Alueiden puheenjohtajiston kokousmuistio lähetetään liiton hallitukselle. Alueiden puheenjohtajiston aloitteesta aluetoiminnan asiat ovat esillä liiton hallituksen kokousten esityslistalla. Puheenjohtajisto osallistuu liiton kevät- ja syyskokouksiin. Aluetoiminnan puheenjohtaja osallistuu liiton hallituksen suunnittelukokouksiin kaksi kertaa vuodessa (toukokuussa ja elokuussa).

Kokoonpano 2021

Ensimmäinen kokous 2021 maanantaina 25.1. (etäkokous)

Pohjanmaa
Pirjo Tammela, puheenjohtaja
p. 040 736 3293
pirjo.tammela@ratsastus.fi

Lounais-Suomi
Tarja Järviö
040 195 7025
tarja.jarvio@ratsastus.fi

Etelä-Suomi
Anne Sara-aho
050 5511990
anne.sara-aho@ratsastus.fi

Häme
Marissa Henttinen
0500 628 822
marissa.henttinen@ratsastus.fi

Itä-Suomi
Sanna Ruotsalainen
050 364 7396
ruotsalainen.sanna.m@gmail.com

Kaakkois-Suomi
Titta Ahola
040-7050533
titta.ahola@gmail.com

Keski-Suomi
Heidi Leiniäinen
0400 353277
leidihei@gmail.com

Pohjois-Suomi
Olli Niskasaari
p. 0400 137 369l
olli.niskasaari@pp.inet.fi

Kokousmuistiot Aluetoiminta-sivulla

Siirry puheenjohtajien materiaalipankkiin