Alueiden puheenjohtajisto (APU)

Alueiden yhteistyöelimenä ja ohjausryhmänä toimii alueiden puheenjohtajisto, jonka muodostavat aluejaostojen puheenjohtajat ja liiton hallituksen nimeämät edustajat. Puheenjohtajisto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, jota kutsutaan aluetoiminnan puheenjohtajaksi. Puheenjohtajisto ohjaa ja koordinoi aluetoiminnan toteutusta liiton strategian ja toimintasuunnitelman mukaisesti tavoitteenaan hyvien käytäntöjen jakaminen.

Alueiden puheenjohtajisto valitsee keskuudestaan edustajat kansallisen urheilun johtoryhmään sekä seura- ja tallipalveluiden johtoryhmään. Alueiden puheenjohtajisto kokoontuu neljästä kuuteen (4-6) kertaa vuodessa. Alueiden puheenjohtajiston kokousmuistio lähetetään liiton hallitukselle. Alueiden puheenjohtajiston aloitteesta aluetoiminnan asiat ovat esillä liiton hallituksen kokousten esityslistalla. Puheenjohtajisto osallistuu liiton kevät- ja syyskokouksiin. Aluetoiminnan puheenjohtaja osallistuu liiton hallituksen suunnittelukokouksiin kaksi kertaa vuodessa (toukokuussa ja elokuussa).

Kokoonpano 2022

Pohjanmaa
Pirjo Tammela, puheenjohtaja
p. 040 736 3293
pirjo.tammela@ratsastus.fi

Etelä-Suomi
Anne Sara-aho
050 5511990
anne.sara-aho@ratsastus.fi

Häme
Marissa Henttinen
0500 628 822
marissa.henttinen@ratsastus.fi

Itä-Suomi
Sanna Ruotsalainen
050 364 7396
ruotsalainen.sanna.m@gmail.com

Kaakkois-Suomi
Titta Ahola
040-7050533
titta.ahola@gmail.com

Keski-Suomi
Heidi Leiniäinen
0400 353277
leidihei@gmail.com

Lounais-Suomi
Ulla Tamminen
040 7313648
ulla.tamminen@gmail.com

Pohjois-Suomi
Satu Myllykangas
p. 040 5401381
satu.myllykangas@ratsastus.fi

Kokousmuistiot Aluetoiminta-sivulla

Siirry puheenjohtajien materiaalipankkiin