Hevoset ja jokaisenoikeudet

Ratsastus on lähtökohtaisesti jokaisenoikeutta, mutta voi olla maastoa ja tiestöä kuluttavaa. Jokaisenoikeuteen kuuluu oleellisesti se, että ratsastuksesta ei aiheudu vähäistä suurempaa haittaa.

Jokaisella on oikeus luontoon, mutta se joka luonnossa liikkuu, on vastuussa ja velvollinen huolehtimaan ympäristöstään, joka käsittää niin kasveja, eläimiä kuin muita luonnossa liikkujia. Jokaisenikeuksia rajoittavat rikoslaki, järjestyslaki ja laki yksityisteiden käytöstä. Oikeuksia rajoittavat lisäksi järki ja hyvät tavat sekä hyvät hevostaidot.

Hyviin tapoihin kuuluu aina pyytää lupa ratsastamiseen toisen omistamalla maalla, toisen maalla tapahtuvaan järjestettyyn toimintaan tarvitaan pääsääntöisesti lupa.  

Ratsastaminen on kiellettyä:

  • viljellyillä mailla
  • piha-alueilla
  • taimikoissa ja puiden juurien päällä
  • kuntopoluilla
  • kevyen liikenteen väylillä

Lisätietoja:

Ympäristö.fi

Ympäristöministeriön julkaisu: Jokamiehenoikeudet ja toimiminen toisen alueella -Lainsäädäntöä ja hyviä käytäntöjä

Jokamiehenoikeudet-termi on muutettu vuonna 2023 jokaisenoikeuksiksi.