Työnantajuus

Hevosalan yritykset ovat Suomessa merkittäviä työllistäjiä. Yritykset ovat vastuullisesti johdettuja ja yrittäjän, henkilökunnan, sekä asiakkaiden hyvinvointi on toiminnan keskeisiä arvoja.

Linkkejä:

  • Maaseudun Työnantajaliitto
  • Työ- ja elinkeinoministeriö, työlainsäädäntö
  • Palkka.fi auttaa pientyönantajia
    Palkka.fi - palvelu Internetissä palvelee pientyönantajia kuten alle viiden työntekijän yrityksiä, yhdistyksiä ja kotitalouksia. Palvelussa voi laskea ja maksaa työntekijän palkan, hoitaa verojen ennakonpidätykset sekä ilmoittaa ja maksaa lakisääteiset tapaturma- ja eläkevakuutusmaksut. Palvelussa voi myös ilmoittaa verottajalle kotitalousvähennyksen saamiseen tarvittavat tiedot. 
  • ELY-keskukset (entinen TE-keskus), rahoitustietoa, työvoimapalveluita, koulutusta
  • Työ- ja elinkeinoministeriö 
  • Aluehallintovirasto: työsuojelu
  • 1.1.2016 voimaan astuneen työtapaturma- ja ammattitautilain mukaan työnantajan on otettava vakuutus, jos työantajan maksamaksi sovitut palkat ylittävät kalenterivuodessa 1 200 euroa. Raja on työantajakohtainen, joten kaikki työnantajan saman kalenterivuoden aikana maksamat palkat lasketaan yhteen. Työnantajan tulee ottaa tapaturmavakuutus työntekijöilleen ennen vakuutettavan työn alkamista eikä vakuutusta voi ottaa taannehtivasti. Lisätietoja: Pohjola Vakuutus