Talli liiton jäseneksi

Suomen Ratsastajainliitto ry:n jäsentallit tarjoavat monipuolisia ja laadukkaita hevosalan palveluita. Jäsentallit ovat palveluyrityksiä, jotka pohjautuvat vahvaan ammatilliseen osaamiseen, hevosten hyvinvointiin, turvalliseen toimintaan sekä laadukkaaseen asiakaspalveluun. Kaikki jäsentallit ovat sitoutuneet SRL:n vastuullisuusohjelmaan.

Jäsentallit voivat olla esimerkiksi yksityistalleja, ratsastuskouluja, hevosavusteista toimintaa tarjoavia talleja, tai vaikkapa hevosalan matkailupalveluja tarjoavia yrityksiä. Tallijärjestelmän jäsentallikriteerit on laadittu soveltumaan monipuoliseen liiketoimintaan. Oleellista on että tallilla vastuullisesti johdettua, aktiivista toimintaa, jolla siirretään hyviä hevostaitoja ja kestävän ratsastuksen kulttuuria eteenpäin.

Ratsastajainliiton jäsentalleilla palveluista vastaa ammattiin koulutettu henkilökunta. Ratsastuskouluissa opetuksesta vastaa ratsastuksenohjaaja, ratsastuksenopettaja tai ratsastuksenopettajan erikoisammattitukinnon suorittanut opettaja. Hevosten hyvinvoinnista huolehtivat kokeneet ammattilaiset.

Jos olet kiinnostunut SRL:n tallijäsenyydestä, voit tilata ilmaisen starttipaketin sähköpostitse osoitteesta minna.peltonen@ratsastus.fi. Starttipaketti sisältää liiton jäsentallikriteerit, tapaohjeiston, jäsenedut sekä Tukesin turvallisuusohjeet. Jäsenyyttä hakevat tallit voivat starttipaketin saatuaan olla yhteydessä suoraan tallitoiminnan kehittäjään/tallineuvojaan (yhteystiedot sivun alareunassa). Tallilla suositellaan olevan aktiivista yhteistyötä ratsastajainliittoon kuuluvan ratsastusseuran kanssa jo tallijäsenyyttä haettaessa.

Kun talli hakee SRL:n jäsenyyttä, tallineuvoja käy auditointikäynnillä läpi tallin toiminnan ja puitteet yhdessä talliyrittäjän kanssa. Jokainen SRL:n jäsentalli täyttää jäseneksi ottamisen hetkellä SRL:n kyseisellä hetkellä voimassa olevat jäsentallikriteerit, jotka ovat jäsenyyden ehtoina. Päätökset jäseneksi ottamisesta ja jäsenyyden päättämisestä tekee SRL:n hallitus.

Jäsentallit ovat mukana SRL:n tallijärjestelmässä, joka sisältää kulloinkin voimassa olevat jäsentalliluokitukset, kriteerit, ohjeistukset ja jäsenedut. Järjestelmää kriteereineen kehitetään jatkuvasti ja jäsentallit ovat sitoutuneet oman toimintansa kehittämiseen tallijärjestelmän avulla. Tallijärjestelmä kriteereineen toimii kehittämistyökaluna, jäsentallikriteerit kuvaavat tietyiltä osin tallin puitteita ja toimintaa.

Jäsentallit sitoutuvat SRL:n vastuullisuusohjelmaan.

 

Tallien jäsenmaksu vuonna 2024
Jäsentalli (kaikki luokitukset hevosmäärästä riippumatta) 275 €. Tallien jäsenedut on esitelty täällä


Tallitoiminnan kehittäjä: Minna Peltonen, minna.peltonen@ratsastus.fi, puh. 09 2294 5248 ja 0400 231 662

 

Tallineuvojat:

Rosali Kivitie, Forssa
rosali.kivitie@ratsastus.fi, 0400 386 647

Tero Kortelainen, Liperi
tero.kortelainen@ratsastus.fi, 040 741 4978

Antti Heikkilä, Joensuu
antti.heikkilä@ratsastus.fi, 040 5294 975

Soile Lappalainen, Kajaani
soile.lappalainen@ratsastus.fi, 040 645 8858

Suomen Ratsastajainliiton jäsentalli - ohjeistus toimivaan tallitoimintaan

Tukes turvallisuusohjeet ratsastuspalveluille

Jäsentallin tietolomake

Jäsentallikriteerit 19.5.2022