Yritystoiminta

SRL:n jäsentallit ovat merkittävä osa suomalaista yhteiskuntaa tarjoamalla työpaikkoja, harrastusmahdollisuuksia ja sosiaalista hyvinvointia. Näiltä sivuilta löydät tietoa ja hyödyllisiä linkkejä yritystoiminnan tueksi.

Yritystoiminnan tueksi on tarjolla runsaasti hevosalaa koskevaa tietoa, linkkien takaa löydät mm. opinnäytetöitä, tukimustietoa, artikkeleja ja lainsäädäntöä.

Hevostietokeskus Suomen Hevostietokeskus ry on hevosalan neuvonnan ja koulutuksen kehittämisyksikkö

Hippolis Hevosalan osaamiskeskus: HAMK Uudistuva Hevostalous- hankkeen artikkelikokoelma, elaintenkuljettajaluvat, hevoset sosiaali- ja terveyspalveluissa, Hevonen kuntouttajana -verkosto, edunvalvontaa, tunnuslukuja

Opinnäytetöitä

Tukes: Ratsastus- ja kuluttajapalvelujen turvallisuusasiat

Ruokavirasto: Mm. eläinten terveys ja hyvinvointi, merkinnät ja rekisteröinti