Tallijärjestelmä

Ratsastajainliiton tallijärjestelmä sisältää voimassa olevat jäsentalliluokitukset, jäsentallikriteerit, ohjeistukset, jäsenedut- ja palvelut. Tallijärjestelmän avulla jäsentallit voivat kehittää toimintaansa vastaamaan toimintaympäristön muutoksiin. SRL:n jäsentallit ovat merkittävä osa suomalaista hevostaloutta ja yhteiskuntaa.

SRL:n nykyinen tallijärjestelmä on ollut voimassa 1.1.2018 lähtien.

Kaikki liiton jäsentallit ovat perusnimikkeeltään SRL:n Jäsentalleja. Tämän lisäksi jäsentalli voi hakea luokitusta SRL:n Ratsastuskouluksi tai Laatutalliksi. 

Jokaiselle luokitukselle on oma kriteeristönsä, joka määrittää SRL:n laadulliset minimivaatimukset toiminnan tietyille osa-alueille. Kriteerit, ohjeet ja kaavakkeet toimivat yksinkertaisina työkaluina itsearviointiin ja  toiminnan kehittämiseen. Tallijärjestelmää kehitetään jatkuvasti, kriteerien tarkasteluväli on noin viisi vuotta.

SRL:n jäsentallit ovat omalla toiminnallaan tukemassa liiton tarkoitusta, joka on ratsastuksen edistäminen Suomessa kuntoliikuntana, kuntoutusmuotona ja kilpaurheiluna sekä hevosen hyvinvoinnin edistäminen kaikessa urheilu- ja harrastetoiminnassa. Jäsentallit mahdollistavat omalta osaltaan kunnioittavan, tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen yhteisön, jossa jokainen voi turvallisesti urheilla ja harrastaa omien tavoitteidensa mukaisesti omista lähtökohdistaan.

Tallijärjestelmää ja sen sisältöä kehitetään jatkuvasti vastaamaan toimintaympäristön muutoksia, kehitystyötä koordinoi SRL:n Talliryhmä. Kehittämisessä apuna on SRL:n toiminnan yleinen kehitys ja tulevaisuustyö, hevosalan tieteellinen ja soveltava tutkimus, aktiivinen sidosryhmä- ja oppilaitosyhteistyö, erilaiset hevosalan hankkeet, eri alojen asiantuntijat ja SRL:n yhteistyökumppanit. SRL:n rooli keskusjärjestönä on olla mukana kehittämässä suomalaista hevosalaa, siihen tallijärjestelmä tuo hyviä työkaluja.

Tallijärjestelmää ja sen sisältöä kuvataan tarkemmin sivuilla Talli liiton jäseneksi, SRL ,Jäsentallien jäsenedut 2024, SRL:n tallineuvojat ja Laatutalli. Tervetuloa tutustumaan!