Tallijärjestelmä

Ratsastajainliiton tallijärjestelmä sisältää voimassa olevat jäsentalliluokitukset, jäsentallikriteerit, ohjeistukset, jäsenedut- ja palvelut. Tallijärjestelmän avulla jäsentallit voivat kehittää toimintaansa vastaamaan toimintaympäristön muutoksiin. SRL:n jäsentallit ovat merkittävä osa suomalaista hevostaloutta ja yhteiskuntaa.

SRL:n nykyinen tallijärjestelmä on ollut voimassa 1.1.2018 lähtien.

Kaikki liiton jäsentallit ovat perusnimikkeeltään SRL:n Jäsentalleja. Tämän lisäksi jäsentalli voi hakea luokitusta SRL:n Ratsastuskouluksi tai Laatutalliksi. 

Jokaiselle luokitukselle on oma kriteeristönsä, joka määrittää SRL:n laadulliset minimivaatimukset toiminnan tietyille osa-alueille. Kriteerit, ohjeet ja kaavakkeet toimivat yksinkertaisina työkaluina itsearviointiin ja  toiminnan kehittämiseen. Tallijärjestelmää kehitetään jatkuvasti, kriteerien tarkasteluväli on noin viisi vuotta.

SRL:n jäsentallit ovat omalla toiminnallaan tukemassa liiton tarkoitusta, joka on ratsastuksen edistäminen Suomessa kuntoliikuntana, kuntoutusmuotona ja kilpaurheiluna sekä hevosen hyvinvoinnin edistäminen kaikessa urheilu- ja harrastetoiminnassa. Jäsentallit mahdollistavat omalta osaltaan kunnioittavan, tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen yhteisön, jossa jokainen voi turvallisesti urheilla ja harrastaa omien tavoitteidensa mukaisesti omista lähtökohdistaan.

Tallijärjestelmää ja sen sisältöä kehitetään jatkuvasti vastaamaan toimintaympäristön muutoksia, kehitystyötä koordinoi Tallijärjestelmän ohjausryhmä (TAJU). Kehittämisessä apuna on SRL:n toiminnan yleinen kehitys ja tulevaisuustyö, hevosalan tieteellinen ja soveltava tutkimus, aktiivinen sidosryhmä- ja oppilaitosyhteistyö, erilaiset hevosalan hankkeet, eri alojen asiantuntijat ja SRL:n yhteistyökumppanit. SRL:n rooli keskusjärjestönä on olla mukana kehittämässä suomalaista hevosalaa, siihen tallijärjestelmä tuo hyviä työkaluja.

Tallijärjestelmää ja sen sisältöä kuvataan tarkemmin sivuilla Talli liiton jäseneksi, SRL , Jäsentallien jäsenedut 2023, SRL:n tallineuvojat ja Laatutalli. Tervetuloa tutustumaan!