Kansainvälinen ponimittaus 9.3. Ypäjällä

24.2.2020

Kansainvälisiin poniluokkiin osallistuminen edellyttää 1.1.2020 alkaen kansainvälistä mittaustodistusta. Suomessa järjestetään mittauspäivä vain kerran tänä vuonna, 9.3.2020 Ypäjällä.

Hyvä kansainvälisiin poniluokkiin vuonna 2020 tähtäävä poniratsastaja ja huoltaja!

Kansainvälisiin poniluokkiin osallistuminen edellyttää 1.1.2020 alkaen kansainvälistä mittaustodistusta (alla olevin poikkeuksin). Suomessa ainoa mittauspäivä on 9.3.2020 Ypäjällä. Tämän jälkeen Suomessa ei ole mahdollista hankkia kansainvälistä mittaustodistusta ponille vuoden 2020 aikana. Mittaus edellyttää, että poni rekisteröidään FEI:n rekisteriin.

KIPAassa voi nyt ilmoittautua ponimittaukseen!

Löytyy KIPAsta esteratsastus / maajoukkuevalmennus. Ilmoittautuminen 3.3. mennessä!

Ilmoittautumisesta tulee ilmetä:

  • Ponin nimi
  • vastuuhenkilön nimi
  • omistajan nimi ja kansalaisuus
  • ponin FEI passin numero sekä maa, jossa ponille  rekisteröity. Mikäli ponille ei vielä ole FEI passia, pyydä se välittömästi salli.saarela@ratsastus.fi  niin saadaan ainakin passinumero ilmoittautumista varten tietoon vaikka itse passi ehtisi vasta mittaustilaisuuteen.

KV PONIMITTAUS SÄÄNNÖT, VOIMASSA 1.1.2020

3.7. KANSAINVÄLISTÄ KILPAILUTOIMINTAA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET
FEI:n hyväksymän ponin enimmäiskorkeus on 148 cm. (140,1 – 140,9 pyöristetään alaspäin)

1.1.2020 alkaen: kaikki ponit, joita ei ole rekisteröity 1.1.2020 mennessä FEI:n ponirekisteriin tulee mitata FEI:n virallisessa mittaustilaisuudessa ( 1 mittaus / maa / vuosi FEI:n päättämänä ajankohtana) voidakseen osallistua kansainväliseen poniluokkaan. Ponin mittaustodistus määrittyy iän perusteella. 8-vuotiaan tai vanhemman ponin mittaustodistus on lopullinen, nuorempien ponien mittaustodistus on voimassa yhden vuoden.

Kaikki ponit, jotka on rekisteröity FEI:n ponirekisteriin ennen 1.1.2020 ja jotka on  mitattu FEI:n virallisessa kilpailumittauksessa vuosina 2017-20188-2019 FEI:n kansainvälisessä kilpailussa saavat elinikäisen FEI:n mittaustodistuksen ilman erillistä mittausta

1.1.2020 – 31.12.2022 / Siirtymäjakso: Kaikki ponit, jotka on rekisteröity FEI:n ponirekisteriin ennen 1.1.2020 voivat osallistua kansainvälisiin poniluokkiin enintään 31.12.2022 asti. Siihen mennessä niiden tulee hankkia virallinen FEI:n mittaustodistus 1.1.2020 voimaan astuneiden ponimittaussääntöjen mukaisesti FEI:n virallisessa mittaustilaisuudessa tai ne voidaan mitata FEI:n virallisessa mittaustilaisuudessa FEI:n kilpailumittauksena 2019 voimassa olleiden ponimittaussääntöjen mukaan Ponien EM kilpailuissa, Pony Nations Cup finaalissa sekä Pony Jumping Trophy Final kilpailussa. Näissä mittauksissa annettava mittaustodistus määrittyy ponin iän mukaan. ( 8- v ja vanhemmille poneille lopullinen, nuoremmille yhden vuoden mittainen)

1.1.2023 alkaen: Poni voi osallistua kansainväliseen kilpailuun vain, jos sillä on voimassa oleva FEI:n mittaustodistus

FEI määrittelee säännöt ja vaadittavat olosuhteet FEI:n mittaustilaisuuden suorittamista varten. Mittauksen suorittaa FEI:n nimeämät eläinlääkärit.

FEI:n täydellinen kansainvälinen ponimittausta koskeva sääntö internet sivulla: http://inside.fei.org/fei/regulations/veterinary

Päivitetty KIPAan ilmoittautumistiedot 25.2.2020 klo 13.57