Svea Payments eli entinen Maksuturva päivittää kisajärjestäjien tietoja

26.2.2020

Kipa-palvelun maksujen välittämisestä vastaa Svea Payments eli entinen Maksuturva. Kaikille maksupalveluja käyttäville kilpailujärjestäjille päivitetään uusi ajan tasalla oleva sopimus Svea Paymentsin kanssa maksuliikenteen turvaamiseksi. Taustalla on tiukentunut lainsäädäntö sekä Svea Paymentsin riskien hallitsemiseksi uudistamat käytännöt. 

Useille Ratsastajainliiton jäsenseuroille ja muille kilpailujärjestäjille on lähtenyt 25.2.2020 Svea Paymentsin turvasähköposti, joka sisältää SVEAn tiedotteen asiasta sekä uusitun sopimuspohjan.

Toivomme, että seurat voisivat täyttää sopimuspohjan pikaisesti ja pahoittelemme tiukkaa aikataulua.

Svea Paymentsin tiedote SRL:n jäsenseuroille 25.2.2020

TIEDOTE KOSKIEN SRL:N KIPA-PALVELUA

Svea Payments Oy:llä (entinen Maksuturva Group Oy) ja Suomen Ratsastajainliitto ry:llä on takanaan pitkä ja hedelmällinen yhteistyö. Maksujenvälitystä koskevat asetukset ja määräykset velvoittavat meitä nyt tekemään välittömiä muutoksia palvelumallissa Svea Paymentsin, Suomen Ratsastajainliiton ja ratsastuskilpailuja järjestävien tahojen välillä.

Koska Svea Payments käsittelee ratsastuskilpailuja järjestävien tahojen varoja tarjotessaan maksupalvelun Suomen Ratsastajainliiton ylläpitämään KIPA-palveluun, katsotaan näiden ratsastuskilpailuja järjestävien tahojen, eli yhdistysten ja yritysten, olevan Svea Paymentsin asiakkaita. Svea Paymentsin tulee solmia näiden tahojen kanssa asiakkuussopimukset. Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä (444/2017) edellyttää Svea Payments Oy:tä myös keräämään ja päivittämään tietyt tiedot kaikista asiakkaistamme, mikä jatkossa tulee siis koskemaan myös ratsastuskilpailuja järjestäviä tahoja.

Svea Payments Oy on Suomen Finanssivalvonnan valvoma maksulaitos. Näin ollen nämä laissa säädetyt velvoitteet on täytettävä pikaisesti.

Pyydämme Suomen Ratsastajainliiton kilpailuilmoittautumispalvelua käyttäviä yhdistyksiä tai yrityksiä

täyttämään ja allekirjoittamaan sopimuslomakkeen sekä ilmoittamaan kaikki vaadittavat tiedot 6.3.2020 mennessä. Vastaaminen tapahtuu sähköpostista selaimeen avautuvan salatun turvapostin välityksellä.

On ehdottoman tärkeää, että sopimus on allekirjoitettu ja tiedot toimitettu määräpäivään mennessä, jotta Svea Payments Oy voi jatkaa maksupalvelun tarjoamista KIPA-järjestelmässä.

Svea Payments Oy tallentaa em. tiedot ainoastaan omaan tietojärjestelmäänsä. Tietoja käytetään vain em. säädösten edellyttämiin tarkoituksiin. Toimintaamme valvova viranomainen on ensisijaisesti Suomen Finanssivalvonta.

Sopimus, tarvittavat asiakastietodokumentit sekä ohjeet liitteenä.

Mahdolliset asiaa koskevat yleiset tiedustelut:

- Svea Payments Oy, yritysten asiakaspalvelu, info.payments@svea.fi

- Suomen Ratsastajainliitto ry, toiminnanjohtaja Jukka Koivisto, jukka.koivisto@ratsastus.fi

Helsingissä 25.2.2020

Yhteistyöterveisin,

Svea Payments Oy

Mikael Smeds
toimitusjohtaja