Yritysvastuu

Vastuullisuus on olennainen osa nykyaikaisten yritysten ja yhteisöjen toimintaa.

Vastuullisuusajattelu perustuu yrityksen tai yhteisön arvoihin, joiden pohjalla on näkemys siitä, että yritys tai yhteisö osallistuu yhteiskunnan rakentamiseen tuleville sukupolville kestävästi ja säilyttävästi. Kaikkien yritysten ja yhteisöjen toiminnalla on vaikutusta ympäristöön, yhteiskuntaan ja ihmisiin.

Vastuullisuutta tarkastellaan kokonaisuutena, jossa on tunnistettu yritykselle tai yhteisölle tärkeät arvot. Arvoista johdetaan toimintatavat, joilla pyritään varmistamaan merkityksellinen ja vaikuttava toiminta pitkällä tähtäimellä muuttuvassa toimintaympäristössä. Kun vastuullisuusajattelun merkitys on tunnistettu kaikessa toiminnassa, puhutaan strategisesta yritysvastuusta, jolloin yrityksen strategia perustuu vastuullisuuteen.

Vastuullisesti toimivassa yrityksessä tunnistetaan toiminnan vaikutukset yhteiskuntaan, ympäristöön ja ihmisiin. Negatiivisia vaikutuksia pyritään ehkäisemään, vähentämään ja poistamaan, positiivisia lisäämään, vahvistamaan ja kehittämään.

Alasivuilta löydät kuvauksia siitä miten SRL:n jäsentalleilla näkyy vastuullinen toiminta, löydät vinkkejä toiminnan tueksi ja yritysvastuuajattelun innoitukseksi. Nämä sivut ovat osittain vielä työn alla, sisältöjä tullaan vielä täydentämään ja alasivuja lisäämään, kiitos kärsivällisyydestä!

SRL:n jäsentallien toivotaan viestivän vastuullisuudestaan monikanavaisesti ja olemme laatineet sen avuksi ohjeen (alla).

Suosittelemme tutustumaan myös FEIn vastuullisuusohjelmaan kilpailujärjestäjille (alla), joka sisältää erinomaista tietoa myös muille toimijoille.