Vastuullisuus

Vastuullisuus on olennainen osa nykyaikaisten yritysten ja yhteisöjen toimintaa.

Vastuullisuusajattelu perustuu yrityksen tai yhteisön arvoihin, joiden pohjalla on näkemys siitä, että yritys tai yhteisö osallistuu yhteiskunnan rakentamiseen tuleville sukupolville kestävästi ja säilyttävästi.

Perinteinen yritysvastuu jakautuu taloudelliseen, sosiaaliseen ja ympäristövastuuseen, mutta sitä voidaan tarkastella myös kokonaisuutena, jossa on tunnistettu yritykselle tai yhteisölle tärkeät arvot ja niistä johdetut toimintatavat, joilla pyritään varmistamaan merkityksellinen ja vaikuttava toiminta pitkällä tähtäimellä muuttuvassa toimintaympäristössä.

Alasivuilta löydät kuvauksia siitä miten SRL:n jäsentalleilla näkyy vastuullinen toiminta, löydät vinkkejä toiminnan tueksi ja vastuullisuusajattelun innoitukseksi. Nämä sivut ovat osittain vielä työn alla, sisältöjä tullaan vielä täydentämään ja alasivuja lisäämään, kiitos kärsivällisyydestä!

SRL:n jäsentallien toivotaan viestivän vastuullisuudestaan monikanavaisesti ja olemme laatineet sen avuksi ohjeen: