Ratsastajainliiton hallituksen kokouksen 2.11. päätöksiä

3.11.2023

Ratsastajainliiton hallitus piti hybridikokouksen 2.11.2023. Kokous aloitettiin toiminnanjohtaja Jukka Koiviston katsauksella liiton ajankohtaisiin asioihin. Lokakuun ehdoton päätapahtuma oli itseoikeutetusti Helsinki Horse Show. Tapahtuma tuo yhteen paitsi harrastajat ja urheilijat, mutta on myös tärkeä vuotuinen kohtaamispaikka Ratsastajainliiton luottamustoimijoille, vapaaehtoisille ja sidosryhmien edustajille.

Ajankohtaisissa asioissa keskusteltiin hallitukselle osoitetusta kysymyksestä liittyen rahoitusvaihtoehtojen selvittämiseen kuolaintutkimusta varten. Hallitusta on tiedotettu, että osa Maa- ja metsätalousministeriön myöntämästä avustuksesta on osoitettu hevosten hyvinvointiin liittyvään koulutukseen ja neuvontaan. Avustusta saa käyttää ainoastaan tässä päätöksen mukaiseen tarkoitukseen ja kustannuksiin, joten tutkimuksen rahoittaminen rajautuu avustuksen käyttötarkoituksen ulkopuolelle. Hallitukselle tuotiin kokouksessa 7.9. tiedoksi, että hevosen hyvinvointityöryhmä on päättänyt hyödyntää omassa toiminnassaan jo tehtyjä tutkimuksia. Hallitus luottaa asiantuntijoista koostuvan työryhmän näkemykseen ja totesi tarkoituksenmukaisemmaksi suunnata käytettävissä olevaan rahoitusta sen käyttöehtojen mukaisesti jo olemassa olevaa tietoa jalkauttavaan koulutukseen. Hevosen hyvinvointityöryhmään kuuluu hallituksen edustajana Salla Varenti. Hän kertoi, että työryhmältä on tulossa ehdotus hevosen hyvinvointiin suuntautuvan tutkimusrahaston perustamisesta. Hallitus käsittelee sen tarkemman ehdotuksen saavuttua.

 

Todettiin liiton edustajien osallistuminen seuraaviin tapahtumiin:

 • 8.10.          Pararatsastuskomitea järjestäytyi ja aloitti työnsä
 • 9.-10.10.   Seuratoiminnan ja huippu-urheilun verkostopäivät, Olympiakomitea
 • 19.10.        Eduskunnan hevosystäväinseuran keskustelutilaisuus
 • 19.-22.10. Helsinki Horse Show
 • 28.10.        Hubertusseura 100v.
 • 6.11.          Hevosalan Hackathon, Savonia AMK
 • 8.11.          Hevosurheilun valmennuskeskuksen tavoite- ja tuloskeskustelu, Olympiakomitea
 • 9.11.          Lajiliittojen olosuhdekeskustelu
 • 18.-20.11. FEI General Assembly
 • 25.11.        Ratsastusfoorumi
 • 26.11.        SRL Syyskokous

 

Ratsastusfoorumi ja SRL:n syyskokous

Suomen Ratsastajainliiton Ratsastusfoorumi 25.11.2023 ja syyskokous 26.11.2023 järjestetään Scandic Helsinki Aviacongress’ssa. Molemmat tapahtumat järjestetään hybridinä. Ratsastusfooruminen teemana on tulevaisuus ja ilmoittautuminen tapahtumaan on avoinna 16.11. asti. Syyskokouskutsu lähtee seuroille viikolla 45.

 

Toimintasuunnitelma ja talousarvio

Toiminnanjohtaja Koivisto esitteli hallitukselle vuoden 2024 toimintasuunnitelman ja talousarvion. Vuoden 2024 talousarvion esittelyä edelsi katsaus myös kuluvan vuoden taloudelliseen tilanteeseen. Tehtyjen toimenpiteiden myötä on ennuste kuluvan tilikauden tulosennusteesta hieman parantunut. Vuoden 2024 talousarviota laadittaessa on huomioitu toimintojen tehostamisella aikaan saadut säästöt, joita haetaan valmentaja-, matka- ja henkilöstökustannuksista. Lisäksi kustannustehokkuuden näkökulmasta on aloitettu tarkastelemaan mm. taloushallinnon järjestelyjä ja IT-palveluiden tuottamista.

Toiminnanjohtaja Koivisto esitteli hallitukselle vuoden 2024 toimintasuunnitelman ja talousarvion. Vuoden 2024 talousarvion esittelyä edelsi katsaus myös kuluvan vuoden taloudelliseen tilanteeseen. Tehtyjen toimenpiteiden myötä on ennuste kuluvan tilikauden tulosennusteesta olennaisesti parantunut. Tällä hetkellä ennuste on noin 30 t € alijäämäinen. Toimenpiteitä jatketaan ja osa niiden vaikutuksista realisoituu vuonna 2024. Vuoden 2024 talousarviota laadittaessa on huomioitu toimintojen tehostamisella aikaan saadut säästöt, joita haetaan valmentaja-, matka- ja henkilöstökustannuksista. Lisäksi kustannustehokkuuden näkökulmasta on aloitettu tarkastelemaan mm. taloushallinnon järjestelyjä, matkatoimistokäytänteitä ja IT-palveluiden tuottamista. Myös jäsenlehti Hippoksen tuottaminen on kilpailutettu.

Lisäksi hallitus kävi keskustelua vuoden 2024 ”Jokainen on tärkeä” -pääteemasta ja toimintasuunnitelman painopisteistä. Yhdeksi vuoden 2024 toiminnanpainopisteeksi on valittu ”Olympiadi huipentuu Pariisiin”. Tilanne onkin mielenkiintoinen, sillä tällä hetkellä olympialaisten maapaikoissa ovat kiinni kouluratsastaja Emma Kanerva, kenttäratsastajat Sanna Siltakorpi ja Veera Manninen sekä pararatsastuksessa Katja Karjalainen. Samaan painopisteeseen on tehty myös kirjaus maajoukkuetoiminnan ja -valmennuksen uudistuksista vuodelle 2024. Kokonaisuudessa toimintasuunnitelma on luettavissa syyskokouksen viikolla 45 julkaistavissa materiaaleissa. Hallitus hyväksyi toimintasuunnitelman ja talousarvion esitettäväksi syyskokoukselle 26.11.2023.

 

Työryhmähaut

Tänä vuonna järjestetään myös työryhmähaut, joiden hakuaika on 13.11.–1.12.2023. Hallitus vahvistaa työryhmien kokoonpanon tammikuun 2024 kokouksessa. Hallitus keskusteli työryhmähausta ja tulevan HHT-päivityksen kirjauksista. Työryhmähausta tiedotetaan tarkemmin sen alkaessa 13.11.2023.

 

Urheiluasiat

KS I:n vahvistaminen syyskokoukselle esitettäväksi

Syyskokous vahvistaa kilpailusääntöjen yleisen osan (KS I). KS I:n liitteiden vahvistaminen kuuluu SRL:n hallituksen tehtäviin. Hallitukselle esiteltiin Sääntövaliokunnan valmistelemat muutokset kilpailusääntöjen yleiseen osaan ja sen liitteisiin. Sääntövaliokunta esitti, että ehdotuksen sisältäessä myös muutoksia KS I:n liitteisiin, etenkin liitteeseen 4, käsiteltäisiin ne yhtenä kokonaisuutena. Näin ne säilyisivät selkeästi yhteydessä toisiinsa. Hallitus päätti esittää esityksen mukaisesti kilpailusääntöjen yleistä osaa syyskokoukselle vahvistettavaksi. Syyskokousmateriaaleihin liitetään KS I liitteineen, jolloin liitteet ja niiden sisältämät muutosehdotukset ovat materiaalissa mukana kokousedustajille tiedoksi.

 

Sääntövaliokunnan täydentäminen

Hallitus päätti täydentää Sääntövaliokuntaa pararatsastuskomitean esityksen mukaisesti Eeva Kaartisella.

 

Muut urheiluasiat

Vikellyskomitea pyysi hallitukselta kannanottoa, voiko virolainen vikeltäjä osallistua B-valmennusrenkaan toimintaan. Asian esittelyssä urheilujohtaja Koivula totesi, ettei näe tarpeelliseksi nimittää toisen maan kansalaista maajoukkueen kokoonpanoon, mutta piti mahdollisena, että urheilija kutsutaan leireille, jos siellä on tilaa. Hallitus totesi, ettei se ota kantaa urheilijoiden nimittämisestä valmennusrenkaisiin. Muilta osin hallitus yhtyi urheilujohtaja näkemykseen mahdollisuudesta täyttää leirien tyhjiä paikkoja maajoukkueen ulkopuolisilla urheilijoilla.

 

Toimihenkilöoikeudet

 • Moisio Krista, KKR, koulutuomari, taso IVK
 • Kouvalainen Miia, PAHUS, matkaratsastustuomari
 • Koivula Lotta, HoR, stewardi
 • Pokkinen Sini, LoimUra, valjakkotuomari C
 • Leiniäinen Heidi, JsR, valmentaja, ammattitutkinto
 • Nieminen Heidi, K-AR, valmentaja, taso I

 

Seura-, talli- ja yhteisöjäsenet

Hallitukselle ei esitetty vahvistettavaksi muutoksia seura-, talli- ja yhteisöjäsenissä.

 

Paikalla kokouksessa olivat:

Hallitus: 

Marjukka Manninen

Valtteri Gundersby

Terhi Koipijärvi

Aki Karhapää

Osmo Metsälä

Carina Nyholm

Salla Varenti

Toimisto:

Jukka Koivisto

Kaisa Kähö, kokouksen sihteeri

Vuoden viimeinen kokouspäivä on 14.12.