Seura- ja tallipalveluiden johtoryhmä

Seura- ja tallipalveluiden johtoryhmä on ratsastuksen harrastetoiminnan asiantuntijayksikkö, jolla on kokonaisvastuu liiton seura- ja tallipalveluista. SRL:n hallitus vahvistaa johtoryhmän, jonka toimikausi on kolme vuotta. Johtoryhmän jäseniltä edellytetään seura- ja tallipalveluiden vahvaa asiantuntemusta ja kokemusta.

Johtoryhmään valitaan jäsen seuraavista liiton toiminnoista:

 • Ratsastuksen Sinettiseurat
 • SRL:n Laatutallit
 • Suomen Ratsastuksenopettajainyhdistys, SROY
 • Alueiden puheenjohtajisto
 • Hevosalan yrittäjien edustaja

Ryhmään valitaan lisäksi yksi jäsen avoimen haun kautta. Jäseneltä edellytetään vankkaa asiantuntemusta ja kokemusta seura- ja tallitoiminnasta. 

Seura- ja tallipalveluiden johtoryhmä toimii itsenäisesti liiton hallituksen alaisena. Johtoryhmä kokoontuu noin kuusi kertaa vuodessa. Kokouksia järjestetään tarvittaessa myös sähköpostitse. Seura- ja tallipalveluiden johtoryhmän puheenjohtajana toimii liiton hallituksen jäsen.

Seura- ja tallipalveluiden johtoryhmä

 • vastaa liiton seura- ja tallipalveluiden toimintasuunnitelman laatimisesta ja sen toteutumisesta käytännössä
 • johtaa, seuraa ja kehittää liiton seura- ja tallipalveluita
 • ohjaa ja valvoo liiton tallijärjestelmää sekä käsittelee siihen liittyviä valituksia
 • ohjeistaa ja valvoo seura- ja tallipalveluiden alueryhmän toimintaa sekä vahvistaa ryhmän jäsenet
 • nimeää liiton hyvinvointityöryhmän, seurakehittäjien, tallineuvojien ja nuorten ryhmän jäsenet sekä koordinoi ryhmien toimintaa
 • valmistelee seura- ja tallipalveluiden perustellut esitykset liiton hallitukselle


KOKOONPANO 2016-2018

 • Ratsastuksen Sinettiseurojen edustaja: Kati Rämö
 • Laatutallien edustaja: Riitta Kilpiö
 • Suomen Ratsastuksenopettajain yhdistyksen edustaja: Maria Pasanen
 • Alueiden puheenjohtajiston edustaja: Kirsi Siivonen
 • Hevosalan yrittäjien edustaja: Erja Saartia
 • Ratsastusseurojen edustaja (avoimen haun kautta ryhmään valittu): Riitta Kosonen
 • Senior Advisor: Ari Eriksson
 • Nuoret Päättäjät -ryhmän edustaja: Heidi Pakarinen
 • Puheenjohtaja: Janne Lappi
 • Toimiston edustaja: Minna Peltonen