Talliryhmä

Talliryhmä on tallitoiminnan asiantuntijaryhmä, jonka toiminnan pääpaino on kehittää Ratsastajainliiton tallijärjestelmää ja tallipalveluita yhdessä liiton työntekijöiden kanssa. Talliryhmä seuraa ja ennakoi tiiviisti alan kehitysnäkymiä ja ilmiöitä talleilla, alueilla ja toimialalla valtakunnallisesti.

Talliryhmässä on 4-6 jäsentä, joiden lisäksi pysyvinä asiantuntijajäseninä SRL:n tallineuvojat. Varsinaisten jäsenten lisäksi mukana ovat myös hallituksen, alueiden puheenjohtajiston, Nuorten vaikuttajien ja toimiston edustaja, joka toimii kokouksissa esittelijänä. Talliryhmä kokoontuu noin 6 kertaa vuodessa ja työskentelyä tapahtuu myös tapaamisten välissä.

Työryhmän jäsenen toimikausi on 2 vuotta ja puolet ryhmän jäsenistä on erovuoroisia kerrallaan. Työryhmään haetaan avoimen haun kautta. Talliryhmän jäseniltä edellytetään tallitoiminnan vahvaa asiantuntemusta ja kokemusta. SRL:n hallitus vahvistaa kokoonpanon ja puheenjohtajan.

Talliryhmä:

  • ennakoi toimintaympäristön muutoksia ja tekee tulevaisuustyötä jäsentallien resilienssin vahvistamiseksi
  • kehittää tallien ja seurojen välistä yhteistyötä
  • kehittää ja päivittää SRL:n jäsentallikriteerejä
  • kehittää ja toteuttaa jäsentalleille suunnattua viestintää
  • kehittää ja implementoi tallitoimintaan liittyviä toimintatapoja ja työkaluja
  • tekee vahvaa sidosryhmäyhteistyötä erityisesti organisaation sisällä
  • kehittää hevosalaa, yritystoimintaa ja sen toimintaedellytyksiä valtakunnallisesti

KOKOONPANO 

2024-2025

Piia Ahtee, puheenjohtaja

Linda Kukkonen

2024-2026

Riitta Kilpiö

Minna Leppälä-Pirtilä

Kaisa Toivonen

 

Rosali Kivitie, SRL tallineuvoja

Tero Kortelainen, SRL tallineuvoja

Antti Heikkilä, SRL tallineuvoja

Soile Lappalainen, SRL tallineuvoja

Minna Peltonen, SRL:n toimiston edustaja, varapuheenjohtaja

Marissa Henttinen, alueiden puheenjohtajiston edustaja

Sami Siltakorpi, Nuorten Vaikuttajien edustaja

Salla Varenti, SRL:n hallituksen edustaja