Tallijärjestelmän ohjausryhmä (TAJU)

Tallijärjestelmän ohjausryhmä on ratsastuksen tallitoiminnan asiantuntijaryhmä, joka kehittää yhdessä liiton työntekijöiden kanssa yrittäjä- ja tallipalveluita, sekä tallijärjestelmää. SRL:n hallitus vahvistaa ohjausryhmän, jonka toimikausi on kolme vuotta. Ohjausryhmän jäseniltä edellytetään tallitoiminnan vahvaa asiantuntemusta ja kokemusta.

Ryhmän jäsenet ovat tallitoiminnan kehittäjä (SRL:n toimiston edustaja), joka toimii kokouksissa esittelijänä, tallineuvojat, APU:n edustaja, SRL:n hallituksen edustaja ja avoimen haun kautta haettavat 4-6 jäsentä. Ryhmään voidaan myös kutsua jäseniä ja ulkopuolisia asiantuntijoita. 

Tallijärjestelmän ohjausryhmä toimii yhteistyössä toimiston seura- ja tallipalvelutiimin kanssa SRL:n hallituksen alaisena. Ohjausryhmä kokoontuu noin kuusi kertaa vuodessa. Kokouksia järjestetään tarvittaessa myös sähköpostitse. 

Tallijärjestelmän ohjausryhmä

  • osallistuu tallipalveluiden toimintasuunnitelman laatimiseen osana SRL:n toimintasuunnitelmaa ja seuraa sen toteutumista käytännössä
  • seuraa ja kehittää liiton yrittäjä- ja tallipalveluita
  • kehittää liiton tallijärjestelmää 
  • valmistelee tallipalveluiden perustellut esitykset liiton hallitukselle

 

Valinnat työryhmään tehtiin avoimen haun kautta ja valintakriteereinä oli mm. hakijoiden osaaminen, kokemus ja vahvuudet, sekä toiminnan tarpeet.
KOKOONPANO 2021-2023

Tomas Nyman, puheenjohtaja

Oona Pekkala

Piia Ahtee

Melina Holmberg

Laura Takala

Rosali Kivitie, SRL tallineuvoja

Tero Kortelainen, SRL tallineuvoja

Antti Heikkilä, SRL tallineuvoja

Minna Peltonen, SRL:n toimiston edustaja

Marissa Henttinen, alueiden puheenjohtajiston edustaja

Linda Kukkonen, Nuorten Päättäjien edustaja

Salla Varenti, SRL:n hallituksen edustaja