Tallijärjestelmän ohjausryhmä (TAJU)

Tallijärjestelmän ohjausryhmä on ratsastuksen tallitoiminnan asiantuntijaryhmä, joka kehittää yhdessä liiton työntekijöiden kanssa yrittäjä- ja tallipalveluita, sekä tallijärjestelmää. SRL:n hallitus vahvistaa ohjausryhmän, jonka toimikausi on kolme vuotta. Ohjausryhmän jäseniltä edellytetään tallitoiminnan vahvaa asiantuntemusta ja kokemusta.

Ryhmän jäsenet ovat tallitoiminnan kehittäjä (SRL:n toimiston edustaja), joka toimii kokouksissa esittelijänä, tallineuvojat, APU:n edustaja, SRL:n hallituksen edustaja ja avoimen haun kautta haettavat 4-6 jäsentä. Ryhmään voidaan myös kutsua jäseniä ja ulkopuolisia asiantuntijoita. 

Tallijärjestelmän ohjausryhmä toimii yhteistyössä toimiston seura- ja tallipalvelutiimin kanssa SRL:n hallituksen alaisena. Ohjausryhmä kokoontuu noin kuusi kertaa vuodessa. Kokouksia järjestetään tarvittaessa myös sähköpostitse. 

Tallijärjestelmän ohjausryhmä

  • osallistuu tallipalveluiden toimintasuunnitelman laatimiseen osana SRL:n toimintasuunnitelmaa ja seuraa sen toteutumista käytännössä
  • seuraa ja kehittää liiton yrittäjä- ja tallipalveluita
  • kehittää liiton tallijärjestelmää 
  • valmistelee tallipalveluiden perustellut esitykset liiton hallitukselle

 

Valinnat työryhmään tehtiin avoimen haun kautta ja valintakriteereinä oli mm. hakijoiden osaaminen, kokemus ja vahvuudet, sekä toiminnan tarpeet.
KOKOONPANO 2021-2023

Piia Ahtee, puheenjohtaja

Oona Pekkala

Tomas Nyman

Melina Holmberg

Laura Takala

Rosali Kivitie, SRL tallineuvoja

Tero Kortelainen, SRL tallineuvoja

Antti Heikkilä, SRL tallineuvoja

Soile Lappalainen, SRL tallineuvoja

Minna Peltonen, SRL:n toimiston edustaja

Marissa Henttinen, alueiden puheenjohtajiston edustaja

Linda Kukkonen, Nuorten Päättäjien edustaja

Salla Varenti, SRL:n hallituksen edustaja