Varoajoista

On tärkeää huomioida, että lääkkeen toteamisaika ei ole sama kuin varoaika. Toteamisaika on arvio ajanjaksosta, jonka aikana lääke (tai sen metaboliitti) säilyy hevosessa. Tämä arvio on kuitenkin vain ohjeellinen varoajan suhteen, sillä monet seikat vaikuttavat varoajan pituuteen.

Varoaika tulee selvittää hoitavan eläinlääkärin kanssa, jotta lääkkeen toteamisaika ja turvallisuusmarginaali voidaan määrittää. Määrityksessä on otettava huomioon hevosen lääkekuurin pituus ja annostus, hevosen koko, ikä, metabolia, kyseessä oleva sairaus, ja muut asiaan vaikuttavat tekijät. Hevosen hyvinvointi on aina etusijalla, eikä sitä saa uhata millään lääkkeellä, mikä peittää oireita ja saattaa pahentaa hevosen terveydentilaa. Etenkin ortopediset ongelmat vaativat aina riittävää lepoa.

Toteamisaikaa määritettäessä on myös aina huomioitava, miten lääke annostellaan - suun kautta, nivelensisäisesti, injektiona suoneen tai lihakseen tms.

Alla olevat toteamisajat ovat julkaistu helpottamaan eläinlääkärin ja vastuuhenkilön työtä, eikä niihin voi vedota positiivisissa tapauksissa. Tulee myös ottaa huomioon, että tutkimukset ovat tehty pienellä lukumäärällä terveitä hevosia.

AINE

VALMISTE

ANNOS

ANTOREITTI

TOTEAMISAIKA TUNNEISSA

Beetametasoni

Celeston chronodose

30 mg yhteensä enint. 2 niveleen

i. a

nivelensis.

168 (7 vrk)

Butorfanoli

Alvegesic, Butordol, Torphadine, Torphasol, Torbudol, Torbugesic

100 mg/kg

i. v

suonensis.

72 (3 vrk)

Setiritsiini (cetiritzine)

Cetimax, Heinix, Histec, Zyrtec, Cetiritzin, Alsyc ym.

0,38 mg/kg

2 x pv

9 kertaa

p. o

suun kautta

96 (4 vrk)

Siklesonidi

Aservo equihaler

5,5 mg/pv 5 pv, sitten 4,1 mg/pv

5 pv

inhalaatio

120 (5 vrk)

Klenbuteroli*

Ventipulmin

0,8 mg/kg 2 x pv

8 pv

p. o

168 (7 vrk)

Dembreksiini

Sputolysin

0,3 mg/kg 2 x pv

9 kertaa

p. o

120 (5 vrk)

Detomidiini

Domosedan, Cepesedan, Equisedan

0,02 mg/kg

i. v

48 (2 vrk)

Deksametasoni

Rapidexon

10 mg

i. v

48 (2 vrk)

Dipyroni (metamitsoli)*

Buscospan comp, Sympagesic, Spasmium

30 mg/kg

i. v

72 (3 vrk)

Firokoksibi

Equioxx, Previcox

0,1 mg 1 x pv

5–14 vrk

p. o

336 (14 vrk)

Fluniksiini*

Finadyne, Flunixin, Cronyxin

1 mg/kg

i. v

144 (6 vrk)

Ketoprofeeni**

Comforion, Dinalgen, Romefen, Ketodolor, Ketovet

2,2 mg/kg 1 x pv

5 päivää

i. v

96 (4 vrk)

Lidokaiini

 

60–300 mg

s. c

ihonalaisesti

48 (2 vrk)

Meloksikaami

Metacam, Rheumocam, Novaquin, Loxicom

0,06 mg/kg

14 vrk

p. o

i. v

72 (3 vrk)

Mepivakaiini

Mepiblock, Mepidor

0,07–0,09 mg/kg

s. c

48 (2 vrk)

Metyylipredni-soloniasetaatti

Depomedrol

200 mg 3 nivel

100 mg 2 nivel

i. a

672 (28 vrk)

336 (14 vrk)

Skopolamiini

(n-butyyli)

Buscospan, Spasmipur

0,3 mg/kg

i. v

24 (1 vrk)

Romifidiieeni

Sedivet

80 mg/kg

i. v

60 (2,5 vrk)

Salbutamoli

Ventoline

0,5 mg/kg 4 x pv

inhalaatio

96 (4 vrk)

Tiludronaatti (klodnomihappo)

Tildren (osphos)

0,1 mg/kg/pv

10 pv (kerta-annos)

i. v

672 (28 vrk)

Triamsinoloni

Kenacort

12 mg yhteen niveleen

i. a

168 (7 vrk)

 

*tutkimukset ovat osoittaneet, että nimenomaan näissä aineissa karsinassa tapahtuva rekontaminaatio lisää varoajan pidentymisen riskiä. Tämän vuoksi karsinoiden säännöllinen siivous tärkeää.

**ulkoisesti annosteltuna ketoprofeenin (Orudis-geeli) varoaika pitenee. Tämän vuoksi ketoprofeenia ei suositella ulkoisesti.

Lisätietoja: https://inside.fei.org/fei/cleansport/ad-h/prohibited-list