Talent-ohjelman toimintaohjeet

TALENT-SEURA/TALLI/MUU TOIMIJA

SAA:

 • Oikeuden käyttää nimitystä ”Talent-valmennus – seura/talli/toimija”, Talent-logoa ja Talent-materiaaleja. Lisäksi ohjelmassa mukana olevat seurat/tallit/toimijat ovat näkyvillä SRL:n Talent-ohjelman esittelyssä
 • Käyttöönsä Talent-ohjelman osaamistavoitteet, jotka ovat linjassa SRL:n liittovalmennuksen tavoitteiden kanssa
 • Vuosittaisen Talent-koulutustapahtuman
 • Oikeuden lähettää Talent-ratsukoita valtakunnalliselle Talent-leirille
 • Talent-seura/tallikäynnin SRL:n Talent-ohjausryhmän jäseneltä sovittaessa
 • Talent-taitoestekilpailun/valmennustapahtuman

SITOUTUU:

 • Toteuttamaan Talent-valmennusohjelmaa oheisohjelmineen osaamistavoitteiden mukaisesti. Tavoitteena on ”juoksuttaa” ratsukot neljän vuoden ohjelman läpi osaamistavoitteiden mukaan
 • Käyttämään Talent-valmentajana SRL:n valmentajapätevyyden (tasot I – V), ratsastuksenohjaaja tai -opettaja tai Master-opettajapätevyyden omaavaa henkilöä, jonka kanssa on sovittu Talent-ohjelman toteutuksesta Talent-osaamistavoitteiden mukaan. Poikkeuksellisesti voidaan hyväksyä myös laajan valmentajakokemuksen omaava henkilö, jolla ei vielä voimassa olevaa valmentajapätevyyttä, mutta joka sitoutuu valmentajakoulutukseen.
 • Järjestämään aloituspalaverin uusille Talent-ohjelmaan tuleville ratsastajille ja heidän vanhemmilleen
 • Osallistumaan Talent-koulutustapaamisiin
 • Välittämään Talent-ohjelmaan liittyvät tiedot ja tiedotteet Talent-ohjelmaan kuuluville ratsastajille ja valmentajille
 • Toimittamaan täytetyt Talent-seurantalomakkeet pyydetyssä aikataulussa SRL:oon
 • Päivittämään seuran/tallin/toimijan Talent-ohjelman vastuuhenkilöt SRL:oon
 • Lisäksi toivotaan, että seuran/tallin/toimijan internet-sivuille perustetaan oma Talent-sivu, jossa kerrotaan seuran/tallin/toimijan Talent-toiminnasta ja pidetään päivitettyä listaa Talent-ohjelmaan kuuluvista ratsastajista.
   

SEURAN/TALLIN/TOIMIJAN TALENT-VASTAAVA:

SAA:

 • SRL:lta kaiken Talent-ohjelmaan kuuluvan infon sähköpostilla
 • SRL:n vuosittaisen koulutustilaisuuden
 • Neuvoja ja vinkkejä SRL:n vastuuhenkilöiltä

VASTAA:

 • Seuran/tallin/toimijan Talent-tapahtuminen informoinnista ja järjestelyistä valmentajan kanssa sovitulla tavalla
 • Valtakunnallisten Talent-tapahtumien informoinnista ratsastajille ja valmentajille
 • Päivittää seuran/tallin/toimijan talent ratsastajatiedot ja huolehtii, että kaikista ratsastajista on Ratsastajalomake, jossa vuosittain päivitetyt tiedot
 • Organisoi seuran/tallin/toimijan Talent-oheisohjelmat seuran/tallin/toimijan ja valmentajan kanssa sovitulla tavalla
 • Organisoi Talent-testitilaisuudet yhdessä valmentajan kanssa
 • Vastaa aloituspalaverin järjestämisestä uusilla ratsastajille ja heidän vanhemmilleen
 • Sitoutuu osallistumaan SRL:n Talent-koulutustilaisuuteen tai ollessaan estynyt hoitaa sijaisen tilalleen tiedonkulun varmistamiseksi
 • Kerää SRL:n pyytämät tilastointitiedot ja toimittaa SRL:oon määräajan puitteissa ja informoi SRL:oa vuosittain toiminnan jatkamisesta/lopettamisesta
 • Informoi SRL:oa, jos seuran/tallin/toimijan Talent-vastaava vaihtuu ja toimittaa uuden henkilön yhteystiedot SRL:oon sekä opastaa uuden toimijan toiminnan alkuun
 • Informoi SRL:oa, jos seuran/tallin/toimijan Talent-valmentaja vaihtuu ja toimittaa uuden henkilön yhteystiedot SRL:oon sekä opastaa uuden toimijan toiminnan alkuun
 • Informoi ratsastajia valmentajan tekemistä tasomäärityksistä ja tason korotuksen myötä uusista osaamistavoitteista
 • Voi tehdä ja ylläpitää/päivittää Talent sivustoa seuran/tallin/toimijan internetsivuilla.
   

SEURAN/TALLIN/TOIMIJAN TALENT-VALMENTAJA:

SAA:

 • SRL:lta kaiken Talent-ohjelmaan kuuluvan infon sähköpostilla
 • SRL:n vuosittaisen koulutustilaisuuden
 • Neuvoja ja vinkkejä SRL:n vastuuhenkilöiltä

VASTAA:

 • Seuran/tallin/toimijan Talent-ohjelman toteutuksesta valmennuksen ja erikseen sovittavien oheisohjelmien osalta osaamistavoitteiden mukaisesti eri tasoryhmissä
 • Ratsukoiden tasoarvioinnista ja tilastoinnista tasomäärityksen osalta sekä ohjaamisesta seuraavalle osaamistasolle ja tiedottaa tasokorotuksista seuran/tallin/toimijan Talent vastuuhenkilöä
 • Sitoutuu osallistumaan SRL:n Talent-valmentajatapaamisiin vuosittain
 • Nimeää Talent-ratsastajat valtakunnalliselle Talent-leirille SRL:n ohjeiden mukaan
 • Ohjaa Talent-ratsastajat SRL:n aluevalmennuksen hakuprosessiin, kun ratsukoiden taitotaso riittävä
 • Vastaa testirata-arvioinnista ja tekee kirjallisen palautteen ratsastajille (testin arviointilomakkeen täyttö)