Yritykset kilpailunjärjestäjinä

Ratsastuskilpailuija voi järjestää seurojen lisäksi myös yritykset. SRL:n jäsentallit ja muut yritykset voivat järjestää SRL:n alaista kilpailutoimintaa tietyin ehdoin.

Ratsastajainliiton yhteisöjäseneksi

Liiton jäsenet ovat kotimaiset rekisteröidyt ratsastusseurat ja yhteisöjäsenet. Yhteisöjäseniksi voivat liittyä esimerkiksi oikeustoimikelpoiset yhteisöt ja hevosalan oppilaitokset sekä muut SRL:n toimintaperiaatteita tukevat yhteisöt.
Yhteisöjäsenmaksu vuonna 2024 on 560 euroa.
Yhteisöjäsenet ovat oikeutettuja äänestämään liiton vuosikokouksissa (yksi ääni).

Hakulomake liiton yhteisöjäseneksi

Avaa lomake tästä. Hakemus käsitellään ja vahvistetaan liiton hallituksen kokouksessa.

Yritykset kilpailunjärjestäjinä

Ratsastuskilpailuija voi järjestää seurojen lisäksi myös yritykset. SRL:n jäsentallit ja muut yritykset voivat järjestää SRL:n alaista kilpailutoimintaa seuraavin ehdoin:

  • kirjallinen hakemus SRL:lle, josta selviää yrityksen toimiala, toimipaikka ja yhteyshenkilön tiedot ja alustavasti suunnitellun kilpailutoiminnan taso ja laajuus sekä lyhyt kuvaus kilpailuorganisaatiosta.
  • kirjallinen sopimus SRL:n kanssa, jos SRL myöntää järjestämisoikeuden.
  • kirjallisessa sopimuksessa yritys sitoutuu noudattamaan SRL:n sääntöjä ja kurinpitovaltaa sekä sääntöihin liittyviä määräyksiä ja rajoitteita (esim. ADT-säännöt).
  • sitoutuu toimimaan SRL:n arvojen mukaan (mm. eläinsuojeluasiat).
  • on maksanut liiton jäsentalli- tai yhteisöjäsenmaksun.

Oikeus järjestää kisoja:

  • Jäsentalli seura- ja aluetason kilpailuissa kirjallisella sopimuksella ja maksetulla jäsenyydellä (maksu 2024: 275 euroa).
  • Jäsentalli kansallisen tason kilpailuissa kirjallisella sopimuksella, maksetulla jäsenyydellä ja kilpailujärjestämismaksulla, joka on suuruudeltaan yhteisöjäsenmaksun ja jäsentallin jäsenmaksun erotus (maksu 2024: 265 euroa + maksettu jäsentallin maksu). Tallilta pyydetään myös vapaamuotoinen kirjallinen hakemus.
  • Muu yritys seura-, alue- ja kansallisen tason kilpaluissa kirjallisella sopimuksella ja maksetulla yhteisöjäsenyydellä (maksu 2024: 560 euroa).
  • Kansainvälisten kilpailuiden järjestämisestä tehdään aina kilpailukohtainen sopimus, jossa määritellään myös mahdollinen lisäkorvaus ylläolevin maksujen lisäksi, jos järjestäjänä on jokin muu kuin SRL:n jäsenseura.

 

Lisätietoja kilpailujen järjestämisestä: SRL/Tuula Tella, tuula.tella@ratsastus.fi