Aluevalmennus

Alueellinen liittovalmennus siirtyi syksyllä 2023 takaisin alueiden ja liiton yhteistyössä koordinoimaksi, ja myös valmennuksen nimenä on jatkossa tarkoitus käyttää aiemmin käytössä ollutta termiä “aluevalmennus”.

Aluevalmennus on osa SRL:n valmennusjärjestelmää ja se on suunnattu alue- ja kansallisella tasolla kilpaileville urheilijoille. Aluevalmennuksen tavoitteena on tarjota urheilijoille eri alueilla järjestettävää korkeatasoista lajivalmennusta sekä opastusta kokonaisvaltaiseen valmentautumiseen muun muassa teorioiden avulla (noin kerran kuukaudessa netin välityksellä järjestettävät teorialuennot, sekä muita mahdollisia teorioita ja kuivaleirejä jne.). Aluevalmennuksen avulla urheilija voi myös kehittää taitojaan niin, että hänen olisi mahdollista tulevaisuudessa hakeutua edelleen SRL:n valmennusjärjestelmän seuraavalle tasolle eli maajoukkuevalmennukseen. 

Aluevalmennus toimii urheilijan kotivalmennuksen suunnannäyttäjänä ja tarkistuspisteenä antaen uusia näkökulmia kotivalmennuksen harjoittelutarpeisiin, sekä auttaa asettamaan tavoitteita ja työskentelemään niiden saavuttamiseksi. Myös maajoukkuevalmennukseen valitut urheilijat voivat käyttää aluevalmennusta valmentautumisensa tukena. Lisäksi aluevalmennuksessa urheilija pääsee osaksi samanhenkistä yhteisöä, verkostoitumaan muiden hevosihmisten ja valmentajien kanssa sekä luomaan joukkuehenkeä ja jakamaan ideoita. 

Ensisijainen kohderyhmä olympialajien aluevalmennuksessa ovat poni- ja lapsiratsastajat, juniorit sekä nuoret ratsastajat. Mikäli valmennusrenkaissa on tilaa, niihin voidaan ottaa mukaan myös kaikkia muitakin ratsukoita, kuten U25- ja senioriratsastajia sekä nuoria hevosia ja suomenhevosia. Valmennusrenkaisiin hakevilla urheilijoilla tulee olla vähintään aluekilpailulupa sekä vuosimaksu maksettuna hevosilla/poneilla. Mikäli jossakin valmennusviikonlopussa on renkaassa olevien ratsukoiden lisäksi tyhjiä paikkoja, voidaan valmennuskerralle ottaa myös valmennusrenkaan ulkopuolisia ns. täyteratsukoita (näille ratsukoille hinnastossa eri hinta).

Alueiden koordinoimaa aluevalmennusta järjestetään koulu-, este- ja kenttäratsastuksessa, ja aluevalmennuksen kouluvalmennusrenkaisiin voivat hakea myös pararatsastajat. Lisäksi pienissä lajeissa kuten valjakkoajossa, matkaratsastuksessa, vikellyksessä ja askellajiratsastuksessa järjestetään omia aluevalmennuksia, joita koordinoivat lajikomiteat.

Kaikkiin valmennusrenkaisiin osallistumisen ensisijaisena kriteerinä on sitoutuminen tavoitteelliseen valmentautumiseen. Valmennusryhmiin valittujen tulee sitoutua osallistumaan kaikkiin valmennustapahtumiin, jotta valmennusta voidaan toteuttaa päämäärätietoisesti. Valmennettavan tulee aina sopia valmennuskerralta poissaolosta (riippumatta poissaolon syystä) etukäteen valmentajan/valmennusvastaavan kanssa. Valmennusrenkaaseen kuuluva ratsukko saa olla yhden valmennuskerran kauden aikana poissa ilman erityistä syytä (sairastuminen tms.), mikäli poissaolokertoja ilman erityistä syytä on tätä enemmän, valmennettava voidaan tiputtaa ulos valmennusrenkaasta.
 

Lajit, valmentajat ja järjestämispaikat

Esteratsastus

 • Etelä-Suomi, valmentaja Anna Granberg, paikka Stall Anna
 • Häme, valmentaja Salla Jokela, paikka Ypäjän Hevosopisto
 • Itä-Suomi, valmentaja Marja Tetri-Rantanen, paikka Tahkon maneesi
 • Kaakkois-Suomi, valmentaja Juho Norilo, paikat Hevoset Lindblad / Hevoshovi
 • Keski-Suomi, valmentaja Juho Norilo, paikka Four Winds Stable
 • Lounais-Suomi, valmentaja Cinna Procopé, paikat Ypäjän Hevosopisto / Kärppälä / MW-talli
 • Pohjanmaa, valmentaja Marja Tetri-Rantanen, paikka Siirilän Ratsastuskeskus
 • Pohjois-Suomi, valmentaja Sonja Mäkelä, paikat Hylkykarin maneesi / Äimärautio

Koulu- ja pararatsastus

 • Etelä-Suomi, valmentaja Kerstin Nyberg, paikka Stall Anna
 • Häme, valmentaja Anu Korppoo, paikka Ypäjän Hevosopisto
 • Itä-Suomi, valmentaja Jasmin Sikström, paikka Wanhamäen talli
 • Kaakkois-Suomi, valmentaja Kerstin Nyberg, paikka Hevoset Lindblad
 • Keski-Suomi, valmentaja Anu Korppoo, paikka Four Winds Stable
 • Lounais-Suomi, valmentaja Antti Lehtilä, paikka Ypäjän Hevosopisto / Koivumäki / Tupunan Ratsupiha
 • Pohjanmaa, valmentaja Anu Korppoo, paikat Jakobstad Ryttare / Manunkylän Ratsutalli
 • Pohjois-Suomi, valmentaja Arto-Pekka Heino, paikat Bonaza Virpiniemi / Äimärautio

Kenttäratsastus

 • Etelä-Suomi, valmentaja Axel Lindberg, paikka Ypäjän Hevosopisto (kenttämaastot), Stall Anna (ko, re)
 • Häme, valmentaja Tuija Rosenqvist, paikka Ypäjän Hevosopisto
 • Itä-Suomi, valmentaja Kristiina Purdy, paikka Wanha Ratsastuskeskus
 • Kaakkois-Suomi, valmentaja Petri Tolmunen, paikka Harjun oppimiskeskus
 • Keski-Suomi, valmentaja Mira Mahosenaho, paikka Villa Hepola
 • Lounais-Suomi, valmentaja Tuija Rosenqvist, paikka Ypäjän Hevosopisto
 • Pohjanmaa, valmentaja Axel Lindberg, paikka Nykarleby Ryttare

Askellajiratsastus (askellajikomitean organisoima)
Matkaratsastus (matkaratsastuskomitean organisoima)
Valjakkoajo (valjakkoajokomitean organisoima)
Vikellys (vikellyskomitean organisoima)
 

 Aluevalmennushinnasto (olympialajit+pararatsastus) kaudelle 2024-2025

 

 

Renkaassa oleva ratsukko / 2 pv pelkkä valmennusmaksu ilman maneesimaksuja tai maastoratamaksuja / hallimaastoestemaksulisää 

Renkaassa oleva ratsukko, katsastettava tai täyteratsukko vain 1 päivänä tuleva ratsukko, ilman maneesimaksuja tai maastoratamaksuja / hallimaastoestemaksulisää 

katsastettava tai täyteratsukko 2 pv valmennusmaksu, ilman maneesimaksuja tai maastoratamaksuja / hallimaastoestemaksulisää 

1 hlö 30 min 

115,00 €

65,00 €

130,00 € 2 pvä

2 hlö 45 min 

  95,00 €

53,00 €

105,00 € 2 pvä 

3 hlö 60 min 

  80,00 €

45,00 €

  90,00 € 2 pvä

4 hlö 75 min 

  80,00 €

45,00 €

  90,00 € 2 pvä

Kaikkia ryhmäkokoja ei välttämättä ole tarjolla kaikissa eri lajeissa ja eri valmennusrenkaissa.

Lisäksi maneesin/kentän/maastoradan käytöstä sekä huollosta peritään seuraavat maksut:

 • kylmä maneesi 15 e / ratsukko / päivä
 • lämmin maneesi 20 e / ratsukko / päivä
 • maneesimaksun lisäksi siirrettävien maastoesteiden käytöstä peritään + 5 e / ratsukko / päivä
 • kenttäratsastuksen maastoratamaksu 25 e / ratsukko / päivä

Mahdollisesta jälki-ilmoittautumisesta peritään lisäksi jälki-ilmoittautumismaksu 25 e.

 

Laskutusohjeet (valmentajapalkkiot, valmentajan matka- ja majoituskulut, maneesimaksut):

Laskussa täytyy näkyä seuraavat tiedot: 

 • aluevalmennus
 • alueen nimi
 • laji
 • valmennuksen päivämäärät
 • kuinka monta osallistujaa

Laskutuslisää ei ole sopimuksen mukaan lupa periä. Valmentaja/valmennuspaikka/majoituspaikka toimittaa laskun SRL:n laskutuspalveluun sähköpostilla. Lasku toimitetaan liittoon tämän ohjeen mukaisesti: https://www.ratsastus.fi/srl/organisaatio/laskutusohje/

***Este    
Etelä-Suomi    koskinen.tarja1@gmail.com
Häme        nelli.hameenaluevalmennus@gmail.com
Itä-Suomi    stalltahko@gmail.com
Kaakkois-Suomi    sirkku.hakkanen@jokihelmi.fi
Keski-Suomi    hansci_makinen@hotmail.com
Lounais-Suomi    maja.grafe@gmail.com
Pohjanmaa    maria.rikala@gmail.com
Pohjois-Suomi    ankki76@hotmail.com

Koulu    
Etelä-Suomi    saritellervo.ukkonen@gmail.com
Häme        nelli.hameenaluevalmennus@gmail.com
Itä-Suomi    itis.aluevalmennus@gmail.com
Kaakkois-Suomi    sirpahelena.airaksinen@gmail.com
Keski-Suomi    tiina.aatsalo@gmail.com
Lounais-Suomi    riina@korpimaenratsutila.fi
Pohjanmaa    eveliinahavinen@gmail.com
Pohjois-Suomi    ankki76@hotmail.com

Kenttä    
Etelä-Suomi    maijuvk@gmail.com
Häme        riika@punkintila.fi
Itä-Suomi    itis.aluevalmennus@gmail.com
Kaakkois-Suomi    sirpahelena.airaksinen@gmail.com
Keski-Suomi    salkinoja.jonna@gmail.com
Lounais-Suomi    riika@punkintila.fi
Pohjanmaa    maria.rikala@gmail.com

Muut lajit suoraan lajikomitean valmennusvastaaville.