Ohjeistus ratsastajan päävammasta

Aivovammojen tunnistus ja ohjeet tapaturmatilanteisiin kilpailuissa,
SRL toimintaohjeistus

Putoaminen/ voimakas isku -> Kutsu ensiapuhenkilö

MUISTA!! Kaikissa tapauksissa perusperiaatteena on ensiaputoimien (hätäilmoitus numeroon 112,
estä lisäonnettomuudet, turvaa hengitys ja verenkierto) noudattaminen. Jos urheilijan tajunta on alentunut tai hän valittaa niskakipua,
tulee häntä käsitellä kaularankavammapotilaan tavoin.

 • Älä yritä siirtää urheilijaa (pois lukien ilmateiden turvaamiseen tarvittavat toimet), jos et ole koulutettu kyseiseen toimintaan.
 • Älä poista kypärää, jos et ole koulutettu kyseiseen toimintaan!
   

Vaaran merkit

Jos ilmenee YKSIKIN seuraavista, urheilija tulee poistaa urheilun parista turvallisesti välittömästi.
Jos terveydenhuollon ammattilaista ei ole paikalla, harkitse ambulanssikuljetusta ensiapuun:

 • Urheilija valittaa niskakipua
 • Lisääntyvää sekavuutta tai ärtyisyyttä
 • Toistuvaa oksentelua
 • Kohtausoireita tai kouristuksia
 • Heikkoutta tai pistelyä/poltetta käsissä tai jaloissa
 • Tajunnantason heikkenemistä
 • Voimakasta tai lisääntyvää päänsärkyä
 • Epätavallisia muutoksia käytöksessä
 • Kaksoiskuvia

Mikäli kiireellisten sairaalatutkimusten/ -hoidon tarvetta ei ilmene vakavamman vamman perusteella

-> CRT5: arvio aivovamman todennäköisyydestä
-> Aivovammaepäily

 • Jos paikalla ei ole henkilöä joka pystyy arvioimaan aivovamman astetta, lähetä urheilija paikalliseen terveydenhuollon yksikköön
 • Jos paikalla henkilö, joka on tutustunut SCAT5-protokollaan tai vastaavalla tavalla pystyy arvioimaan tilannetta
   

A. Yksipäiväiset kilpailut:

Tehdään SCAT5 ja aivovammaepäilyssä lähetetään potilas paikalliseen terveydenhuollon yksikköön arvioon

 • Jos ei viitettä aivovammasta, ohjeistetaan urheilijaa viiveellä ilmenevien oireiden mahdollisuudesta ja
  annetaan toimintaohjeet niiden varalle. Anna SCAT5 Tietoa aivotärähdyksistä osio, joka sisältää mm.
  Paluu urheiluun- ja Paluu kouluun -ohjeet.
 • Arvio seurannan tarpeesta.
 • Ajoterveyden arviointi.
 • Urheilijan ei tule palata urheilun pariin samana päivänä mikäli edes herää epäily aivovammasta!


B. Kilpailut jatkuvat useamman päivän:

Toiminta kuten kohdassa A. Tarvittaessa urheilija arvioidaan SCAT5:n avulla uudelleen seuraavana päivänä ennen kilpailusuoritusta.

 • Jos epäily aivovammasta lähetetään urheilija paikalliseen terveydenhuollon yksikköön arvioon


Aivovammaepäily
Aina jos epäily aivovammasta, tulee kansainvälisissä kilpailuissa informoida tuomariston puheenjohtajaa (GJ President).
Aivovammaepäilyissä lääkintätiimin vastaava/ ensiavusta vastaava täyttää ilmoituskaavakkeen (FEI Alert Sheet) ja
antaa sen tekniselle asiantuntijalle (Technical Delegate, TD)/ Foreign Judge (FJ).

TD/FD lähettää sähköpostilla ilmoituskaavakkeen 24h sisällä osoitteeseen medical@fei.org
Anna urheilijalle SCAT5 lomakkeen osio Tietoa aivotärähdyksistä, joka sisältää mm. Paluu urheiluun ja Paluu kouluun -protokollat.

Ei aivovammaepäilyä
Jos tutkimuksien perusteella ei aivovammaepäilyä (ja lajikohtaiset säännöt sallivat) urheilija voi palata kilpailuihin.
Tarvittaessa laaditaan FEI Concunssion Clearance Form. Kopio kaavakkeesta toimitetaan kilpailuiden vastaavalle henkilölle
(Technical Delegate)/ ulkoimaiselle tuomarille (Foreign Judge). Alkuperäinen kaavake annetaan urheilijalle.

Jokainen urheilija, jolla on diagnosoitu tapaturmainen lieväkin aivovamma, tulee saada hoitavalta lääkäriltä todistus aivovammasta toipumisesta
(FEI Concussion Clearance Form) ennen kuin hän voi kilpailla FEI:n alaisissa kilpailuissa.


Laatija Tia Ventto 05/2018
 

CRT5

SCAT5

SRL onnettomuusraportti

SRL toimintaohjeistus

Tiedote FEI:n sääntömuutoksesta ja sen vaikutuksesta kotimaan kilpailutomintaan