Kansainvälinen ponimittaus

FEI:n alaisten kilpailujen poniluokkiin osallistuakseen ponilla tulee olla FEI:n kansainvälinen ponimittaustodistus, jonka voi saada ainoastaan FEI:n ponimittaustilaisuuksissa. Suomessa järjestetään vuosittain yleensä yksi kansainvälinen ponimittaustilaisuus.

KANSAINVÄLISTÄ KILPAILUTOIMINTAA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET

FEI:n hyväksymä ponin enimmäiskorkeus on 148 cm (148,1 – 148,9 pyöristetään alaspäin)
 

1.1.2020 alkaen:

Kaikki ponit, joita ei ole rekisteröity 1.1.2020 mennessä FEI:n ponirekisteriin tulee mitata FEI:n virallisessa mittaustilaisuudessa (1 mittaus/maa/vuosi FEI:n päättämänä ajankohtana) voidakseen osallistua kansainväliseen poniluokkaan. Ponin mittaustodistus määrittyy iän perusteella. 8-vuotiaan tai vanhemman ponin mittaustodistus on lopullinen, nuorempien ponien mittaustodistus on voimassa yhden vuoden.

Kaikki ponit, jotka on rekisteröity FEI:n ponirekisteriin ennen 1.1.2020 ja jotka on mitattu FEI:n virallisessa kilpailumittauksessa vuosina 2017-2018-2019 FEI:n kansainvälisessä kilpailussa saavat elinikäisen FEI:n mittaustodistuksen ilman erillistä mittausta.
 

 

1.1.2023 alkaen:

Poni voi osallistua kansainväliseen kilpailuun vain, jos sillä on voimassa oleva FEI:n mittaustodistus.
FEI määrittelee säännöt ja vaadittavat olosuhteet FEI:n mittaustilaisuuden suorittamista varten. Mittauksen suorittaa FEI:n nimeämät eläinlääkärit.

FEI:n täydellinen kansainvälinen ponimittausta koskevat säännöt löytyvät osoitteesta http://inside.fei.org/fei/regulations/veterinary

 

FEI:n ponimittaustilaisuudet löytyvät FEI:n kalenterista https://data.fei.org/PonyMeasurement