Manuaalinen sijaluku

Manuaalisen sijaluvun asettaminen

Kouluratsastuksen säännöt muuttuivat vuodesta 2019 alkaen. FEI ohjelmissa on vain yksi alakerran numero ja tasapisteissä on voimassa uusi sääntö sijoituksen suhteen.
 

234. Sijoituksen määrääminen
1. Kunkin suorituksen jälkeen, kun tuomari on harkiten antanut myös yleisarvostelun, pöytäkirjat luovutetaan pisteidenlaskijoille. Arvosanat kerrotaan arvosteluryhmiin merkityillä kertoimilla ja lasketaan yhteen. Rangaistuspisteet vähennetään kunkin tuomarin antamista pisteistä.

2. Tuomareiden antamien pisteiden yhteenlaskettu summa on ratsukon lopputulos.

3. Suurimman loppupistemäärän saavuttanut ratsukko on voittaja, lähinnä seuraava toinen jne. Jos kaksi tai useampi ratsukko saa saman loppupistemäärän, ne ovat tasaveroiset.

Mikäli sijoilla 1 – 3 on useampia ratsukoita samalla pistemäärällä, paremmuuden ratkaisee kolmea tai viittä tuomaria käytettäessä ratsukon korkein mediaanitulos. Mediaanitulos on ratsukon saavuttama keskimmäinen prosenttiulos kun ratsukon saavuttamat prosentit on järjestetty suuruusjärjestykseen eli ratsukon saavuttaessa 68.5% - 69% - 70% - 70.5% - 71%; on 70% mediaani tulos. Kahta tuomaria käytettäessä C-tuomarin antama lopputulos. Kür-ohjelmissa saman tuloksen sijoilla 1-3 saavuttaneiden osalta korkeamman taiteellisen pistemäärän saavuttanut saa paremman sijoituksen. Muilla sijoilla saman kokonaispistemäärän saavuttaneet ovat samanarvoiset.
Joukkuekilpailussa tasasijan ratkaisee se, jonka joukkueen heikoimman kokonaistuloksen saavuttanut ratsukko saa parhaan tuloksen.

 

Equipesta ei ole saatu päivitystä kouluratsastuksen sääntömuutoksen osalta. FEI:n kouluratsastusohjelmissa on vain yksi alakerran piste. Koulusäännöistä löytyy pykälä sijoituksen määräämiseen. Tarvittaessa sijaluku täytyy muuttaa käsin Equipessa. Aktivoi Manuaalinen sijaluku tulossyötössä työkalujen alta. Tuplaklikkaa tuloslistassa muutettavaa sijalukua ja anna uusi sijaluku. Tämä koskee ainoastaan tasapisteissä sijoilla 1-3. Muita sijalukuja ei muuteta.