Alueellinen seuratoiminta

Alueella on merkittävä rooli harraste- ja seuratoiminnan aktivoinnissa ja seuratoimijoiden kouluttamisessa. Aluejaosto voi itse järjestää tapahtumia, tempauksia ja koulutuksia alueen jäsenistön toiveiden ja tarpeiden mukaan. Seurojen ja tallien järjestämät tilaisuudet ja tapahtumat eri puolilla aluetta ovat aluejaoston
jäsenille oiva tilaisuus edustaa aluetta ja liittoa sekä tehdä tutuksi alueen toimintaa.

Liitolla on vuosittain jaossa seura- ja harrastetoiminnan rahallista tukea, joka ohjataan toimintaan aluejaostojen kautta. Tuen edellytyksenä on, että seuran järjestämä tapahtuma on avoin kaikille Ratsastajainliiton jäsenille (ei siis vain oman seuran jäsenille), tilaisuudesta toimitetaan tieto noin kahta kuukautta ennen tapahtumaa julkaistavaksi alueen nettisivuilla ja tilaisuuden jälkeen alueelle toimitetaan osallistujalista. Seura- ja harrastetukilistaus ja lomakeet tukien anomiseen löytyvät täältä.

Seurakäynnit alueilla

Alueen seuravastaavat tukevat oman alueensa seuroja, tekevät seurakäyntejä sekä järjestävät alueellisia seuratapaamisia ja koulutuksia. He toimivat alueensa seurojen yhteyshenkilöinä ja tuovat seura- ja harrastetoiminnan asioita aluejaostojen kokouksiin. Alueen seuravastaavat ovat myös yksi erittäin tärkeistä linkeistä paikallisen seuratoiminnan ja liiton valtakunnallisten seurapalvelujen välillä. Seurakäynnille seuraanne voitte myös kutsua aluetoimijan.

Lomakkeita alueiden seuravastaaville

Lomakkeilla kerätään tietoa alueen seuroista seurapalvelujen kehittämiseen. Alueen seuravastaavia pyydetään täyttämään lomakkeet käynnillä tai käynnin jälkeen.

Seurakäynnin raportointilomake

Seuratapaamisen raportointilomake