Vinkkejä seuratoimintaan

Ratsastajainliiton seurapalvelutiimi vastaa liiton jäsen- ja seurapalveluista. Seurapalvelutiimi laatii seuratoiminnan vuosittaiset toimintasuunnitelmat ja materiaalit sekä toimii seuratoimijoiden kouluttajina ja yhteyshenkilöinä. Ratsastajainliitolla on lisäksi kahdeksan koulutettua seurakehittäjää.

Seuran toimintalinja

Ratsastajainliitto suosittelee, että kaikki ratsastusseurat laativat seuratoiminnan kehittämiseksi seuran toimintalinjan. Seuran toimintalinja selkeyttää seuran koko toimintaa. Se selvittää jäsenille ja muille toiminnasta kiinnostuneille, miksi seura on olemassa, millaisille arvoille seuran toiminta perustuu, miten käytännön asiat seurassa hoidetaan ja millaisia palveluja seura tarjoaa.

Seuran toimintalinjan avulla seura pystyy jäsentämään päämääränsä ja oman kehityskulkunsa. Monien tukihankkeiden saanti helpottuu, kun seura pystyy selkeästi osoittamaan visionsa ja toiminnan eettiset periaatteet. Seuran toimintalinjaukset ovat myös osa seuran imagoa. Toimintalinja kannattaakin julkaista seuran nettisivuilla, jotta se on varmasti kaikkien luettavissa.

Ratsastuksen seurakehittäjät ovat laatineet ratsastusseurojen käyttöön Ratsastusseuran toimintalinja -työvihkosen. Työvihkosen avulla jokainen ratsastusseura voi laatia käyttöönsä toimintalinjan ja miettiä toimintansa tarkoitusta ja tavoitteita. Ratsastusseuran toimintalinja on ladattavissa ja tulostettavissa alla olevan linkin kautta.

Ratsastusseuran toimintalinja

 

SRL/alueet, liikunnan aluejärjestöt ja seurakehittäminen

SRL:n alueet järjestävät ratsastusharrastukseen liittyen erilaisia koulutus-, seurakehittämis- ja seminaaritilaisuuksia. Tutustu rohkeasti oman alueesi toimintaan. Lisätietoja Ratsastajainliiton seurakehittämisestä löytyy täältä.

Liikunnan aluejärjestöt tarjoavat monipuolisia palveluja ja seuratoiminnan koulutuksia eri toimijoille. Tutustu koko liikunta- ja urheilumaailman yhteisiin seuratoiminnan hankkeisiin ja materiaaleihin täällä.
 

Seuratoiminnan HelpDesk

Urheiluseuratoiminnassa voi tulla joskus vastaan kysymyksiä, joita itse ei osaa ratkaista tai joiden ratkaisemisessa haluaa tukea ulkopuoliselta asiantuntijalta. Näissä tapauksissa voit täyttää alla olevan Seuratoiminnan HelpDesk -yhteydenottopyyntölomakkeen, jonka jälkeen Suomen Olympiakomitean seuratiimistä ollaan sinuun yhteydessä.

Lisätietoja
 

Seuran varainhankinta

Muistattehan olla tarkkaavaisia seurojenne varainhankinnassa. Liikunta- ja urheiluseurat ovat perinteisesti aatteellisia yhdistyksiä, joiden tarkoituksena on toteuttaa yhdistyksen säännöissä mainittua aatteellista tehtävää. Aatteellisten urheiluseurojen perimmäisenä tarkoituksena ei ole yksittäisten seuran jäsenten taloudellisen edun tavoittelu, vaan ne tavoittelevat koko ympäröivän yhteisön ja yhteiskunnan "yhteistä hyvää" edistämällä koko väestön liikuntaharrastusta tai lasten sekä nuorten kilpailutoimintaa. Kulutustavaroiden myynti katsotaan verolliseksi toiminnaksi erityisesti, kun se kohdistuu asiakaskuntaan, joka ei ole pelkästään jäsenistöä, ja jos se ei mahdu tuloverolain alla oleviin varainhankintamuotoihin: 

1) yhteisön toimintansa rahoittamiseksi järjestämistä arpajaisista, myyjäisistä, urheilukilpailuista, tanssi- ja muista huvitilaisuuksista, tavarankeräyksestä ja muusta niihin verrattavasta toiminnasta eikä edellä mainittujen tilaisuuksien yhteydessä harjoitetusta tarjoilu-, myynti- ja muusta sellaisesta toiminnasta saatua tuloa;
2) jäsenlehdistä ja muista yhteisön toimintaa välittömästi palvelevista julkaisuista saatua tuloa;
3) adressien, merkkien, korttien, viirien tai muiden sellaisten hyödykkeiden myynnin muodossa suoritetusta varojenkeräyksestä saatua tuloa;
4) sairaaloissa, vajaamielilaitoksissa, rangaistus- tai työlaitoksissa, vanhainkodeissa, invalidihuoltolaitoksissa tai muissa sellaisissa huoltolaitoksissa ja huoltoloissa hoito-, askartelu- tai opetustarkoituksessa valmistettujen tuotteiden myynnistä tai tällaisessa tarkoituksessa suoritetuista palveluksista saatua tuloa;
5) bingopelin pitämisestä saatua tuloa.

Lisätietoja Päätä oikein - seurajohtajan käsikirjasta
 

Tietoa yhdistystoiminnasta

Yhdistystieto.fi on ilmainen, yhdistyksille suunnattu tietopalvelu. Palvelu on kehitetty tukemaan suomalaista yhdistystoimintaa sekä jakamaan neuvoja ja parhaita käytäntöjä yhdistysaktiiveille. Sivuilta löytyy tietoa esimerkiksi hallituksen jäsenten rooleista ja tehtävistä. Yhdistystieto sisältää myös vinkkejä, ideoita ja toimintamalleja kaikenlaiseen yhdistystoimintaan. Yhdistykset voivat esitellä ja markkinoilla sivuilla myös omaa toimintaansa.

www.yhdistystieto.fi


Taloudellinen tuki seuratoimintaan

Seuratuki
Ratsastusseuroilla on mahdollisuus hakea joka vuosi valtakunnallista tukea seuratoiminnan kehittämiseksi. Tuella pyritään vahvistamaan seuratoimintaa, houkuttelemaan lisää liikkujia mukaan sekä parantamaan jäsenten tyytyväisyyttä seuran toimintaan. Tuen avulla seurat voivat tehdä uudenlaisia ja rohkeita avauksia uusille toiminta-alueille tai uusiin kohderyhmiin. Tukea voi hakea vuosittain. Tukirahan myöntää opetus- ja kulttuuriministeriö. Tukea voi anoa myös päätoimisen palkkaamiseen.

Unelma-Arpa
Urheilun-Unelma arpa on ympärivuotinen varainhankinnan keino seuroille. Seurat saavat talkoilla myydyistä arvoista puolet verotonta tuloa.

Yhteistyö alueen/liiton kanssa, harraste- ja seuratuet
SRL:n alueiden kanssa yhteistyö kannattaa, sillä liitto tukee alueella tapahtuvaa seuratoimintaa erilaisin tukimuodoin. Alue voi välittää liiton maksaman harraste- ja seuratuen käytännön toiminnan toteuttajalle, eli seuralle. Tämä on yleistä esim. erilaisten koulutusten yhteydessä. Lisätietoja omalta alueelta.

Tähtiseurojen edut
Ratsastuksen Tähtiseurat nauttivat valtakunnallisten etujen lisäksi myös Ratsastajainliiton omista eduista. Näihin kuuluvat erilaiset stipendit ja tukimuodot.


Vapaaehtoisten palkitseminen

Diplomi vapaaehtoiselle
Seurat voivat tilata veloituksetta diplomeita vapaaehtoisille toimijoilleen. Tilaukset: sari.siltala@ratsastus.fi 


Hyödyllisiä linkkejä seuratoiminnan avuksi

Etäkokousohjeet

Urheiluseuran viestintäopas

Patentti- ja rekisterihallitus

Reilu Peli

Materiaalia seuratoimintaan

Ratsastajainliitto tarjoaa seuraavia ilmaismateriaaleja ratsastusseurojen käytettäviksi, esim. messuilla, seuran tapahtumissa, kilpailuissa, jäsenhankintakampanjassa jne. Materiaalit ovat tulostettavissa ja niitä voi tilata valmiina painoversioina veloituksetta käyttöönsä.

Nouse Ratsaille -opas 
Nouse Ratsaille -opas kertoo ratsastusharrastuksesta kaiken oleellisen uudelle harrastajalle sekä syventää jo toiminnassa mukana olevien tietoja. 
Suomeksi
På svenska

Yhtä jalkaa - ratsastuksen Reilu Peli
Yhtä jalkaa - ratsastuksen Reilu Peli -työkirja on suunnattu ratsastajien, seurajohdon, lasten vanhempien, talliyrittäjien, ohjaajien, kouluttajien, valmentajien ja koko liiton organisaation käyttöön. Teosta hyödynnetään myös Ratsastajainliiton koulutusmateriaalina.

Muuta materiaalia

Ilmaisen materiaalin tilaukset seuran toiminnan tueksi TÄLLÄ LOMAKKEELLA

Lisätietoja SRL/Sari Siltala, sari.siltala@ratsastus.fi, puh. 09 2294 5249