Vinkkejä seuratoimintaan

Ratsastajainliiton toimistolla seurapalvelutiimi vastaa liiton jäsen- ja seurapalveluista. Seurapalvelutiimi laatii seuratoiminnan vuosittaiset toimintasuunnitelmat ja materiaalit sekä toimii seuratoimijoiden kouluttajina ja yhteyshenkilöinä. Tältä sivulta löydät vinkkejä sekä materiaaleja seurasi toiminnan kehittämiseen.

Toimiston henkilöstöön pääset tutustumaan täällä ja täällä. Seurapalvelutiimin lisäksi Ratsastajainliitossa toimii vapaaehtoisia seurakehittäjiä sekä vapaaehtoisista seuratoiminnan asiantuntijoista koostuva seuratoiminnan ohjausryhmä. Ratsastajainliiton seurakehittäjien toimintaan pääset tutustumaan täällä ja seuratoiminnan ohjausryhmään ja sen toimintaan täällä

Seuran toimintalinja

Ratsastajainliitto suosittelee, että kaikki ratsastusseurat laativat seuratoiminnan kehittämiseksi seuran toimintalinjan. Seuran toimintalinja selkeyttää seuran koko toimintaa. Se selvittää jäsenille ja muille toiminnasta kiinnostuneille, miksi seura on olemassa, millaisille arvoille seuran toiminta perustuu, miten käytännön asiat seurassa hoidetaan ja millaisia palveluja seura tarjoaa.

Seuran toimintalinjan avulla seura pystyy jäsentämään päämääränsä ja oman kehityskulkunsa. Monien tukihankkeiden saanti helpottuu, kun seura pystyy selkeästi osoittamaan visionsa ja toiminnan eettiset periaatteet. Seuran toimintalinjaukset ovat myös osa seuran imagoa. Toimintalinja kannattaakin julkaista seuran nettisivuilla, jotta se on varmasti kaikkien luettavissa.

Seurakehittäjät ovat yhdessä toimiston henkilökunnan kanssa laatineet ratsastusseurojen käyttöön Ratsastusseuran toimintalinja -työvihkosen. Työvihkosen avulla jokainen ratsastusseura voi laatia käyttöönsä toimintalinjan ja miettiä toimintansa tarkoitusta ja tavoitteita. Ratsastusseuran toimintalinja on ladattavissa ja tulostettavissa alla olevan linkin kautta.

Ratsastusseuran toimintalinja

 

SRL/alueet, liikunnan aluejärjestöt ja seurakehittäminen

SRL:n alueet järjestävät ratsastusharrastukseen liittyen erilaisia koulutus-, seurakehittämis- ja seminaaritilaisuuksia. Tutustu rohkeasti oman alueesi toimintaan. Lisätietoja Ratsastajainliiton seurakehittämisestä löytyy täältä.

Liikunnan aluejärjestöt tarjoavat monipuolisia palveluja ja seuratoiminnan koulutuksia eri toimijoille. Tutustu koko liikunta- ja urheilumaailman yhteisiin seuratoiminnan hankkeisiin ja materiaaleihin täällä.
 

Seuran varainhankinta

Muistattehan olla tarkkaavaisia seurojenne varainhankinnassa. Liikunta- ja urheiluseurat ovat perinteisesti aatteellisia yhdistyksiä, joiden tarkoituksena on toteuttaa yhdistyksen säännöissä mainittua aatteellista tehtävää. Aatteellisten urheiluseurojen perimmäisenä tarkoituksena ei ole yksittäisten seuran jäsenten tai yritysten taloudellisen edun tavoittelu, vaan ne tavoittelevat koko ympäröivän yhteisön ja yhteiskunnan "yhteistä hyvää" edistämällä koko väestön liikuntaharrastusta tai lasten sekä nuorten kilpailutoimintaa. Kulutustavaroiden myynti katsotaan verolliseksi toiminnaksi erityisesti, kun se kohdistuu asiakaskuntaan, joka ei ole pelkästään jäsenistöä, ja jos se ei mahdu tuloverolain alla oleviin varainhankintamuotoihin: 

1) yhteisön toimintansa rahoittamiseksi järjestämistä arpajaisista, myyjäisistä, urheilukilpailuista, tanssi- ja muista huvitilaisuuksista, tavarankeräyksestä ja muusta niihin verrattavasta toiminnasta eikä edellä mainittujen tilaisuuksien yhteydessä harjoitetusta tarjoilu-, myynti- ja muusta sellaisesta toiminnasta saatua tuloa;
2) jäsenlehdistä ja muista yhteisön toimintaa välittömästi palvelevista julkaisuista saatua tuloa;
3) adressien, merkkien, korttien, viirien tai muiden sellaisten hyödykkeiden myynnin muodossa suoritetusta varojenkeräyksestä saatua tuloa;
4) sairaaloissa, vajaamielilaitoksissa, rangaistus- tai työlaitoksissa, vanhainkodeissa, invalidihuoltolaitoksissa tai muissa sellaisissa huoltolaitoksissa ja huoltoloissa hoito-, askartelu- tai opetustarkoituksessa valmistettujen tuotteiden myynnistä tai tällaisessa tarkoituksessa suoritetuista palveluksista saatua tuloa;
5) bingopelin pitämisestä saatua tuloa.

Lisätietoja Päätä oikein - seurajohtajan käsikirjasta
 

Tietoa yhdistystoiminnasta

Yhdistystieto.fi on ilmainen, yhdistyksille suunnattu tietopalvelu. Palvelu on kehitetty tukemaan suomalaista yhdistystoimintaa sekä jakamaan neuvoja ja parhaita käytäntöjä yhdistysaktiiveille. Sivuilta löytyy tietoa esimerkiksi hallituksen jäsenten rooleista ja tehtävistä. Yhdistystieto sisältää myös vinkkejä, ideoita ja toimintamalleja kaikenlaiseen yhdistystoimintaan. Yhdistykset voivat esitellä ja markkinoilla sivuilla myös omaa toimintaansa.

www.yhdistystieto.fi


Taloudellinen tuki seuratoimintaan

Seuratuki
Ratsastusseuroilla on mahdollisuus hakea joka vuosi valtakunnallista tukea seuratoiminnan kehittämiseksi. Tuella pyritään vahvistamaan seuratoimintaa, houkuttelemaan lisää liikkujia mukaan sekä parantamaan jäsenten tyytyväisyyttä seuran toimintaan. Tuen avulla seurat voivat tehdä uudenlaisia ja rohkeita avauksia uusille toiminta-alueille tai uusiin kohderyhmiin. Tukea voi hakea vuosittain. Tukirahan myöntää opetus- ja kulttuuriministeriö. Tukea voi hakea myös päätoimisen palkkaamiseen.

Ratsastajainliitto on vuoden 2023 aikana kehittänyt myös jäsenseuroilleen rahoitustukijärjestelmän, jonka avulla pyritään paitsi parantamaan toimintojen tiedon kulkua myös tukea seuroja aktiivisesta ja laadukkaasta toiminnasta rahallisesti.

Yhteistyö alueen/liiton kanssa, harraste- ja seuratuet
SRL:n alueiden kanssa yhteistyö kannattaa, sillä liitto tukee alueella tapahtuvaa seuratoimintaa erilaisin tukimuodoin. Alue voi välittää liiton maksaman harraste- ja seuratuen käytännön toiminnan toteuttajalle, eli seuralle. Tämä on yleistä esim. erilaisten koulutusten yhteydessä. Lisätietoja omalta alueelta.

Tähtiseurojen edut
Ratsastuksen Tähtiseurat nauttivat valtakunnallisten etujen lisäksi myös Ratsastajainliiton omista eduista. Näihin kuuluvat erilaiset stipendit ja tukimuodot.

 

 


Vapaaehtoisten huomioiminen

Osaamistodistus
Ratsastusseura- ja hevostoiminnassa opitaan monenlaisia taitoja. Ratsastusseuratoiminta koko laajuudessaan tarjoaa oppimisympäristön ja valtavat mahdollisuudet mm. työelämätaitojen oppimiselle sekä niiden kehittämiselle. Keskeisimpiä työelämätaitoja seuraympäristössä voi olla esimerkiksi vastuunottokyky, luova ongelmanratkaisukyky, vuorovaikutus- ja viestintätaidot. Onkin tärkeää tehdä kertyvä osaaminen näkyväksi eli tunnistaa ja tunnustaa sitä. Osaamistodistus on yksi tapa siihen. Ratsastusseurat voivat hyödyntää osaamistodistusta omien tarpeidensa mukaan ja tunnustaa sen avulla seuratoiminnassa kertyvää osaamista. Todistuksen voi kirjoittaa esimerkiksi nuorelle, joka on toiminut erilaisissa seuratoiminnan tehtävissä kuten hevoskerhon kerhonohjaajana tai apuna someviestinnässä. Todistuksesta voi olla hyötyä työnhaussa ja opinnoissa.

Osaamistodistus, sähköisesti täytettävä (2022)

Osaamistodistus, täytetty malli

Diplomi vapaaehtoiselle
Seurat voivat tilata veloituksetta painettuja diplomeita vapaaehtoisille toimijoilleen. Tilaukset sähköisellä lomakkeella.

Ansiomerkit
Ratsastusseurat voivat hakea jäsenilleen Ratsastajainliiton ansiomerkkejä. Lisätietoja täältäHyödyllisiä linkkejä seuratoiminnan avuksi

Etäkokousohjeet

Urheiluseuran viestintäopas

Patentti- ja rekisterihallitus

Reilu Peli


Materiaalia seuratoimintaan

Ratsastajainliitto tarjoaa vaihtelevia ilmaismateriaaleja ratsastusseurojen käytettäviksi, esim. messuilla, seuran tapahtumissa, kilpailuissa, jäsenhankintakampanjassa jne. Tulostettavat materiaalit löydät täältä. Painettuja materiaaleja voi tilata veloituksetta alla olevan linkin kautta lomakkeella.

Ilmaisen materiaalin tilaukset seuran toiminnan tueksi TÄLLÄ LOMAKKEELLA

Lisätietoja SRL/Sari Siltala, sari.siltala@ratsastus.fi, puh. 09 2294 5249


Liity seuraan -materiaalit seuroille

Ratsastajainliitto tarjoaa seuroille materiaalia jäsenistön tiedottamiseen sekä uusien jäsenten hankintaan. Tässä löydät huhtikuussa 2023 julkaistun uudella ilmellä tehdyt Liity seuraan -materiaalit. 

Liity seuraan -juliste, pysty 1

Liity seuraan -juliste, pysty, täytettävä

Liity seuraan -juliste, vaaka 1

Liity seuraan -juliste, vaaka 2

Liity seuraan -juliste, vaaka, täytettävä

Liity seuraan -sosiaalisen median kuva 1

Liity seuraan -sosiaalisen median kuva 2

Liity seuraan -sosiaalisen median kuva 3

Liity seuraan -sosiaalisen median kuva 4

Nouse ratsaille ja liity seuraan - sosiaalisen median kesäkuva 1

Nouse ratsaille ja liity seuraan - sosiaalisen median kesäkuva 2

Nouse ratsaille ja liity seuraan - sosiaalisen median kesäkuva 3

 

Julisteet Tähtiseuroille

Tähtiseura Liity seuraan -juliste

Tähtiseura Liity seuraan -juliste, täytettävä