Seurojen jäsenedut

1. SRL:on kuuluvien ratsastusseurojen vastuuvakuutus

1.1 Vakuutetut
Vakuutettuja ovat Suomen Ratsastajainliitto ry ja liiton jäsenseurat sekä sen hyväksymät muut tapahtumanjärjestäjät.

1.2 Vakuutuksen tarkoitus
Vakuutuksen tarkoituksena on kattaa vakuutusehtojen mukaisesti vakuutetun toiselle aiheuttamia henkilö- ja esinevahinkoja, kun vakuutettu on vahingosta korvausvastuussa voimassa olevan oikeuden mukaan.

1.3 Vakuutuksen korvauspiiri
Vakuutuksen tarkoituksena on kattaa vakuutusehtojen mukaisesti vakuutetun toiselle aiheuttamia henkilö- ja esinevahinkoja, kun vakuutettu on vahingosta korvausvastuussa voimassa olevan oikeuden mukaan. Vakuutus korvaa Suomen Ratsastajainliitto ry:n toiminnassa aiheutuneita vahinkoja. 

Jäsenseurojen sekä muiden tapahtumanjärjestäjien osalta vakuutus korvaa vahinkoja, joita syntyy niiden järjestämissä erillisissä tilaisuuksissa. Vakuutuksesta ei korvata kuitenkaan vahinkoa, joka aiheutuu kokoontumislain mukaisessa tilaisuudessa, joka poikkeaa olennaisesti vakuutetun yleisesti harjoittamasta toiminnasta ja johon viranomainen edellyttää erillisen vastuuvakuutuksen ottamista.

1.4 Omavastuu 
Kussakin vakuutustapahtumassa on vakuutetun omavastuu 1000 euroa.

1.5 Vakuutusmäärä
LähiTapiolan maksaman vakuutuskorvauksen enimmäismäärä on 500.000 euroa. Yhdessä korvattavassa vahingossa sekä yhdelle vakuutuskaudelle kohdistuneissa useissa eri vahingoissa korvataan yhteensä enintään tämä vakuutusmäärä.

Lisäksi SRL ry ja sen jäsenseuran tai SRL ry:n hyväksymän muun tapahtumanjärjestäjän tapahtumissa vakuutuksesta korvataan tilaisuuden järjestäjän säilytettävänä, huolehdittavana tai suojaus- tai vahingontorjuntavelvoitteen alaisena oleva irtain omaisuus (mukaan lukien hevoseläimet) tilaisuuden kestäessä, siihen liittyvien taukojen aikana sekä välittömästi ennen tilaisuutta ja välittömästi tilaisuuden jälkeen. Vakuutusmäärä tällaisessa irtaimeen omaisuuteen kohdistuvassa esinevahingossa on 500.000 euroa vahinkoa ja enintään 1.000.000 euroa vakuutuskautta kohden.

1.6 Vakuutusehdot
Vakuutussopimukseen sovelletaan LähiTapiolan vakuutusehtoja YS3, VY1 ja VA1 sekä vakuutussopimuksessa olevia erityisehtoja.

2. Seurojen vapaaehtoistyöntekijät (talkoohenkilöt) 
Ratsastusseurojen ja -tallien vapaaehtoistyöntekijät (talkoohenkilöt) on liitetty mukaan ryhmätapaturmavakuutuksen piiriin. Vakuutus on voimassa SRL:n hyväksymien jäsenseurojen ja -tallien talkootöissä sekä näiden järjestämissä tapahtumissa ja kilpailuissa. Vakuutus ei ole kuitenkaan voimassa talkootöihin tai tilaisuuksiin välittömästi liittyvillä meno- ja paluumatkoilla. Ehdoista poiketen vakuutuksesta ei korvata ortopedisiä sidoksia ja tukia eikä kustannuksia fysikaalisesta hoidosta.

3. SRL:n kilpailutoiminta (toimihenkilöiden vastuuvakuutus) 
SRL:n kilpailutoiminta on vakuutettu erillisellä varallisuusvastuuvakuutuksella. Seuran jäseninä ja vapaaehtoistyöntekijöinä toimihenkilöt ovat ryhmätapaturmavakuutuksen piirissä.

Vakuutus kattaa varallisuusvahinkoja, joista Suomen Ratsastajainliitto ry määrätään korvausvelvolliseksi aiheettomasti osoitetun kilpailukiellon tai tuomarivirheen johdosta. Aiheutunut vahinko on perusteeltaan ja määrältään vahvistettava urheilun oikeusturvalautakunnassa tai tuomioistuimessa.

Omavastuu kussakin vakuutustapahtumassa on 2000 euroa ja varallisuusvahinkojen vakuutusmäärä on 100.000 euroa. Yhdessä korvattavassa vahingossa sekä yhdelle vakuutuskaudelle kohdistuneissa useissa eri vahingoissa korvataan yhteensä enintään tämä vakuutusmäärä. Vakuutus on voimassa Suomessa.

4. Gramex- ja Teosto-sopimukset 
Suomen Olympiakomitea ry on tehnyt Gramexin kanssa äänitteiden julkisesta esittämisestä ja teoston kanssa musiikin esitysluvista ja -korvauksista sopimukset, jotka kattavat Ratsastajainliiton ja sen jäsenseurojen ja jäsentallien järjestämät ratsastustapahtumat. Sopimusnumerot: Teosto 125 21 991 ja Gramex L 11040. 

Musiikki saa soida seurojen normaaleissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa ilman erillistä lupaa tai jälkikäteistä raportointia. Sopimus ei kuitenkaan kata elävää musiikkia, eikä musiikin kopiointia. Sopimuksessa on Teoston osalta kuitenkin pieni poikkeus. Musiikkia voi kopioida eli siirtää tallennuspaikasta toiseen 28 kappaleen verran vuodessa seuraa kohti. Gramexin sopimus ei sisällä lainkaan kopiointia, mutta Gramex tarjoaa seuroille suunnattuja kopiointipaketteja. 

Lisätietoja täältä.

5. Neuvontaa ratsastuskenttien pohjiin liittyen
Neuvonnasta vastaa ratsastuskenttien pohjien rakennuskonsultti Ismo ”Immi” Lätti.

Lätti on ollut mukana kunnostamassa ja rakentamassa useita merkittäviä kisa-areenoita. Lätti on Ratsastajainliiton Tähtikilpailujen pohjaekspertti, ja hän neuvottelee puhelimitse kenttien kunnosta GP-estesarjan kisajärjestäjien kanssa ja käy tarvittaessa myös paikan päällä ja ohjeistaa kunnostustoimet. 

Lätti neuvoo liiton jäsenseuroja ja -talleja puhelimessa ilmaiseksi, minkä lisäksi hän tekee konsultointia paikan päällä erillisestä sopimuksesta ja maksusta.

Lisätietoja: Ismo ”Immi” Lätti 0500-639195, ismoimmi@hotmail.com