Osaamista seuratoiminnasta -verkkokurssi

Osaamista seuratoiminnasta -verkkokurssi auttaa ymmärtämään ja hahmottamaan omaa ja muiden osaamista sekä sitä, miten osaamista on mahdollista tehdä näkyväksi ja tunnustaa.

Tiivis ja itsenäisesti suoritettava verkkokurssi avaa harrastuksessa hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista sekä sitä, mitä hyötyä osaamisen näkyväksi tekemisestä on niin yksilölle, kuin koko yhteisöllekin. Kurssi on suunnattu erityisesti seuratoimijoille. Verkkokurssin avulla saat käsityksen, mitä osaamisen tunnistaminen on ja miten (omaa) osaamista voi tunnustaa seura/vapaaehtoistoiminnassa sekä mitä erityispiirteitä hevosharrastus tarjoaa osaamisen kertymiseen. Verkkokurssin voi suorittaa haluamaansa tahtiin, itselleen sopivana ajankohtana. Ennakkotietoja ei tarvita. Kurssi on kaikille avoin ja maksuton. Täältä pääset kurssille: Kavioura

Verkkokurssi on tuotettu Ratsastajainliiton ja Osaamiskeskus Kentaurin yhteistyönä. Kentauri on yksi Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) asettamista osaamiskeskuksista. Sen yhtenä painopistealueena on kehittää järjestötoiminnassa hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen menetelmiä sekä rakentaa yhteistyökumppaneiden kanssa osaamisen digitaalista kokonaisuutta.