Kilpailulupien tekeminen

Kilpailuluvat helposti lisenssikaupasta, kilpailusäännöt ohjaavat osallistumisoikeuksia.

Kilpailulupien hakeminen ja tekeminen ovat muuttuneet vuoden 2018 alusta.

- Ratsastajalla pitää olla henkilötunnus, sähköpostiosoite ja aktiivinen jäsenyys rekisterissä, jotta luvan tekeminen onnistuu.

- Jos seuranne on vapauttanut kilpailuluvat verkko-ostoon, jäsenet pääsevät tekemään luvat itse eikä tämä vaadi teiltä mitään.
o Jos seura esim. maksaa joidenkin jäsenten luvat tms., se tehdään saman lomakkeen kautta mitä jäsenet käyttävät. Jäsen voi myös tehdä luvan itse ja toimittaa maksulinkin seuralle.

- Jos seuranne ei ole vapauttanut kilpailulupia verkko-ostoon, seuran jäsensihteeri tekee kaikkien kilpailijoiden luvat yksitellen (myös E-luvat!).
o Lupa tehdään samassa osoitteessa kun jäsenet (https://ratsastus.lisenssikauppa.fi), jäsensihteeri kirjautuu sivulle (oikea yläkulma) omilla jäsenrekisterin tunnuksillaan.
o Tiedottakaa selvästi jäsenistölle, millaisella viiveellä jäsensihteeri tekee luvat.

- Järjestelmä tarkastaa, että jäsenellä on aktiivinen jäsenyys (maksun ei tarvitse näkyä maksettuna) ja tarjoaa vain lupia, jotka jäsenen jäsenlajilla on mahdollista lunastaa. Tarkistus tehdään henkilötunnuksen perusteella.
o Jos jäsenyyden maksanut kannatusjäsen haluaa luvan tai perhejäsen A-luvan, henkilön jäsenlaji pitää vaihtaa rekisteriin korotusjäsenyyttä käyttäen. Korotusjäsenyyksiä käytetään, jos ns. pohjajäsenyys on maksettu kuluvalle vuodelle.

- Kilpailulupa päivittyy Kipaan seuraavana yönä siitä, kun sekä jäsenmaksu että kilpailulupamaksu ovat päivittyneet maksetuiksi rekisteriin.

- Kilpailusäännöissä mainitut kvaalit määrittelevät sen, mihin luokkiin ratsastajalla / ratsukolla on osallistumisoikeus.

- Mikäli seura tekee ja maksaa jäsenen kilpailuluvan, saattakaa seuraava teksti kisaajan tietoon: "Lunastaessaan kilpailuluvan kilpailija sitoutuu tutustumaan ja noudattamaan kulloinkin voimassa olevia Suomen Ratsastajainliitto ry:n kilpailusääntöjä ja Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry:n -sääntöjä. Kansainvälisen kilpailuluvan lunastavat sitoutuvat myös FEI:n ja WADA:n sääntöihin."

- Ongelmatilanteissa ole yhteydessä emmi.kupiainen@ratsastus.fi tai minttu.kuusisto@ratsastus.fi (kv-luvat). Jäsenten yhteydenotot seuran jäsensihteeriin.

Toivomme seurojen panostavan entistä enemmän jäsenten kouluttamiseen ja opastamiseen kilpailusäännöissä ja kilpailuissa toimimisessa. SRL:lla on valmista materiaalia ja ohjeita koulutuksiin.

Sääntökoulutus
- Suositellaan vähintään kilpailijoille, joilla ei ole ollut lupaa kahtena edellisenä vuonna.
- 13-vuotiaan tai tätä nuoremman kilpailijan kanssa sääntökoulutukseen osallistuu myös hänen huoltajansa tai muu hänen kilpailemisestaan vastaava täysi-ikäinen henkilö.
- Sääntökoulutukseen osallistujan tulee tutustua etukäteen kilpailusääntöihin.

Kilpailukokemus / ratsastustaito

- Ratsastaja on aina itse vastuussa omasta ja hevosensa kilpailukelpoisuudesta (alle 15-vuotiaiden osalta vastuussa on huoltaja). Ratsastajan tulee kilpailuihin osallistuessaan olla ratsastustaidoiltaan, sääntötuntemukseltaan ja käytöstavoiltaan kyseisen kilpailun vaatimalla tasolla. Kilpailusäännöissä on määritelty nk. kvaalisäännöt, joiden mukaan kilpailijat etenevät tasolta toiselle. Mikäli kilpailijalta puuttuu vaadittu kvaali, ovat tulokset mitättömät.

- Ratsastajan tulee tutustua oman lajinsa kvaalisääntöihin sääntöjen kohdassa "osallistumisoikeus". Kilpailusäännöt