Turvallisuus seuratoiminnassa

Yhdistysten tulee lain mukaan huolehtia toimintansa turvallisuudesta. Yhdistyksen turvallisuussuunnittelu on kuitenkin tärkeää tehdä toimijoita, ei vain viranomaisia varten.

Turvallisuus ja viranomaisyhteistyö

Järjestäjän vastuulla on huolehtia tapahtuman turvallisuudesta. Viranomaisten verkkosivuille on koottu ohjeita siitä, mitä tilaisuuden järjestäjän on otettava huomioon turvallisuuden varmistamiseksi. Yleisötilaisuuksista on ilmoitettava etukäteen poliisille ja pelastuslaitokselle. Tapahtumille, jotka ovat avoimia yleisölle, tulee aina tehdä turvallisuussuunnitelma. Suurille yleisötapahtumille (jos tilaisuuteen osallistuu vähintään 200 ihmistä tai siihen liittyy tiettyjä turvallisuusriskejä), pitää tehdä myös pelastussuunnitelma. Pelastuslaitosten sivuilta löytyy ohje ja mallipohja pelastussuunnitelman tekemiseen. Lisätietoja: http://pelastuslaitokset.fi/Kumppanuusverkosto-352

Järjestäjän on hyvä olla turvallisuusasioista yhteydessä poliisiin ja pelastuslaitokseen heti, kun tapahtumaa aletaan suunnitella. Poliisi osaa arvioida esimerkiksi tarvittavien liikenteenohjaajien ja järjestyksenvalvojien määrän. Pelastuslaitoksen ja poliisin asiantuntemus helpottaa tapahtumajärjestäjän varautumista erilaisiin riskitilanteisiin.

Kilpailujen turvallisuudesta säätelevät myös kilpailusäännöt.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) valvoo yleisötilaisuuksien turvallisuutta osana kuluttajille tarjottavien palveluiden turvallisuuden valvontaa. Valvonta on pistokokeenomaista eikä se sisällä ennakkovalvontaa. Tukesin sivuilta löytyy tietoa ja ohjeita kuluttajapalveluiden turvallisuudesta. 

 

Hyödyllisiä linkkejä

  • Ilmoitus yleisötilaisuuden järjestämisestä (tulostettava lomake)
  • Ilmoitus yleisötilaisuuden järjestämisestä (sähköinen lomake, vaatii sähköisen kirjautumisen) löytyy linkkisivulta: www.poliisi.fi/luvat/ilmoitus_yleisotilaisuudesta
  • Lisätietoja turvallisuudesta: Kuluttajaturvallisuuslaki, Finlex: LINKKI