SRL:n valtakunnallinen seuratoiminta

Ratsastus ja hevosten kanssa toimiminen liikuttaa monipuolisesti kaikenikäisiä ihmisiä harraste- ja kilparatsastuksessa, hevostenhoidossa, tallitöissä ja seuratoiminnan moninaisissa tehtävissä. Ratsastusharrastuksen yhteisön sydämessä ovat erilaiset ja erikokoiset ratsastusseurat. Seurat tukevat elämän eri tilanteissa ja antavat voimia arkeen sekä ovat liikunnallisen ja kasvattavan roolinsa lisäksi myös yhteiskunnallisesti tärkeitä toimijoita monella eri saralla.

Erilaisten seurojen jäsenet muodostavat monipuolisen yhteisön, jonka sisälle ja ympärille kuuluvat kaikki ratsastuksen lajit ja toiminnot. Ratsastus- ja samalla seurayhteisöjen elinvoimaisuus mahdollistaa Ratsastajainliiton toiminnan. Ratsastajainliiton seuratoiminta perustuu Ratsastajainliiton strategiaan 2023–2026.

 

Liiton jäsen- ja seurapalvelut

Liiton jäsen- ja seurapalvelujen tavoitteena on saada mahdollisimman moni ratsastuksen harrastaja liittymään ratsastusseuran kautta liiton jäseneksi osaksi laadukasta sekä kestävää seuratoimintaa. Seuratoiminnan tiimin tehtävänä on tukea ratsastusseurojen toimintaa ja luoda mahdollisuuksia sen kehittymiselle sekä luoda palveluja seurojen toimijoille ja jäsenille.

Toimiston seuratoiminnan tiimi keskittyy seura- ja jäsentoiminnan kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. Painopisteinä ovat hyvinvointi, vuorovaikutuksen lisääminen ja yhteistyön tukeminen, hyvän hallinnon edistäminen, vapaaehtoisuuden arvostuksen nostattaminen, ratsastusharrastuksen ja seurajäsenyyden palvelut sekä markkinointi ja viestintä. Liitto kannustaa seurojaan monipuoliseen yhteistyöhön yhteiskunnan toimijoiden, muiden lajien sekä hevosalan järjestöjen kanssa.  

Toimintaan kuuluu mm. ratsastusseurojen toiminnan tukeminen, vapaaehtoistoiminnan polkujen jatkuva rakentaminen, vastuullisuuden jalkauttaminen seuratoimintaan, ratsastajien hyvinvointi- ja kuntotapahtumien järjestäminen sekä hevostaitojen ja sitä kautta hevosten hyvinvoinnin lisääminen. Seuroja kannustetaan ja tuetaan lisäämään talliyhteistyötä, perehtymään kuntien ja hankkeiden avustuspolitiikkaan sekä osallistumaan hevosalan hankkeisiin. Seuroille pyritään mahdollisuuksien mukaan tarjoamaan yhteistyömahdollisuuksia hevosalan sisällä. 

 

Yhteistyössä vahva pohja 

Valtakunnallista seuratoimintaa tehdään paitsi liiton toimiston seuratoiminnan tiimin voimin myös laajalla vapaaehtoisrintamalla. Liiton seuratoiminnassa toimiikin mm. seuratoiminnan ohjausryhmä, seurakehittäjiä, seura- ja harrastetoiminnan alueryhmä sekä aluiden seura- ja/tai harrastevastaavia, jotka yhdessä toimiston henkilökunnan kanssa kehittävät ja toteuttavat valtakunnallista ratsastuksen seuratoimintaa. 

Seuratoimintaa kehitetään myös yhdessä Suomen Olympiakomitean, Paralympiakomitean, muiden lajiliittojen ja liikunnan aluejärjestöjen ja eri alojen yhteistyökumppaneiden, mm. osaamiskeskus Kentaurin, Mahdollisuus lapselle ry:n ja Liikenneturvan kanssa. Yhteistyötä tehdään myös hevosalan oppilaitosten, Suomen Hippoksen, Hippoliksen, MTT:n, Hevostietokeskuksen ja ProAgria Maaseutukeskusten kanssa. Seura- ja harrastetoimintaa kehitetään myös mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä muiden Pohjoismaiden ratsastajainliittojen, erityisesti Ruotsin, kanssa. 

 

Tästä pääset tutustumaan vuoden 2024 seuratoiminnan ja -palvelujen vuosikelloon.

Tästä pääset tutustumaan vuoden 2023 seura- ja vapaaehtoistoiminnan markkinointi- ja viestintäsuunnitelmaan.

Seuratoiminta tarjoaa monia mahdollisuuksia iästä ja kokemuksesta riippumatta sekä tukee hyvinvointia ja sitä edistävää toimintaa. 

 

Vastuullisuus ja kestävyys seuratoiminnassa

Ratsastajainliittoon kuuluvat jäsenseurat ovat sitoutuneet liiton marraskuussa 2021 julkaistuun vastuullisuusohjelmaan sekä vastuulliseen ja kestävään toimintaan. Jäsenseurojen toiminnassa näkyy myös vastuullisuusohjelman painopisteet käytännössä. Osa Ratsastajainliiton jäsenseuroista on myös standardien mukaan auditoituja Tähtiseuroja. Tähtiseurat kuuluvat osana Olympiakomitean, eri lajiliittojen ja aluejärjestöjen yhteiseen laatuohjelmaan. Tähtiseura-ohjelman seurat kehittävät seurakulttuuria standardien mukaisesti niin, että toiminta on laadukasta ja vastuullista. 

Ratsastusseurojen vastuullisuutta nostetaan esiin Ratsastajainliiton nettisivuilla ja sosiaalisen median alustoilla paitsi jatkuvissa päivityksissä myös viestintä- ja markkinointikampanjoiden avulla. Vastuullisuutta pyritään paitsi jalkauttamaan ja monistamaan ratsastusseuroihin sekä kertomaan siitä vastuullisesta ja kestävästä toiminnasta, joka ratsastusseurojen DNA:ssa jo on.