Seura liiton jäseneksi ja siitä eroaminen

Seura osoittaa jäsenyyshakemuksensa Suomen Ratsastajainliiton hallitukselle.

Näin haet seuralle liiton jäsenyyttä

1. Täytä hakulomake ja lähetä se osoitteeseen: sari.siltala@ratsastus.fi tai SRL/ Sari Siltala, Valimotie 10, 00380 Helsinki.

2. Liitä mukaan
- Kopio seuran toimintasäännöistä
- Kopio seuran perustamispöytäkirjasta
- Patentti- ja rekisterihallituksen päätös, että seura ja sen toimintasäännöt on hyväksytty

3. Ratsastajainliiton hallitus käsittelee hakemuksen hakemuksen saamista seuraavassa kokoksessaan. Hallituksen hyväksymisen jälkeen seura liitetään SRL:n jäsenrekisteriin ja jäsenmaksupalveluun, ja SRL:n seurapalvelukoordinaattori ottaa uuteen seuraan yhteyttä. SRL:n hallituksen kokousten ajakohdat löydät täältä.

 

Om du vill ansöka Ryttarförbundets medlemskap för din förening

1. Fyll i blanketten och skicka den till: sari.siltala@ratsastus.fi eller FRF/ Sari Siltala, Gjuterivägen 10, 00380 Helsingfors.

2. Bifoga
- Kopia av föreningens verksamhetsregler
- Kopia av föreningens stiftelseurkund
- Beslut från Patent- och registerstyrelsen att föreningen och dess stiftelseurkund är godkända

3. Ryttarförbundets styrelse behandlar ansökan i sitt flöljande möte när ansökan anländer. Efter styrelsen har godkänt föreningen ansluts föreningen till FRF medlemsregister och av medlemsavgiftbetalningsservice. FRF föreningsservicekoordinator tar kontakt med den nya föreningen.

 

Käytännön vinkit

Liiton jäsenseurojen jäsenten henkilöjäsenmaksut (liiton hintaosuus)

Vuonna 2021:

  • Täysjäsen (seniori) 54 euroa
  • Täysjäsen (juniori) 47 euroa 
  • Perhejäsenet: seniorit 27 euroa, juniorit 23,50 euroa.

Liiton hintojen päälle tulee kunkin seuran omat hintaosuudet kullekin käytössä olevalle jäsenlajille.

HUOM. Syksyllä (1.9. - 31.12. välisenä aikana) liiton jäsenhinnoista annetaan 50 %:n alennus. Seuran hintaosuudet ovat samat koko vuoden.

Seuran minimijäsenmäärä
Ratsastajainliitto edellyttää jäsenseuroiltaan, että jokaisella seuralla on vähintään 10 täys- tai perhejäsentä vuoden loppuun mennessä. Mikäli seuran jäsenmääräksi jää alle 10 henkilöä, SRL laskuttaa seuralta erotuksen (esim. jos seuralla on vuoden lopussa yhteensä kuusi jäsentä, SRL laskuttaa neljän senioritäysjäsenen jäsenmaksun verran). Jäsenmäärän tarkistus tehdään joulukuun alussa. Tämän lisäksi liitto laskuttaa seuralta postin kautta lähetettyjen jäsenmaksulaskujen postimaksut, n. 1 euro/kirje. Laskutus tehdään joulukuun alussa.


Seuran tai yhteisöjäsenen eroaminen/lepäämään jääminen SRL:sta

Mikäli seuranne haluaa erota Suomen Ratsastajainliitosta, toimi näin:

1. Seura päättää asiasta toimintasääntöjensä mukaisesti ja kirjaa asian kokouspöytäkirjaan. 
2. Lähetä pöytäkirja Ratsastajainliittoon (SRL/ Sari Siltala, Valimotie 10, 00380 Helsinki tai sari.siltala@ratsastus.fi) alkuperäisillä allekirjoituksilla varustettuna.
3. Asia käsitellään ja vahvistetaan liiton hallituksen kokouksessa.

Jos seura haluaa jäädä "lepäämään" toistaiseksi, toimi kuten yllä.
HUOM. Jos seura eroaa/jää "lepäämään" SRL:sta, se jää kuitenkin toimivaksi yhdistykseksi, eli se on edelleen olemassa yhdistysrekisterissä. Mikäli seuran toiminta ei jatku ollenkaan, on ilmoitus tehtävä myös Patentti- ja rekisterihallitukseen.

Muistattehan, että ilmoitus seuran lepäämisestä/eroamisesta on tehtävä hyvissä ajoin, viimeistään jokaisen kalenterivuoden lopussa. Eroaminen tai lepäämään jääminen astuu voimaan aina seuraavan vuoden alusta alkaen. Mikäli ilmoitusta ei tehdä, SRL laskuttaa seuralta minimijäsenmäärämaksun. 

Lisätietoja: Sari Siltala, puh. 09 2294 5249, sari.siltala@ratsastus.fi.

 

Seuran tai yhteisöjäsenen erottaminen SRL:stä

Liiton toimintasääntöjen mukaisesti hallitus voi erottaa liittoon kuuluvan seuran tai yhteisöjäsenen seuraavasti (termi jäsen viittaa tässä yhteydessä seuraan tai yhteisöjäseneen, ei seuran henkilöjäseneen):

6 § Jäsenyyden lakkaaminen ja määräaikainen sulkeminen

"Jäsen voidaan erottaa liitosta, jos se tai hän ei täytä liiton sääntöjen mukaisia velvoitteita, toimii vastoin liiton tarkoitusta, rikkoo liiton sääntöjä, liiton kokouksen tai hallituksen päätöksiä tai sallii jäsenensä syyllistyä sellaiseen menettelyyn taikka jos yhdistyslaissa mainittu erottamisperuste muutoin on olemassa. Erottamisesta päättää hallitus."

Velvoitteeksi voidaan katsoa esim. liiton seuralle/yhteisöjäsenelle lähettämät laskut ja niiden maksaminen eräpäivään mennessä (minimijäsenmaksulaskut, kalustovuokralaskut ym.). Liitolla on myös oikeus periä maksuja oikeusteitse.

 

Ratsastajainliiton yhteisöjäseneksi

Liiton jäsenet ovat varsinaisia jäseniä ja yhteisöjäseniä. Varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä kotimaiset rekisteröidyt ratsastusseurat.  Yhteisöjäseniksi voivat liittyä esimerkiksi oikeustoimikelpoiset yhteisöt ja hevosalan oppilaitokset sekä muut SRL:n toimintaperiaatteita tukevat yhteisöt. Yhteisöjäsenmaksu vuonna 2021 on 540 euroa. Yhteisöjäsenet ovat oikeutettuja äänestämään liiton vuosikokouksissa (yksi ääni). Yhteisöjäseneksi voi liittyä täyttämällä lomakkeen, joka käsitellään ja vahvistetaan liiton hallituksen kokouksessa.