Seura liiton jäseneksi ja siitä eroaminen

Tällä sivustolla on sinulle ohjeet seuralle liiton jäsenyyden hakemiseen sekä tarvittaessa ohjeet seuran eroamisesta. Också på svenska. Muistathan, että seura osoittaa jäsenyyshakemuksensa Suomen Ratsastajainliiton hallitukselle.

Näin haet seuralle liiton jäsenyyttä

1. Täytä hakulomake ja lähetä se osoitteeseen: sari.siltala@ratsastus.fi.

2. Liitä mukaan
- Kopio seuran toimintasäännöistä
- Kopio seuran perustamispöytäkirjasta
- Kopio seuran toimintasuunnitelmasta
- Patentti- ja rekisterihallituksen päätös, että seura ja sen toimintasäännöt on hyväksytty

3. Ratsastajainliiton hallitus käsittelee hakemuksen seuraavassa kokouksessaan. Mikäli hakemus tulee loppuvuodesta, se käsitellään hallituksen joulukuun kokouksessa ja jäsenyys alkaa vasta seuraavan vuoden alusta.
Hallituksen hyväksymisen jälkeen SRL:n seurapalvelukoordinaattori ottaa uuteen seuraan yhteyttä ja seura liitetään SRL:n jäsenrekisteriin sekä jäsenmaksupalveluun. SRL:n hallituksen kokousten ajakohdat löydät täältä.

 

Om du vill ansöka Ryttarförbundets medlemskap för din förening

1. Fyll i blanketten och skicka den till: sari.siltala@ratsastus.fi.

2. Bifoga
- Kopia av föreningens verksamhetsregler
- Kopia av föreningens stiftelseurkund
- Kopia av föreningens strategi
- Beslut från Patent- och registerstyrelsen att föreningen och dess stiftelseurkund är godkända

3. Ryttarförbundets styrelse behandlar ansökan i sitt flöljande möte när ansökan anländer. Efter styrelsen har godkänt föreningen ansluts föreningen till FRF medlemsregister och av medlemsavgiftbetalningsservice. FRF föreningsservicekoordinator tar kontakt med den nya föreningen.

 

Käytännön vinkit

Liiton jäsenseurojen jäsenten henkilöjäsenmaksut (liiton hintaosuus)

Vuonna 2023:

  • Täysjäsen (seniori) 56 euroa
  • Täysjäsen (juniori) 49 euroa 
  • Perhejäsenet: seniorit 28 euroa, juniorit 24,50 euroa.

Liiton hintojen päälle tulee kunkin seuran omat hintaosuudet kullekin käytössä olevalle jäsenlajille.

HUOM. Syksyllä (1.9. - 31.12. välisenä aikana) liiton jäsenhinnoista annetaan 50 %:n alennus. Seuran hintaosuudet ovat samat koko vuoden.

 

Seuran minimijäsenmäärä

Ratsastajainliitto edellyttää jäsenseuroiltaan, että jokaisella seuralla on vähintään 10 täys- tai perhejäsentä vuoden loppuun mennessä.

Uuden seuran osalta laskutus (560 euroa vuonna 2023) tehdään etukäteen ja summa palautetaan, kun maksaneita SRL-jäseniä on vähintään 10 kpl.

Liittymisvuotta seuraavina vuosina toimintapa on seuraava:

Mikäli seuran jäsenmääräksi jää alle 10 henkilöä, SRL laskuttaa seuralta erotuksen (esim. jos seuralla on vuoden lopussa yhteensä kuusi jäsentä, SRL laskuttaa neljän senioritäysjäsenen jäsenmaksun verran). Jäsenmäärän tarkistus tehdään joulukuun alussa takautuvasti.

Tämän lisäksi liitto laskuttaa seuralta postin kautta lähetettyjen jäsenmaksulaskujen postimaksut, n. 1 euro/kirje. Jäsenhuoneessa maksaneiden osalta laskutettava kulu on n. 50 centiä/maksu. Laskutus tehdään joulukuun alussa.


Seuran tai yhteisöjäsenen eroaminen SRL:sta

Mikäli seuranne haluaa erota Suomen Ratsastajainliitosta, toimi näin:

1. Seura päättää asiasta toimintasääntöjensä mukaisesti ja kirjaa asian vuosikokouspöytäkirjaan. 
2. Lähetä pöytäkirja Ratsastajainliittoon osoitteeseen sari.siltala@ratsastus.fi alkuperäisillä allekirjoituksilla varustettuna.
3. Asia käsitellään ja vahvistetaan liiton hallituksen kokouksessa.

Muistattehan, että ilmoitus seuran eroamisesta on tehtävä hyvissä ajoin, viimeistään jokaisen kalenterivuoden lopussa. Eroaminen astuu voimaan aina seuraavan vuoden alusta alkaen. Mikäli ilmoitusta ei tehdä, SRL laskuttaa seuralta minimijäsenmäärämaksun. 

Lisätietoja: Sari Siltala, puh. 09 2294 5249, sari.siltala@ratsastus.fi.

 

Seuran tai yhteisöjäsenen erottaminen SRL:stä

Liiton toimintasääntöjen mukaisesti hallitus voi erottaa liittoon kuuluvan seuran tai yhteisöjäsenen seuraavasti (termi jäsen viittaa tässä yhteydessä seuraan tai yhteisöjäseneen, ei seuran henkilöjäseneen):

6 § Jäsenyyden lakkaaminen ja määräaikainen sulkeminen

"Jäsen voidaan erottaa liitosta, jos se tai hän ei täytä liiton sääntöjen mukaisia velvoitteita, toimii vastoin liiton tarkoitusta, rikkoo liiton sääntöjä, liiton kokouksen tai hallituksen päätöksiä tai sallii jäsenensä syyllistyä sellaiseen menettelyyn taikka jos yhdistyslaissa mainittu erottamisperuste muutoin on olemassa. Erottamisesta päättää hallitus."

Velvoitteeksi voidaan katsoa esim. liiton seuralle/yhteisöjäsenelle lähettämät laskut ja niiden maksaminen eräpäivään mennessä (minimijäsenmaksulaskut, kalustovuokralaskut ym.). Liitolla on myös oikeus periä maksuja oikeusteitse.

 

Ratsastajainliiton yhteisöjäseneksi

Liiton jäsenet ovat varsinaisia jäseniä ja yhteisöjäseniä. Varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä kotimaiset rekisteröidyt ratsastusseurat.  Yhteisöjäseniksi voivat liittyä esimerkiksi oikeustoimikelpoiset yhteisöt ja hevosalan oppilaitokset sekä muut SRL:n toimintaperiaatteita tukevat yhteisöt. Yhteisöjäsenmaksu vuonna 2023 on 560 euroa. Yhteisöjäsenet ovat oikeutettuja äänestämään liiton vuosikokouksissa (yksi ääni). Yhteisöjäseneksi voi liittyä täyttämällä lomakkeen, joka käsitellään ja vahvistetaan liiton hallituksen kokouksessa.