Mukaan seuratoimintaan!

Ratsastusseuratoiminta pohjautuu vapaaehtoisuuteen. Seurassa toimii lukuisia vapaaehtoisia eri rooleissa, esimerkiksi hallitustyöskentelyssä, kilpailujen järjestämisessä, toimihenkilöinä, ohjaajina tai tapahtumanjärjestäjinä. Seuratoiminta onkin yksi suomalaisen hyvinvoinnin tukipilareista.

Vapaaehtoisena seurassa

Seurojen toiminnassa on usein mukana hyvinkin eri-ikäisiä ja -taustaisia ihmisiä, ja motiivit seuraan kuulumiseen voivat vaihdella. Osa haluaa harrastaa, osa kilpailla ja osa olla mukana hallitustoiminnassa aktiivisesti. Kaikille on oma paikkansa ratsastusseurassa. Seuratoiminta tarjoaa yhteisöllisyyttä ja ikimuistoisia hetkiä sekä loputtomasti mahdollisuuksia oppia uutta. Seuraan voi kuulua myös vain kannatuksen vuoksi eikä aktiivisempi osallistuminen ole pakollista. Jos innostusta on, seuratyöhön voi lähteä heti harrastuksen alussa. Läheskään kaikissa tehtävissä ei tarvitse osata ratsastaa tai edes tietää hevosista. Katso alta Innostu ratsastuksen seuratoiminnasta -video!

Jos video ei näy, pääset katsomaan sen tästä.
 

Seuran toiminnan tarkoitus

Ratsastusseurat ovat rekisteröityjä yhdistyksiä, jotka kuuluvat jäseninä Ratsastajainliittoon. Ratsastusseuran hallitus tekee päätökset seuran hallinnosta, raha-asioista sekä toimintalinjoista. Hallitus koostuu vuosikokouksessa valituista henkilöistä. Seuran muodostavat jäsenet.

Seuran on hyvä määritellä oman toimintansa tarkoitus. Itse toiminta voi olla suurta tai pientä mutta tärkeintä on sen mielekkyys. Ratsastusseuratoiminta voi tarkoittaa erilaisia asioita.

  • Seuratoiminta voi olla monipuolista hevosharrastusta, ratsastus- ja hevostaidon edistämistä jäsenistön keskuudessa.
  • Seura voi toimia yhteistyössä tallin kanssa tai olla paikasta riippumaton.
  • Seura voi edustaa tiettyä ratsastuksen lajia tai toimia rotuyhdistyksenä.
  • Seuran toiminta voi painottua enemmän harraste- tai kilpailutoimintaan.
  • Seura voi keskittyä esimerkiksi nuorisotoimintaan tai aikuisten kunto- ja terveysliikuntaan (Tähtiseurat).
  • Seura voi olla myös koko maan laajuinen yhdistys.

Ratsastajainliitto tarjoaa seuroille jäsenetuja, tukea ja materiaalia sekä toteuttaa vuosittain seurakehittämisvalmennusta.
 

#yhdessä

https://youtu.be/J4NhAmz-ovQ
 

Kohtaa hevonen