Seurakehittämisvalmennus

SRL panostaa ratsastusseurojen toiminnan tukemiseen mm. seurakehittämisvalmennuksella. Seuroilla on mahdollisuus hakea mukaan Ratsastajainliiton tarjoamaan valtakunnalliseen seurakehittämisvalmennukseen. Seurakehittämisvalmennuksen tavoitteena on panostaa seuran omaan kehityssuuntaan sekä vahvistaa seuran toimintaa nyt ja tulevaisuudessa. Seurakehittämisvalmennuksen seurat valitaan hakemusten perusteella.

Kuvituskuvassa Ville-poni Tuomarinkylän ratsastuskoululla. Kuvaaja Laura Laakso

 

Ratsastajainliitto kutsuu ratsastusseuroja hakemaan mukaan seurakehittämiseen, jonka yhtenä käytännön toimintatapana laaditaan seuralle oma toimintalinja. Seurakehittämisvalmennuksen aikana paneudutaan seuran toiminnan kannalta tärkeään kehityskohteeseen sekä mietitään seuran kokonaistoimintaa. Tarkoituksena on innostaa ja motivoida seuratoimijoita miettimään oman seuran tulevaisuutta sekä toiminnan jatkuvuutta.

Seurakehittämisvalmennus alkaa yhteisellä etätapaamisella, jossa käydään tarkemmin läpi valmennuksen sisältöä. Valmennukseen kuuluu lisäksi kaksi seurakäyntiä seuran omaan toimintaympäristöön ja verkostotilaisuus kaikille valmennuksessa mukana oleville seuroille. Yhteistapaamisen tavoitteena on vahvistaa seuraverkostoa, luoda uusia yhteistyömalleja ja toimintatapoja sekä jakaa hyviä käytäntöjä seurojen kesken.

Valmennuksesta vastaavat SRL:n seuratoiminnan ohjausryhmä. Seurakehittämisvalmennus on mukaan valituille seuroille maksuton ja seurat sitoutuvat vuoden kestävään valmennusprosessiin ja yhteisiin tavoitteisiin. Seurakehittäjillä on vaitiolovelvollisuus.

Lisätietoja Ratsastajainliiton seurakehittämisestä löytyy täältä: ratsastus.fi.

Lisätietoja:

SRL:n seurakehittäjät, seurakehittajat@ratsastus.fi