Lasten ja nuorten toiminta

Ratsastusseurat voivat tarjota lapsille ja nuorille suunnattua innostavaa toimintaa, jossa on mahdollisuuksia kokeilla, osallistua ja vaikuttaa.

Mitä kaikkea seuran nuorisotoimintaan voi kuulua?

Seuran nuorisotoimintaan voi kuulua paljon kaikenlaista. Monissa seuroissa Hevos- ja ponikerhotoiminta on aika keskeistä lasten ja nuorten toimintaa. Hevostaitojen edistämisestä hyötyvät kaikki ja ne luovatkin hyvän pohjan harrastamiselle. Hevos- ja ponikerhoissa suoritetaan usein myös merkkisuorituksia. Myös kepparitoiminta on suosittua ja liitto vuokraa/lainaa keppariesterataa - tai voisiko Kepparitanssi olla osa seuranne toimintaa? Erilaiset kilpailut lapsille ja nuorille niinikään ovat monissa ratsastusseuroissa kiinteä osa nuorisotoimintaa. Lisäksi SRL tuottaa erilaisia koulutuksia mm. oheisliikuntaan ja muuhun seuratoimintaan liittyen. Täältä voit lukea niistä lisää.

Se voi olla paljon muutakin. Jokainen seura luo lasten ja nuorten toiminnasta omannäköistään. On kuitenkin suositeltavaa, että seurassa olisi nimettynä seuran nuorisovastaava, joka huolehtii lasten ja nuorten äänten kuulumisesta ja heille suunnatun toiminnan järjestämisestä. Alla kuvattuna esimerkki seuran nuorisovastaavan toimenkuvasta ja vastuista, mitä se voisi olla. 

SRL:n valtakunnallinen lasten ja nuorten toiminta

Liiton lasten ja nuorten toiminnan päätavoitteina on nostaa lasten ja nuorten toiminnan merkitystä lajin tulevaisuuden kannalta, tehdä näkyväksi lajin parissa olevia alle 29-vuotiaita harrastajia esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, lisätä osaamista lasten ja nuorten parissa toimivien keskuudessa ja tuottaa tietoa lajista ja nuorisotoiminnan monipuolisista mahdollisuuksista sekä innostaa ja kannustaa uusia lapsia ja nuoria lajin pariin. Lasten ja nuorten toiminta kattaa alle 29-vuotiaiden toiminnan. Lapset ja nuoret on jaettu liitossa karkeasti kolmeen ikäryhmään, jonka avulla on helpompi suunnata toimintaa kohderyhmille sopivaksi ja varmistaa, että jokainen ikäryhmä tulee huomioiduksi liiton vuosittaisessa toiminnassa.

  • Lasten toiminta: 5-12-vuotiaat
  • Nuorisotoiminta: 13-17-vuotiaat
  • Nuorten toiminta: 18-28-vuotiaat

Valtakunnalliseen lasten ja nuorten toimintaan kuuluu myös erilaisia työryhmiä ja toimijoita. Yksi keskeinen työryhmä on Nuoret Päättäjät -ryhmä. Ryhmän tarkoituksena on lasten ja nuorten kuuleminen, toiminnan kehittäminen, osallisuuden lisääminen sekä nuorten vaikutusmahdollisuuksien edistäminen kaikilla urheilun päätöksenteon tasoilla valtakunnallisesti. Nuoret Päättäjät koordinoivat myös NAPU:n toimintaa, joka on Nuorista Päättäjistä ja nuorisotiimeistä koostuvat porukka. Valtakunnalliseen toimintaan kuuluu myös nuorisokouluttajat, jotka kouluttavat pääosin uusia hevos- ja ponikerhon ohjaajia. 

Alueelliset nuorisotiimit

Aluetoiminnan alta löytyy alueelliset nuorisotiimit, joita luotsaa aluejaostojen nuorisovastaavat. Alueelliset nuorisotiimit koostuvat 13-29 -vuotiaista nuorista ja nuorista aikuisista, jotka omalla panoksellaan, taidoillaan ja ennen kaikkea yhdessä tehden tuovat lasten ja nuorten ääntä kuuluviin yhdessä Ratsastajainliiton Nuorten Päättäjien kanssa. Nuorisotiimit järjestävät mm. tapahtumia alueen nuorille, innostavat seuroja nuorisotoimintaan ja somettavat aktiivisesti, tuoden alueen nuorisotoiminnalle näin positiivista näkyvyyttä. Nuorisotiimien yhteystiedot löytyvät jokaisen alueen omalta alasivulta.

Nuorten äänellä -nuorisostrategia (pdf) 

Liiton tuottamia oppaita ja muuta materiaalia toiminnan tueksi
Yhtä jalkaa – Ratsastuksen Reilu Peli -opas
Yhtä jalkaa -kortit
Hevoskerholainen
Hevoskerhon ohjaajan opas
Hevostaito-opas

Ratsastuksen toimintalinja

Urapolut
Harrasteratsastajan polku
Kilparatsastajan polku
Vikeltäjän polku

Yhteistyössä nuorisovastaavan kanssa
Muut seurat seurahakurista
Aluetoimijoiden yhteystiedot
Ratsastajainliiton Nuoret Päättäjät
SRL toimisto

Yhteistyökumppaneita ja hyviä materiaaleja
4H-yhdistys
Partio
Suomen nuorisoyhteistyö Allianssi
Nuorten Akatemia
Olympiakomitea
Mannerheimin Lastensuojeluliitto
Suomen Hippos
Koulut
Liikuntajärjestöt
Kunnan nuorisotoimi