Lasten ja nuorten toiminta

Ratsastusseurat voivat tarjota lapsille ja nuorille suunnattua toimintaa, jossa heillä on mahdollisuuksia innostua, kokeilla, osallistua ja vaikuttaa.

Mitä kaikkea seuran nuorisotoimintaan voi kuulua?
Hevos- ja ponikerhotoiminta
Kilpailut lapsille ja nuorille
Merkkisuoritukset
Kepparitoiminta
Hevostaitokoulutus
Koulutus oheisliikunnasta ja muu seuratoimintaan liittyvä koulutus

SRL:n valtakunnalliseen lasten ja nuorten toimintaan kuuluu erilaisia työryhmiä ja toimjoita. Yksi keskeinen työryhmä on valtakunnallinen Nuoret Päättäjät -ryhmä. Aluetoiminnan alta löytyy alueelliset nuorisotiimit, joita luotsaa aluejaoston nuorisovastaava. Nuorten Päättäjien ja nuorisotiimien edustajat muodostavat yhteisen ryhmän, NAPU:n. Lisäksi on nuorisokouluttajat, jotka kouluttavat pääosin Hevos- ja ponikerhon ohjaajia. 

 

Nuorten äänellä -nuorisostrategia (pdf) 

 

Liiton tuottamia oppaita ja muuta materiaalia toiminnan tueksi
Yhtä jalkaa – Ratsastuksen Reilu Peli -opas
Yhtä jalkaa -kortit
Hevoskerholainen
Hevoskerhon ohjaajan opas
Hevostaito-opas

Ratsastuksen toimintalinja

Urapolut
Harrasteratsastajan polku
Kilparatsastajan polku
Vikeltäjän polku

Yhteistyössä nuorisovastaavan kanssa
Muut seurat seurahakurista
Aluetoimijoiden yhteystiedot
Ratsastajainliiton Nuoret Päättäjät
SRL toimisto
Yhteistyökumppaneita ja hyviä materiaaleja
4H-yhdistys
Partio
Suomen nuorisoyhteistyö Allianssi
Nuorten Akatemia
Olympiakomitea
Mannerheimin Lastensuojeluliitto
Suomen Hippos
Koulut
Liikuntajärjestöt
Kunnan nuorisotoimi