Hevosharrastuksesta monenlaisia työelämätaitoja

Ratsastusseuratoiminta ja hevosharrastus tarjoavat monipuolisen oppimisympäristön ja valtavat mahdollisuudet esimerkiksi työelämätaitojen oppimiselle sekä niiden kehittämiselle.

Hevosharrastuksesta saat tärkeää osaamista ja työelämätaitoja 

Osaaminen koostuu tiedoista, taidoista sekä kokemuksista ja sitä kertyy monin eri tavoin sekä monesta eri paikasta. Ratsastusseuratoiminta ja hevosharrastus koko laajuudessaantarjoavat monipuolisen oppimisympäristön ja valtavat mahdollisuudet esimerkiksi työelämätaitojen oppimiselle sekä niiden kehittämiselle. Keskeisimpiä työelämätaitoja ratsastusseuraympäristössä ovat vastuunkantokyky, tunnetaidot, luova ongelmanratkaisukyky, vuorovaikutus- ja viestintätaidot.

Opi kertomaan omasta osaamisesta

On hyödyllistä oppia kertomaan omasta osaamisesta. Arjen käytännön esimerkkien kautta sanoitettu osaaminen on usein se kaikista konkreettisin tapa kertoa mitä taitoja olet oppinut, mistä kokemuksista sinulle on ollut hyötyä ja minkälaisia tietoja olet harrastuksen parissa kerryttänyt. Alla muutamia käytännön esimerkkejä oman osaamisen näkyväksi tekemisessä:

  • olet pitkän tapahtumapäivän aikana jaksanut tsempata muita (kannustamistaidot) tai osallistunut seuran talkoo- ja/tai kisajärjestelyihin (vastuunkanto ja organisointitaidot)
  • olet tuottanut somesisältöä esimerkiksi seuran järjestämissä kilpailuissa tai toiminut somevastaavana (sisällöntuottamistaidot)
  • olet seuran hallituksessa (yhdistys- ja hallinto-osaaminen) tai esimerkiksi myynyt joitakin seuran tuotteita (varainhankinta ja myyntiosaaminen)
  • olet ohjannut esimerkiksi hevoskerhoa (ryhmänohjaustaidot) tai toiminut leiriapulaisena ja suunnitellut leiriohjelmaa (suunnittelutaidot)

Mitä hevoset opettavat?

Kysyimme ratsastusyhteisöltä, mitä taitoja ja osaamista hevosharrastus on kerryttänyt ratsastus- ja hevostaitojen lisäksi. Oheinen sanapilvi kertoo, mitä hevosyhteisö vastasi. Sivun alalaidasta pääset klikkaamaan sanapilven isommaksi. 

Kysyimme myös, mitä omilla aloillaan menestyneet henkilöt ovat hevosilta oppineet. Alla Marko Björsin ja Kyra Kyrklundin opit. Lue lisää mitä kaikki muut (Inka Henelius, Hildur Hagelberg, Ronja Salmi, Katja Ståhl, Arvi Martikainen, Kari Vepsä, Maija Vepsäläinen ja Sofia Vikman) ovat hevosilta oppineet ja mitä hevoset ovat heille antaneet. 

Marko Björs, kouluratsastaja, valmentaja ja toimittaja

Olen oppinut kärsivällisyyttä, olemaan oma itseni, pitkäjänteisyyttä ja järjestelmällisyyttä. Ilman hevosia en olisi minä!

Kyra Kyrklund, olympiaratsastaja ja valmentaja

”Kärsivällisyyden, vastuunkannon, pitkäjänteisyyden, sitkeyden ja rohkeuden lisäksi sanoisin vielä kielitaidon, joka on avannut monta mahdollisuutta maailmaan"

 

Osaamista seuratoiminnasta -verkkokurssi

Tiivis, itsenäisesti suoritettava verkkokurssi Kaviouralla avaa harrastuksissa hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista ja sitä, mitä hyötyä osaamisen näkyväksi tekemisestä on niin yksilölle, kuin koko yhteisöllekin. Kurssi on suunnattu erityisesti seuratoimijoille. Verkkokurssi on tuotettu Ratsastajainliiton ja Osaamiskeskus Kentaurin yhteistyönä ja se on julkaistu 15.4.2023. Kentauri on yksi Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) asettamista osaamiskeskuksista. Sen yhtenä painopistealueena on kehittää järjestötoiminnassa hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen menetelmiä sekä rakentaa yhteistyökumppaneiden kanssa osaamisen digitaalista kokonaisuutta.

Osaamisen tunnustamisen työkaluja

Kertynyttä osaamista ja opittuja työelämätaitoja on tärkeää tehdä näkyväksi eli tunnistaa ja tunnustaa niitä. Osaamistodistus on yksi tapa siihen - se kertoo karttuneesta osaamisesta. Ratsastusseurat voivat hyödyntää osaamistodistusta omien tarpeidensa mukaan ja tunnustaa sen avulla seuratoiminnassa kertyvää osaamista. Todistuksen voi kirjoittaa esimerkiksi nuorelle, joka on toiminut erilaisissa seuratoiminnan tehtävissä kuten hevos- ja ponikerhon ohjaajana tai seuran someviestinnässä. Todistuksesta voi olla hyötyä työnhaussa ja opinnoissa. Löydät osaamistodistuksen malliesimerkin ja sähköisesti täytettävän pohjan sivun alhaalta.

 

Myös hevostaitomerkeillä tunnistetaan ja tunnustetaan osaamista. Hevostaitomerkkijärjestelmä on parhaillaan uudistuksessa ja uudistuu vuoden 2023 aikana. Lue lisää hevostaitomerkeistä täältä.

 

 

Muita osaamisen tunnustamisen työkaluja