Seurakehittäjä vierailulle seuraanne

Seuratoiminnan toteuttaminen vaatii nykypäivänä paljon tietoja ja taitoja. Toimintaa tulee myös koko ajan kehittää ajan vaatimusten mukaisesti. Seuroilla on erilaisia tarpeita ja tavoitteita sekä erilaista, valmista osaamista seuran sisällä. Seurakehittämisen tavoitteena on seuratoiminnan elinvoimaisuuden säilyminen ja seurojen oman toiminnan kehittäminen ja tukeminen.

Mitä on seurakehittäminen?

Ratsastajainliitolla on valtakunnallisesti toimivia seurakehittäjiä, joita ratsastusseurat voivat tilata vierailemaan omassa seurassaan, täysin veloituksetta. Seurakehittäjät auttavat seurakäynneillään laatimaan seuralle oman kehityssuunnitelman ja/tai strategian. Seurakehittäjän vierailujen sisällöt liittyvät kehitystavoitteiden eteenpäin viemiseen ja niiden seuraamiseen. Seurakehittäjien työryhmä on kehittänyt ratsastukselle oman Ratsastuksen toimintalinja -vihkosen sekä luonut seurakehittämisvalmennussarjan, joka toteutetaan vuosittain. 

Seurakehittämisvalmennus

Ratsastajainliiton seurakehittämisvalmennuksen aikana paneudutaan seuran toiminnan kannalta tärkeään teemaan ja sen kehittämiseen. Valmennuksen tarkoituksena on kehittää seuraa sen omista lähtökohdista ja tarpeista. Tarkoituksena on innostaa ja motivoida seuratoimijoita miettimään seuran tulevaisuutta ja kehittämiskohteita. Valmennuksessa kartoitetaan seuran vahvuudet ja kehittämistarpeet sekä suunnitellaan tärkeimpien painopistealueiden jatkokehittämistä seurassa omin voimin ja/tai yhdessä seurakehittäjän kanssa.

Seurakehittäjä auttaa seuraa laatimaan pitkän ajanjakson toimintalinjan seuratoiminnan jatkuvuuden tukemiseksi. Yhteisten verkostotapaamisten tavoitteena on vahvistaa seuraverkostoa, luoda uusia yhteistyömalleja ja toimintatapoja, jakaa hyviä käytäntöjä ja tukea seuroja toiminnassaan. Valmennuksen avulla tuodaan seuratoimintaa lähemmäksi ja kehitetään sitä yhdessä muiden seuratoimijoiden kanssa.

Seurat sitoutuvat mukaan valmennusprosessiin ja yhteisiin tavoitteisiin. Yhteisiä valmennuskertoja järjestetään erikseen sovittu määrä. Yhteisten valmennuskertojen lisäksi seurakehittäjät vierailevat jokaisessa valmennukseen sitoutuneessa seurassa erikseen.

Oman seuran analyysi

Oman seuran analyysi -työkalu on helppo ja maksuton tapa käynnistää keskustelu seuran nykytilanteesta. Oman seuran analyysi on kaikkien urheiluseurojen käytössä oleva kysely, jonka avulla kartoitetaan seuran toimivuutta tarkastellen kahdeksaa eri osa-aluetta. Seura voi lähettää kyselyn jäsenilleen ja haluamilleen sidosryhmilleen. Kyselyn tulokset ovat automaattisesti seuran käytössä.

Oman seuran analyysiin ja jatkotoimenpiteiden pohdintaan saat apua liiton seurakehittäjiltä. Apua kannattaa pyytää! Ulkopuolisen avulla vaikeampienkin asioiden käsittely on helpompaa. Oman seuran analyysi on myös työkaluna liiton seurakehittämiskäynneillä ja seurakehittämisvalmennuksessa.

 

Ratsastuksen seurakehittäjät

Kirsi Siivonen, Janne LappiUlla AlankoMila MunsterhjelmMarja NuuttilaTapani RiddarströmTeija Ryhtä, Jaana Ahteela ja Maria Salomaa (Nuorten Päättäjien edustaja). Seurakehittäjät tavoittaa yhteissähköpostista: seurakehittajat@ratsastus.fi 

 

Vuoden 2020 Seurakehittämisvalmennukseen valitut seurat:

  • Ankkurilahden Ratsastajat ry
  • Koljonvirran Ratsastajat ry
  • Ruoveden Ratsastajat ry
  • Varkauden Urheiluratsastajat ry
  • Western Riders Finland ry

Seurakehittämisvalmennuksessa 2017-2018 mukana olleet ratsastusseurat:

o Siikalatvan Hevosurheilijat ry
o Keurusseudun Ratsastajat ry: Toimintalinja
o Kauniaisten Ratsastajat – Grankulla Ryttare ry: Toimintalinja, på Svenska
o Haminan Ratsastajat ry: Toimintalinja
o Husön Ratsastajat ry