Seurakehittäjä vierailulle seuraanne

Seuratoiminnan toteuttaminen vaatii nykypäivänä paljon tietoja ja taitoja. Toimintaa tulee myös koko ajan kehittää ajan vaatimusten mukaisesti. Seuroilla on erilaisia tarpeita ja tavoitteita sekä erilaista, valmista osaamista seuran sisällä. Seurakehittämisen tavoitteena on seuratoiminnan elinvoimaisuuden säilyminen ja seurojen oman toiminnan kehittäminen ja tukeminen.

Mitä on seurakehittäminen?

Ratsastajainliitolla on valtakunnallisesti toimivia vapaaehtoisia seurakehittäjiä, joita ratsastusseurat voivat tilata vierailemaan omassa seurassaan, täysin veloituksetta. Seurakehittäjät auttavat seurakäynneillään laatimaan seuralle esimerkiksi oman kehityssuunnitelman ja/tai strategian. Seurakehittäjän vierailujen sisällöt liittyvät kehitystavoitteiden eteenpäin viemiseen ja niiden seuraamiseen. Seurakehittäjien työryhmä on kehittänyt ratsastukselle oman Ratsastuksen toimintalinja -vihkosen sekä luonut seurakehittämisvalmennusohjelman, joka toteutetaan vuosittain. 
 

Seurakehittämisvalmennus

Ratsastajainliiton seurakehittämisvalmennuksen aikana paneudutaan seuran toiminnan kannalta tärkeään teemaan ja sen kehittämiseen. Valmennuksen tarkoituksena on kehittää seuraa sen omista lähtökohdista ja tarpeista. Tarkoituksena on innostaa ja motivoida seuratoimijoita miettimään seuran tulevaisuutta ja kehittämiskohteita. Valmennuksessa kartoitetaan seuran vahvuudet ja kehittämistarpeet sekä suunnitellaan tärkeimpien painopistealueiden jatkokehittämistä seurassa omin voimin ja/tai yhdessä seurakehittäjän kanssa.

Seurakehittäjä auttaa seuraa laatimaan pitkän ajanjakson toimintalinjan seuratoiminnan jatkuvuuden tukemiseksi. Yhteisten verkostotapaamisten tavoitteena on vahvistaa seuraverkostoa, luoda uusia yhteistyömalleja ja toimintatapoja, jakaa hyviä käytäntöjä ja tukea seuroja toiminnassaan. Valmennuksen avulla tuodaan seuratoimintaa lähemmäksi ja kehitetään sitä yhdessä muiden seuratoimijoiden kanssa.

Seurat sitoutuvat mukaan valmennusprosessiin ja yhteisiin tavoitteisiin. Valmennusprosessi kattaa ainakin 1) yhteisen valittujen seurojen ja seurakehittäjien aloitustapaamisen 2) kartoitus/aloituskäynnin, 3) yhteisen verkostopäivän (kaikkien valmennuksessa mukana olevien seurojen kanssa), sekä 4. loppu/päätöskäynnin. Muista (esim. etä) valmennuskerroista sovitaan seuran kanssa erikseen. Seura, joka hakee seurakehitysvalmennukseen sitoutuu vuoden aikaiseen valmennnusprosessiin sekä toimittamaan sovitut materiaalit, jotka valmennuksessa tehdään.

 

Ratsastuksen seurakehittäjät

KOKOONPANO 2021-2023

Jaana Ahteela, Kirsi Siivonen, Marja Nuuttila, Mila Munsterhjelm, Tapani Riddarström, Ulla Alanko & Maria Salomaa. Seurakehittäjät tavoittaa yhteissähköpostista: seurakehittajat@ratsastus.fi 
 

Lomakkeita alueiden seuravastaaville

Alueiden seuravastaavat täyttävät lomakkeet ja lähettävät ne saadakseen alueen tuen käynneistä ja tapaamisista. Lähetä tarvittaessa osallistujalista liitteenä osoitteeseen seurakehittäjät@ratsastus.fi ja muista liittää tietoihin mitä tapaamista osallistujalista koskee. Osallistujalista säilytetään vain tuen maksamiseen asti.

Seurakäynnin raportointilomake

Seuratapaamisen raportointilomake

 

Vuoden 2023 Seurakehittämisvalmennukseen valitut ratsastusseurat: 

 • Kangasalan Ratsastajat ry
 • Luvian Ratsastajat ry
 • Mäntsälän Ratsastajat ry
 • Ratsastusseura Varsa ry
 • Someron Seudun Hevosurheilijat ry

Vuoden 2022 Seurakehittämisvalmennukseen valitut ratsastusseurat: 

 • Koljonvirran Ratsastajat ry
 • Oulun Ratsastajat ry
 • Poni-Haan Ratsastajat ry
 • Riihimäen Ratsastajat ry

Seurakehittämisvalmennuksessa 2020 mukana olleet ratsastusseurat: 

Valmennus jäi koronaepidemian vuoksi keskeneräiseksi. Osa seuroista jatkoi seuraavalle kaudelle.

 • Ankkurilahden Ratsastajat ry
 • Koljonvirran Ratsastajat ry
 • Ruoveden Ratsastajat ry
 • Varkauden Urheiluratsastajat ry

Seurakehittämisvalmennuksessa 2017-2018 mukana olleet ratsastusseurat:

o Siikalatvan Hevosurheilijat ry
o Keurusseudun Ratsastajat ry: Toimintalinja
o Kauniaisten Ratsastajat – Grankulla Ryttare ry: Toimintalinja, på Svenska
o Haminan Ratsastajat ry: Toimintalinja
o Husön Ratsastajat ry