Seura- ja harrastetoiminnan alueryhmä (SeHa)

Seura- ja harrastetoiminnan alueryhmän muodostavat alueiden nimeämät luottamushenkilöt, joiden toimenkuvana on aktivoida omalla alueellaan seura-, talli-, nuoriso-, kuntoliikunta- ja/tai muuta harrastetoimintaa sekä vastata seura- ja harrastetukien (SeHa-tuet) myöntöprosessista. Alueet nimeävät oman ehdokkaansa ryhmään, jonka kokoonpano tarkistetaan vuosittain.

Aluejaoston seura- ja harrastevastaava vastaa omalla alueellaan seura- ja harrastetoiminnan aktivoimisesta, käytännön projektien suunnittelusta ja toteuttamisesta, liiton seura- ja harrastetukien (SeHa-tuki) myöntämisestä ja täytäntöönpanosta. APU:n seura- ja harrastetoiminnan vastaava valvoo ja ohjaa SeHa:n tukiprosessia. Seura- ja harrastetoiminnan alueryhmän muodostavat aluejaostojen seuravastaavat, seuratoiminnan ohjausryhmän (STORY) aluevastaavat, Nuorten Päättäjien edustaja, toimiston edustaja ja ryhmän vetäjänä toimiva APU:n seura- ja harrastetoiminnan vastaava. Seura- ja harrastetoiminnan alueryhmä kokoontuu noin neljä kertaa vuodessa erikseen sovitun vuosikellon mukaisesti.

Seura- ja harrastetoiminnan alueryhmä 2023:

  • Titta Ahola, pj (Kaakkois-Suomi)
  • Ulla Alanko, Pohjois-Suomi
  • Laura Jylhä, Itä-Suomi
  • Anna Sergejeff, Kaakkois-Suomi
  • Pirre Heinonen, Keski-Suomi
  • Mari Lieskoski, ESRA
  • Katrin Jokinen, Lounais-Suomi
  • Mirka Nukarinen, Pohjanmaa 
  • Pekka Pusa, Häme
  • Linda Kukkonen, Nuoret Päättäjät