Seura- ja harrastetoiminnan alueryhmä (SeHa)

Seura- ja harrastetoiminnan alueryhmän muodostavat alueiden nimeämät vapaaehtoisina toimivat SRL:n alueiden aluejaostojen seura- ja harrastevastaavat. Alueet nimeävät oman ehdokkaansa ryhmään, jonka kokoonpano tarkistetaan vuosittain. Aluejaoston seura- ja harrastevastaava vastaa omalla alueellaan seura- ja harrastetoiminnan aktivoimisesta, käytännön projektien suunnittelusta ja toteuttamisesta, liiton seura- ja harrastetukien (SeHa-tuki) myöntämisestä ja täytäntöönpanosta. APU:n seura- ja harrastetoiminnan vastaava valvoo ja ohjaa SeHa:n tukiprosessia.

Seura- ja harrastetoiminnan alueryhmän muodostavat aluejaostojen seuravastaavat, Seuratoiminnan ohjausryhmän aluevastaavat, Nuorten vaikuttajien edustaja, toimiston edustaja ja ryhmän vetäjänä toimiva alueiden puheenjohtajiston seura- ja harrastetoiminnan vastaava. Seura- ja harrastetoiminnan alueryhmä kokoontuu noin neljä kertaa vuodessa erikseen sovitun vuosikellon mukaisesti.

Seura- ja harrastetoiminnan alueryhmä 2024:

 • Mari Lieskoski, ESRA
 • Pekka Pusa, Häme
 • Laura Jylhä, Itä-Suomi
 • Anna Sergejeff, Kaakkois-Suomi
 • Pirre Rautiainen, Keski-Suomi
 • Minttu Kauniskallio, Lounais-Suomi
 • Mirka Nukarinen, Pohjanmaa
 • Tiina Heikkilä, Pohjois-Suomi
 • Emmi Korpiola, SRL:n toimiston edustaja
 • Micaela Andersin, Nuoret Vaikuttajat -ryhmän edustaja
 • Nina Grankvist, alueiden puheenjohtajiston seura- ja harrastetoiminnan vastaava, seuratoiminnan ohjausryhmän aluevastaava
 • Kaija Laine, seuratoiminnan ohjausryhmän aluevastaava
 • Ulla Alanko, seuratoiminnan ohjausryhmän aluevastaava
 • Anna Sergejeff, seuratoiminnan ohjausryhmän aluevastaava