Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta sukupuolesta, iästä, kansalaisuudesta, kielestä, uskonnosta tai vakaumuksesta, vammasta, mielipiteestä tai seksuaalisesta suuntautumisesta, tai muusta henkilöön liittyvästä syystä.

Ratsastajainliitolla on ollut tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma vuodesta 2015 lähtien. Suunnitelman avulla osallistutaan vastaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden #3 Terveys ja hyvinvointi ja #5 Sukupuolten tasa-arvo edistämiseen. 

   

Kuvat: Kestävän kehityksen tavoitteet (unric.org)

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma on päivitetty vuonna 2021.