Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta sukupuolesta, iästä, kansalaisuudesta, kielestä, uskonnosta tai vakaumuksesta, vammasta, mielipiteestä tai seksuaalisesta suuntautumisesta, tai muusta henkilöön liittyvästä syystä.

Ratsastajainliitolla on ollut tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma vuodesta 2015 lähtien. Se on osa Reilu Peli -kokonaisuutta ja se tulee olemaan osa sosiaalista vastuuta SRL:n vastuullisuusohjelmassa. Suunnitelman avulla osallistutaan vastaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden #3 Terveys ja hyvinvointi ja #5 Sukupuolten tasa-arvo edistämiseen. 

   

Kuvat: Kestävän kehityksen tavoitteet (unric.org)

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma on päivitetty vuonna 2020. Työtä jatketaan 2021 jäsenistölle ja luottamusorganisaatiolle suunnatulla kyselyllä.