Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta sukupuolesta, iästä, kansalaisuudesta, kielestä, uskonnosta tai vakaumuksesta, vammasta, mielipiteestä tai seksuaalisesta suuntautumisesta, tai muusta henkilöön liittyvästä syystä.

Ratsastajainliitolla on ollut tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma vuodesta 2015 lähtien. Suunnitelman avulla osallistutaan vastaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden #3 Terveys ja hyvinvointi ja #5 Sukupuolten tasa-arvo edistämiseen. 

   

Kuvat: Kestävän kehityksen tavoitteet (unric.org)

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma on päivitetty vuonna 2023 ja on voimassa 2025 saakka. Suunnitelman lisäksi alla olevissa tiedostoissa on yhdenvertaisuuden tarkistuslista ratsastusseuroille ja jäsentalleille toiminnan tueksi. 

SRL:n yhdenvertaisuudesta voi antaa palautetta SRL:n toimiston henkilökunnasta nimetylle yhdenvertaisuusvastaavalle sähköpostilla: minna.peltonen@ratsastus.fi

SRL yhdenvertaisuussuunnitelma 2023-2026

Yhdenvertaisuuden tarkistuslista ratsastusseuroille ja jäsentalleille