Sääntövaliokunta (SVK)

Sääntövaliokunta on liiton kilpailusäännöistä vastaava toimielin. Hallitus nimeää sääntövaliokuntaan kalenterivuosittain puheenjohtajan ja kullekin lajille sääntövastaavan. Sääntövaliokunta toimii itsenäisesti hallituksen alaisena ja raportoi hallitukselle sekä tiedottaa urheilun eri instansseille.

Lajin sääntövastaavalta edellytetään oman lajin laajaa kansallista ja kansainvälistä sääntökokemusta. Juridinen osaaminen on eduksi. Puheenjohtajalta edellytetään laajaa sääntötuntemusta eri lajeista sekä vahvaa osaamista yleisistä ja kansainvälisistä säännöistä.

Sääntövaliokunta kokoontuu 1-2 kertaa vuodessa. Lajin sääntövastaava ja sääntövaliokunnan puheenjohtaja vastaavat yhdessä sääntötulkinnoista. Sääntövaliokunta tekee tiivistä yhteistyötä lajikomiteoiden kanssa.


Tehtävät

 • Vastaa sääntöjen kirjoittamisesta viralliseen sääntömuotoon (KS ja sarjakilpailusäännöt).
 • Vastaa sääntötulkinnoista Sport Officen esityksestä.
 • Seuraa kansainvälisten sääntöjen kehitystä ja kotimaan kilpailutoiminnassa esiintyviä muutostarpeita sekä lajikomitealta tulleita esityksiä ja laatii näiden pohjalta muutosesitykset sääntömuotoon hallituksen tai vuosikokouksen vahvistettaviksi.
 • Vastaa kilpailusääntöjen yleisen osan päivityksestä sekä tarkistaa lajisääntöjen ja yleisen osan yhteensopivuuden.


Sääntövaliokunta 2023

Puheenjohtaja:

 • Henrik Arle

Jäsenet:

 • Anu Tuomi, esteratsastus
 • Kirsi Oksanen, kenttäratsastus
 • Paula Nysten, kouluratsastus
 • Anne Samuli, lännenratsastus - all round
 • Anne Pussinen, lännenratsastus - reining
 • Heidi Laurinen-Nokua, matkaratsastus
 • Osmo Metsälä, pararatsastus
 • Tuire Suvanto, valjakkoajo
 • Jessica Tammisto, vikellys
 • Eeva Kaartinen, pararatsastus

 

Sääntövaliokunnan pöytäkirjat 2023

SVK 12.10.2023 pkt 2/2023

SVK 31.8.2023 pkt 1/2023