Sääntövaliokunta (SVK)

Sääntövaliokunta on liiton kilpailusäännöistä vastaava toimielin. Hallitus nimeää sääntövaliokuntaan kalenterivuosittain puheenjohtajan ja kullekin lajille sääntövastaavan. Sääntövaliokunta toimii itsenäisesti hallituksen alaisena ja raportoi hallitukselle sekä tiedottaa urheilun eri instansseille.

Lajin sääntövastaavalta edellytetään oman lajin laajaa kansallista ja kansainvälistä sääntökokemusta. Juridinen osaaminen on eduksi. Puheenjohtajalta edellytetään laajaa sääntötuntemusta eri lajeista sekä vahvaa osaamista yleisistä ja kansainvälisistä säännöistä.

Sääntövaliokunta kokoontuu 1-2 kertaa vuodessa. Lajin sääntövastaava ja sääntövaliokunnan puheenjohtaja vastaavat yhdessä sääntötulkinnoista. Sääntövaliokunta tekee tiivistä yhteistyötä lajikomiteoiden kanssa.


Tehtävät

 • Vastaa sääntöjen kirjoittamisesta viralliseen sääntömuotoon (KS ja sarjakilpailusäännöt).
 • Vastaa sääntötulkinnoista Sport Officen esityksestä.
 • Seuraa kansainvälisten sääntöjen kehitystä ja kotimaan kilpailutoiminnassa esiintyviä muutostarpeita sekä lajikomitealta tulleita esityksiä ja laatii näiden pohjalta muutosesitykset sääntömuotoon hallituksen tai vuosikokouksen vahvistettaviksi.
 • Vastaa kilpailusääntöjen yleisen osan päivityksestä sekä tarkistaa lajisääntöjen ja yleisen osan yhteensopivuuden.


Sääntövaliokunta 2024

Puheenjohtaja:

 • Henrik Arle

Jäsenet:

 • Hillevi Huttunen, kenttäratsastus
 • Paula Nysten, kouluratsastus
 • Tuire Suvanto, valjakkoajo
 • Jessica Tammisto, vikellys
 • Anu Tuomi, esteratsastus
 • Eeva Kaartinen, pararatsastus
 • Maarit Linnekoski, lännenratsastus (all round)
 • Heidi Laurinen-Nokua, matkaratsastus
 • Valtteri Gundersby, SRL hallitus

 

Sääntövaliokunnan pöytäkirjat 2023

SVK 18.12.2023 pkt 3/2023

SVK 12.10.2023 pkt 2/2023

SVK 31.8.2023 pkt 1/2023