Sääntövaliokunta

Sääntövaliokunta (SVK)

Sääntövaliokunta on liiton kilpailusäännöistä vastaava toimielin. Hallitus nimeää sääntövaliokuntaan kalenterivuosittain puheenjohtajan ja kullekin lajille sääntövastaavan. Sääntövaliokunta toimii itsenäisesti hallituksen alaisena ja raportoi hallitukselle sekä tiedottaa urheilun eri instansseille.

Lajin sääntövastaavalta edellytetään oman lajin laajaa kansallista ja kansainvälistä sääntökokemusta. Juridinen osaaminen on eduksi. Puheenjohtajalta edellytetään laajaa sääntötuntemusta eri lajeista sekä vahvaa osaamista yleisistä ja kansainvälisistä säännöistä.

Sääntövaliokunta kokoontuu 1-2 kertaa vuodessa. Lajin sääntövastaava ja sääntövaliokunnan puheenjohtaja vastaavat yhdessä sääntötulkinnoista. Sääntövaliokunta tekee tiivistä yhteistyötä lajikomiteoiden kanssa.Tehtävät

  • Vastaa sääntöjen kirjoittamisesta viralliseen sääntömuotoon (KS ja sarjakilpailusäännöt).
  • Vastaa sääntötulkinnoista Sport Officen esityksestä.
  • Seuraa kansainvälisten sääntöjen kehitystä ja kotimaan kilpailutoiminnassa esiintyviä muutostarpeita sekä lajikomitealta tulleita esityksiä ja laatii näiden pohjalta muutosesitykset sääntömuotoon hallituksen tai vuosikokouksen vahvistettaviksi.
  • Vastaa kilpailusääntöjen yleisen osan päivityksestä sekä tarkistaa lajisääntöjen ja yleisen osan yhteensopivuuden.


Sääntövaliokunnan kokoonpano 2020

Puheenjohtaja:
Ulla Nurmi

Jäsenet:
Eeva Kaartinen, pararatsastus
Heidi Laurinen-Nokua, matkaratsastus
Paula Nysten, kouluratsastus
Jenni Oinonen, all around
Anne Pussinen, reining
Johanna Soiluva, kenttäratsastus
Tuire Suvanto, valjakko
Anu Tuomi, esteratsastus