NAPU - Nuorten vaikuttajien ja alueiden nuorisotiimien yhteistyöelin

NAPU:n tarkoituksena on edistää nuorisotoimintaan liittyvää kahdensuuntaista tiedonkulkua alue- ja liittotasolla, jakaa hyviä käytänteitä, kuulla nuorisotoimintaan liittyviä tarpeita ja mahdollistaa nuorten äänien kuulumista eri tasoilla.

Nuorten APU eli NAPU on Nuorten vaikuttajien ja alueiden nuorisotiimien yhteistyöelin, johon kuuluu jokaisesta ryhmästä kaksi edustajaa. NAPU:n tarkoituksena on edistää nuorisotoimintaan liittyvää kahdensuuntaista tiedonkulkua alue- ja liittotasolla, jakaa hyviä käytänteitä, kuulla nuorisotoimintaan liittyviä tarpeita ja mahdollistaa nuorten äänien kuulumista eri tasoilla. NAPU:n toiminta perustuu vahvaan vertaisjakamiseen. Nuoret vaikuttajat (NV) toimivat koollekutsujana, puheenjohtajana ja sihteerinä. NV:n edustajat ovat oman toimikautensa ajan mukana, nuorisotiimiläiset nimeävät edustajansa vuosittain.

NAPU:n kokouksia järjestetään noin 6-8 kertaa vuodessa ja kokoukset ovat pääosin etänä. Nuoret vaikuttajat välittävät keskeiset esiin tulevat asiat toimiston tietoon, ja ajankohtaiset asiat NAPU:lle. Sivun alhaalta löydät kokousmuistiot.