Tallit ja ratsastusseurat Yhtä jalkaa - yhdessä kiusaamista vastaan

Hyvä ilmapiiri on sellainen, jossa jokaisella on hyvä olla. Hyvässä ilmapiirissä jokainen ratsastava lapsi, nuori tai aikuinen voi olla oma itsensä ja harrastaa ratsastusta omien edellytystensä ja tavoitteidensa mukaisesti. Jokaisella on vapaus olla osa porukkaa, tehdä virheitä ja oppia uutta. Hyvä ilmapiiri sallii erilaisuuden ja kunnioittaa sitä. 

 

#ReiluRatsastaja

Reilu ratsastaja on kaikkien kaveri ja puuttuu kiusaamistilanteisiin, jos sellaisia havaitsee. Reilu ratsastaja kuuntelee ja välittää, kysyy kuulumisia ja antaa tukea sitä tarvitsevalle. 

Reiluna ratsastajana:
- Tervehdin ja autan kaikkia.
- Tsemppaan ja kannustan muita. 
- Noudatan tallin sääntöjä.
- Teen yhteistyötä. 
- Muistan hyvät käytöstavat myös sosiaalisessa mediassa.

Reiluna ratsastajana puutun tilanteen vaatiessa:
- Toimin heti, jos huomaan kiusaamista.
- En osallistu itse kiusaamiseen.
- Olen rohkea ja sanon kiusaamisesta vanhemmalle, ohjaajalle tai kaverille.
- Kerron reilusti mitä näin tai miten koin tilanteen.
- Haluan toimia sovinnon aikaansaamiseksi.

 

#ReiluToimija

Aikuisen reilu toiminta ja kannustava käyttäytyminen tukevat koko harrastusympäristöä. Reilu toimija voi olla lapsen vanhempi, seuran aikuinen jäsen, seuratoimija, ratsastuksenopettaja, talliyrittäjä tai valmentaja. 

Reiluna toimijana: 
- Toimin itse esimerkkinä – muistan, että omani käytökseni ja toimintani vaikuttavat. 
- Kohtelen kaikkia tasavertaisesti, kannustan ja kiitän.
- Luon turvallisen ilmapiirin ja toimin aikuisena, jolle voi kertoa.
- Havannoin aktiivisesti seuran/tallin ilmapiiriä ja kyselen kuulumisia.
- Puutun välittömästi kaikenlaiseen kiusaamiseen. 

Puutun reilusti kiusaamistilanteeseen: 
- Toimin rauhallisesti, en syyttele vaan selvittelen. 
- Olen tasapuolinen ja asiallinen vaikeassakin tilanteessa. 
- Keskustelen kaikkien osapuolien kanssa objektiivisesti.
- Muistan ratkaisukeskeisen asenteen ja toimin sen mukaisesti. 
- Tuon kiusaamistilanteet tiedoksi.

 

Mekin olemme Reiluja!

Ratsastajainliitto on sitoutunut noudattamaan liikuntajärjestöjen yhteistä sopimusta, Reilua Peliä, liikunnan ja urheilun eettisen toiminnan edistämiseksi. Ratsastajainliitto haastaa kaikki ratsastusseurat- ja tallit mukaan Yhtä jalkaa – kiusaamista vastaan -toimintaan. Ratsastajainliiton jäsenseurat ja -tallit, jotka haluavat olla mukana, lähettävät tiedon mukanaolostaan SRL:n toimistoon Minna Peltoselle (minna.peltonen@ratsastus.fi). 


Jokainen mukana oleva seura tai talli sitoutuu seuraavaan:

1. Seura/talli laatii omat pelisäännöt kiusaamisen ehkäisemiseksi. Pelisäännöt ovat näkyvissä seuran/tallin ilmoitustaululla ja nettisivuilla.
2. Seura/talli järjestää erillisen vanhempainillan, jossa käydään läpi Yhtä jalkaa – Ratsastuksen Reilu Peli -oppaan sisältöjä.
3. Seura/talli järjestää vuoden aikana palkitsemisjuhlan, jossa valitaan vähintään yksi #ReiluRatsastaja ja #ReiluToimija.

Ratsastajainliitto julkaisee kaikki mukana olevat seurat ja tallit nettisivuillaan. 

Lähde: Yhtä jalkaa – Ratsastuksen Reilu Peli sekä Kamppailija ei kiusaa

 

Mukana olevat seurat ja tallit

 

Yhtä jalkaa kiusaamista vastaan