Reilu Peli

Ratsastuksen Reilu Peli on arvomaailma ja toimintatapa, jonka avulla kaikki toiminnassa mukana olevat roolista riippumatta rakentavat ja vahvistavat positiivista, kannustavaa toimintakulttuuria.

Urheiluyhteisön reilun pelin ihanteet ja tavoitteet  ovat jokaisen tasavertainen mahdollisuus liikuntaan ja urheiluun, vastuu kasvatuksesta, terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen, rehellisyys ja oikeudenmukaisuus ja luonnon kunnioittaminen ja kestävään kehitykseen pyrkiminen. 

Ratsastajainliitto on ollut mukana alusta alkaen koko urheilumaailman Reilu Peli -työssä ja sitoutunut urheilun yhteisiin eettisiin pelisääntöihin. Liitto on ollut mm. mukana urheilumaailman yhteisessä tasa-arvotyöryhmässä. Lupa välittää – lupa puuttua -opas sukupuolisen ja seksuaalisen häirinnän ehkäisemiseksi on eri lajien käytössä mm. ohjaaja- ja valmentajakoulutuksissa. 

Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli -opas on päivitetty vuonna 2021. Sen voi ladata tämän sivun alaosasta tai tilata painettuna.

Sivun alaosasta löydät ohjeen häirintään puuttumiseen ja Arvokas yhteisö -kokousohjeen turvallisemmalle kokoukselle. Ohje soveltuu hyvin käytäväksi läpi yhdessä kaikkien kokousten ja tapaamisten alkuun. 

Suomen Ratsastajainliitto tekee yhteistyötä SUEKin kanssa (Suomen urheilun eettisen keskus) kanssa puhtaan urheilun ja Reilun pelin edistämiseksi. 

Mahdollisissa ongelmatilanteissa voit ottaa yhteyttä Ratsastajainliiton häirintäyhdyshenkilöihin: 

Jukka Koivisto, jukka.koivisto@ratsastus.fi, Kaisa Kähö kaisa.kaho@ratsastus.fi, Minna Peltonen minna.peltonen@ratsastus.fi.

Valmennus- ja kilpailutapahtumiin liittyvissä ongelmatilanteissa voit olla yhteydessä urheilujohtajaan jutta.koivula@ratsastus.fi. Käytettävissäsi on myös seuraavat yhteydenottokanavat: 

 

Materiaaleja ja linkkejä:

Loppuvihellys häirinnälle – ratsastus ja urheiluyhteisö yhdessä häirintää vastaan -artikkeli

Et ole yksin -palvelun materiaalit ja verkkokoulutus häirinnästä

Koulutusmateriaali lajiliittojen ja seurojen käyttöön

Seurojen mallisäännöt ja kurinpidon mallisäännöt lajiliitoille

Trygg Idrott för alla- Folkhälsan

 

Reilu Peli -ruusuke ja diplomi:

Tilaukset: SRL, ratsastus@ratsastus.fi
Hinta:10 euroa (sisältää ruusukkeen, diplomin ja postikulut)