Reilu Peli

Ratsastuksen Reilu Peli on arvomaailma ja toimintatapa, jonka avulla kaikki toiminnassa mukana olevat roolista riippumatta rakentavat ja vahvistavat positiivista, kannustavaa toimintakulttuuria.

Urheiluyhteisön reilun pelin ihanteet ja tavoitteet  ovat jokaisen tasavertainen mahdollisuus liikuntaan ja urheiluun, vastuu kasvatuksesta, terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen, rehellisyys ja oikeudenmukaisuus ja luonnon kunnioittaminen ja kestävään kehitykseen pyrkiminen. 

Ratsastajainliitto on ollut mukana alusta alkaen koko urheilumaailman Reilu Peli -työssä ja sitoutunut urheilun yhteisiin eettisiin pelisääntöihin. Liitto on ollut mm. mukana urheilumaailman yhteisessä tasa-arvotyöryhmässä. Lupa välittää – lupa puuttua -opas sukupuolisen ja seksuaalisen häirinnän ehkäisemiseksi on eri lajien käytössä mm. ohjaaja- ja valmentajakoulutuksissa. 
 

Reilu Peli -työryhmä 2021-2023

Teija Ryhtä, puheenjohtaja

Satu Myllykangas

Eeva Kaartinen

Jonna Murtomäki

Riitta Kankainen

Minna Peltonen, SRL:n toimiston edustaja, esittelijä

Tarja Järviö, alueiden puheenjohtajiston edustaja

Julia Häkkinen, Nuorten Päättäjien edustaja

Terhi Koipijärvi, SRL:n hallituksen edustaja

Stella Hagelstam, ryhmän ulkopuolinen asiantuntija

Valinnat työryhmään tehtiin avoimen haun kautta ja valintakriteereinä oli mm. hakijoiden osaaminen, kokemus ja vahvuudet, sekä toiminnan tarpeet.

Suomen Ratsastajainliitto tekee yhteistyötä SUEKin kanssa (Suomen urheilun eettisen keskus) kanssa puhtaan urheilun ja Reilun pelin edistämiseksi. 

Mahdollisissa ongelmatilanteissa voit ottaa yhteyttä Ratsastajainliiton toiminnanjohtaja Jukka Koivistoon, jukka.koivisto@ratsastus.fi tai käyttää SUEKin tarjoamia kanavia (ILMO).  Käytettävissä on myös Väestöliiton ja urheiluyhteisön yhteinen kanava, josta saat myös ilmaista tukea puhelimessa ja chatissa: https://etoleyksin.fi/.

 

Materiaaleja ja linkkejä:

Loppuvihellys häirinnälle – ratsastus ja urheiluyhteisö yhdessä häirintää vastaan -artikkeli

Et ole yksin -palvelun materiaalit ja verkkokoulutus häirinnästä

Lupa välittää, lupa puuttua -opas

Koulutusmateriaali lajiliittojen ja seurojen käyttöön

Seurojen mallisäännöt ja kurinpidon mallisäännöt lajiliitoille

Pelisääntökeskustelut

Trygg Idrott för alla- Folkhälsan

 

Reilu Peli -ruusuke ja diplomi:

Tilaukset: SRL, ratsastus@ratsastus.fi
Hinta:10 euroa (sisältää ruusukkeen, diplomin ja postikulut)