Vastuullisuustyöryhmä

Vastuullisuustyöryhmä on asiantuntijaryhmä, joka seuraa vastuullisuuden ajureita laajasti, tarkastelee ja ennakoi vastuullisuuden kehittymistä hevosalalla ja alan toimintaympäristössä pidemmällä tähtäimellä.

Vastuullisuustyöryhmä päivittää ja kehittää liiton vastuullisuusohjelmaa, tekee esityksiä vastuullisuuden fokusalueista SRL:n strategiaan ja kehittää vastuullisuuden mittareita ja raportointia. Vastuullisuustyöryhmä työskentelee yhdessä liiton operatiivisen henkilöstön ja työryhmien kanssa. Työryhmä kokoontuu 5-6 kertaa vuodessa ja työskentelyä tapahtuu myös tapaamisten välissä.

Työryhmän jäsenen toimikausi on 2 vuotta ja puolet ryhmän jäsenistä on erovuoroisia kerrallaan. Työryhmään haetaan avoimen haun kautta. Vastuullisuustyöryhmässä on 6-8 jäsentä. Hallitus vahvistaa kokoonpanon ja puheenjohtajan. Varsinaisten jäsenten lisäksi mukana ovat myös hallituksen, alueiden puheenjohtajiston, Nuorten vaikuttajien ja toimiston edustaja, joka toimii kokouksissa esittelijänä.

Vastuullisuusryhmä:

  • ennakoi toimintaympäristön muutoksia ja tekee tulevaisuustyötä organisaation ja sen jäsenyhteisöjen resilienssin vahvistamiseksi
  • kehittää ja päivittää SRL:n strategiaa tukevaa vastuullisuusohjelmaa
  • kehittää vastuullisuuden mittareita ja raportointia
  • kehittää ja implementoi vastuullisuuteen liittyviä toimintatapoja ja työkaluja
  • tekee vastuullisuuteen liittyviä aloitteita ja syötteitä seuroille, talleille ja työryhmille
  • tekee vahvaa sidosryhmäyhteistyötä
  • kehittää hevosalaa ja sen toimintaedellytyksiä sekä vastuullisuusviestintää kansallisesti ja kansainvälisesti

Kokoonpano:

2024-2026

      Satu Myllykangas, puheenjohtaja

      Nette Holopainen

      Pirjo Jantunen

      Natalia Tuomola

2024- 2025

      Mia Andelin

      Riina Hankaa

      Mette Jensen

      Hanna Parviainen

 

Minna Peltonen, SRL toimiston edustaja

Dan Björklöf, SRL hallituksen edustaja

Titta Ahola, alueiden puheenjohtajiston edustaja

Erika Kähönen, Nuorten Vaikuttajien edustaja