Nuoret vaikuttajat

Nuoret vaikuttajat (NV) on aktiivinen nuorten aikuisten ryhmä, joka vaikuttaa lajin kehittämiseksi ja nuorten äänen kuulumiseksi liiton toiminnassa. Ryhmän tarkoituksena on lisätä osallisuutta ja hyvinvointia, edistää nuorten toimimista seura- ja aluetasolla, vahvistaa lasten & nuorten vaikutusmahdollisuuksia kaikilla urheilun päätöksenteon tasoilla sekä innostaa alle 29-vuotiaita liikkumaan.

Nuoret vaikuttajat -ryhmä:

  • linjaavat tarvittaessa valtakunnallista lasten ja nuorten toimintaa yhdessä toimiston kanssa
  • osallistuvat vuosittaisen toimintasuunnitelman ja budjetin laatimiseen sekä toimintasuunnitelman mukaisen toiminnan toteuttamiseen ja toimintakertomuksen kirjoittamiseen
  • tekevät kehittämisehdotuksia eri tasoilla aktiivisesti
  • toteuttavat toimistolta tulevia ehdotuksia ja pyyntöjä parhaalla katsomallaan tavalla
  • suunnittelevat ja ovat mukana tuottamassa sisältöä liiton viestinnän alustoihin
  • innostavat ja tukevat alueellisia nuorisotiimejä sekä tekevät tiivistä yhteistyötä alueiden nuorisovastaavien kanssa
  • osallistuvat muiden työryhmien, kuten mm. Seuratoiminnan ohjausryhmän, Talliryhmän ja Vastuullisuustyöryhmän, toimintaan.
  • koordinoivat ja vastaavat NAPU:n (Nuoret vaikuttajat -ryhmän ja alueiden nuorisotiimien yhteistyöverkosto) toiminnasta

Työryhmän jäsenen toimikausi on kaksi vuotta ja puolet ryhmän jäsenistä on erovuoroisia kerrallaan. Työryhmään haetaan avoimen haun kautta. Alle 28-vuotiaat ratsastuseurojen jäsenet ovat hakukelpoisia. Ryhmän jäsenillä on mahdollisuus jatkaa seuraavalle toimikaudelle, mikäli se on iän puolesta mahdollista. Ryhmä koostuu 5-6 jäsenestä, jotka ovat 20–29-vuotiaita. Hallitus vahvistaa työryhmän kokoonpanon. Ryhmän jäsenet valitsevat keskuudestaan ryhmän puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ja jokaiselle jäsenelle omat vastuualueet toimikausittain. Nuoret vaikuttajat kokoontuvat noin kerran kuussa. Toimiston edustajana toimii nuorisotoiminnan vastuuhenkilö.

Nuoret Vaikuttajat -ryhmän jäsenet 2024-2026:

Micaela Andersin (2024-2026), pj, NAPU, Seura- ja harrastetoiminnan alueryhmä

Erika Kähkönen (2024-2026), Vastuullisuustyöryhmä, viestintä

Sami Siltakorpi (2024-2025), Talliryhmä, Talent

William Tollet (2024-2025), varapj, NAPU

Netta Tuominen (2024-2026), Seuratoiminnan ohjausryhmä, viestintä

Kaisa Kähö, SRL toimiston edustaja

 

Kokousmuistiot 2024

Muistio 5/2024

Muistio 4/2024

Muistio 3/2024

Muistio 2/2024

Muistio 1/2024

 

Oppeja edellisen kauden ajalta:

Olen saanut rohkeutta kokeilla asioita ja on pääasia, että yrittää ja kokeilee. Työryhmätyöskentely on opettanut valtavasti hyviä työelämätaitoja, joista yksi tärkeimmistä minulle on ollut se, kuinka kohdata ihminen taustoista ja titteleistä viis. Voin myös sanoa löytäneeni palon siihen, mitä haluan työelämässä tehdä, kun olen saanut rohkeasti luoda uutta ja kehittää niin itseäni kuin toimintatapoja.

Olen oppinut tärkeitä työelämätaitoja, joiden avulla olen saanut työelämässäkin avattua ovia. On ollut valaisevaa olla mukana näin perinteikkäässä organisaatiossa. Tiimityötaidot kantavat pitkälle.

Olen saanut hyviä kontakteja ja päässyt toteuttamaan erilaisia tapahtumia nuorille. Tapahtumien tuottamisessa saimme suunnitella ja järjestää itse kaiken, saimme hyvin apua ja tukea osaavimmilta henkilöiltä. Ne tarjoavat myös pienen kurkistusikkunan toiminnan laajuuteen.

Kauteni aikana olen oppinut millaista aluerajat ylittävä työryhmätyöskentely on 2020-luvulla. Pandemia vaikutti osaltaan kokemukseeni merkittävästi. Uskon tuon ajan vaikuttavan myös tulevaisuudessa vastaavan toiminnan työskentelytapoihin ja toimintamalleihin. Olen oppinut myös, että samasta teemasta kiinnostuneet ihmiset voivat olla keskenään hyvin erilaisia ja se tuo työskentelyyn monenlaisia näkökulmia.

Nuoret Päättäjät -kausien aikana olen oppinut valtavasti uusia taitoja, ihmisten kanssa työskentelystä sekä itsestäni. On tullut tutuksi kokouskäytännöt, budjetit, tosut ja toket, mutta suurin on varmasti erilaisten ihmisten kanssa työskentely ja sen siitä saadut opit elämään ja tulevaisuuteen.