Ratsastuksen Nuoret Vaikuttajat (entinen Nuoret Päättäjät) - hae valtakunnalliseen nuorten ryhmään!

Ratsastajainliiton työryhmähaku on käynnissä 13.11.-1.12.2023. Nuoret Vaikuttajat näkyvät ja vaikuttavat ratsastus- ja hevosharrastuksen kehittämiseksi ja nuorten äänien kuulumiseksi.

Ratsastuksen Nuoret Vaikuttajat -ryhmä on aktiivinen ja innokas 20–29-vuotiaista koostuva työryhmä. Ryhmän tarkoituksena on lisätä osallisuutta ja hyvinvointia, edistää nuorten toimimista seura- ja aluetasolla, vahvistaa lasten & nuorten vaikutusmahdollisuuksia kaikilla urheilun päätöksenteon tasoilla sekä innostaa alle 29-vuotiaita liikkumaan. Ryhmä osallistuu valtakunnallisen lasten ja nuorten toiminnan kehittämiseen, jotta laji pysyy kiinnostavana ja elinvoimaisena myös tulevaisuudessa.

Nuoret Vaikuttajat tuovat liiton eri työryhmiin lasten ja nuorten ääniä ja ajatuksia, ottavat kantaa heille esitettyihin asioihin, tarkastelevat ja kehittävät valtakunnallista lasten ja nuorten toimintaa eri näkökulmista ja tarpeista käsin sekä vaikuttavat osaltaan koko ratsastus- ja hevosharrastuksen kehittymiseen. Nuorten Vaikuttajien, niin kuin kaikkien muidenkin työryhmien toimintaa ohjaa Ratsastajainliiton strategia sekä vuosittainen toimintasuunnitelma.

HAE MUKAAN HUIPPU PORUKKAAN - pääset vaikuttamaan hevosharrastuksen tulevaisuuteen. Tämä on tilaisuus sinulle, joka olet 20–27-vuotias ratsastusseuran jäsen ja kiinnostunut Ratsastajainliiton toiminnasta sekä ratsastus- ja hevosharrastuksen tulevaisuudesta. Sinulla on myös intoa ja halua päästä vaikuttamaan Ratsastajainliiton toimintaan. Olet jo mukana esimerkiksi ratsastusseurasi hallituksessa, työskentelet hevosalalla tai kilpailet aktiivisesti. Toimit ehkä toimihenkilönä, olet nykyinen tai entinen nuorisotiimin jäsen tai muuten aktiivinen seuratoimija ja olet kiinnostunut toimimaan vapaaehtoisena hevos- ja ratsastusharrastuksen parissa - hae Nuoriin Vaikuttajiin. 

Nuoret Vaikuttajat pähkinänkuoressa

Nuoret Vaikuttajat -ryhmässä tulee olemaan 5-6 jäsentä. Ryhmän jäsenten toimikausi on kaksi- tai kolmivuotinen. (Vuoden 2024 jälkeen toimikaudet muuttuvat kaksivuotisiksi.) Työryhmä kokoustaa noin kerran kuukaudessa, pääosin liiton toimistolla Helsingissä. Lisäksi on verkkokokouksia ja jäsenet osallistuvat erilaisiin tilaisuuksiin ja tapaamisiin eri puolilla Suomea. Aikaa ja intoa toiminnan toteuttamiseen kokousten välissä sekä matkustusvalmiutta tulee olla. Matkakulut korvataan.

Nuoret Vaikuttajat

  • linjaavat tarvittaessa valtakunnallista lasten ja nuorten toimintaa yhdessä toimiston kanssa
  • tekevät kehittämisehdotuksia eri tasoilla aktiivisesti
  • toteuttavat toimistolta tulevia ehdotuksia ja pyyntöjä parhaalla katsomallaan tavalla
  • osallistuvat vuosittaisen toimintasuunnitelman ja budjetin laatimiseen sekä toimintasuunnitelman mukaisen toiminnan toteuttamiseen ja toimintakertomuksen kirjoittamiseen
  • suunnittelevat ja ovat mukana tuottamassa sisältöä liiton viestinnän alustoihin sekä toteuttavat vuosittain Instagram takeoverin
  • vierailevat alueilla säännöllisesti
  • innostavat ja tukevat alueellisia nuorisotiimejä sekä tekevät tiivistä yhteistyötä alueiden nuorisovastaavien kanssa
  • koordinoivat ja vastaavat NAPU:n (Nuorten Vaikuttajien ja alueiden nuorisotiimien yhteistyöverkosto) toiminnasta
  • osallistuvat Vuoden palkittavien valintaan lasten ja nuorten toiminnan kategoriassa

Ryhmään valitaan kahden ja kolmen vuoden toimikausille 5-6 uutta aktiivista 20-27 -vuotiasta jäsentä, joilla on halua ja intoa kehittää Ratsastajainliiton toimintaa nuorten näkökulmasta, tuoda esiin nuorten ajatuksia & erilaisia ääniä ja joilla on jo kokemusta ratsastusseuratoiminnasta, lajista tai yleisesti urheilumaailmasta. Toimimalla ryhmässä saat näköalapaikan Ratsastajainliiton toimintaan, kokemusta tulevaisuuden työelämää varten sekä todistuksen, jonka voit liittää opiskelu- ja työhakemuksiin. Vapaaehtoistoiminta todella kannattaa! 

Lue täältä mitä nykyiset Nuoret Päättäjät -ryhmän jäsenet ovat oppineet ja mitä kaikkea he ovat kautensa (2020-2023) aikana päässeet tekemään. 

Haku on avoinna 13.11. - 1.12.2023. Hae ryhmään tämän lomakkeen kautta. Hakemukset ohjautuvat Ratsastajainliiton toimistolle, sekä nykyiselle Nuoret Päättäjät -ryhmän jäsenille, jotka käyvät niitä läpi. Toivomme hakijoita eri harrastustaustoista, erilaisilla kiinnostuksen kohteilla sekä eri puolilta Suomea. Kaikille hakijoille ilmoitetaan hakuprosessin edistymisestä 15.12.2023 mennessä sähköpostilla. Tarvittaessa pyydämme hakijoilta lyhyen videoesittelyn itsestään. SRL:n hallitus vahvistaa ryhmän kokoonpanon vuoden ensimmäisessä kokouksessa tammikuun alussa. Hakijoita pyydetään varautumaan jo hakiessaan siihen, että ryhmän ensimmäinen tapaaminen on 26.-27.1.2024 Härmässä.

 

Lisätietoja: 

Nuorten Päättäjien sähköposti: nuoretpaattajat@ratsastus.fi 

Insta: @ratsastajainliitto

https://www.ratsastus.fi/srl/organisaatio/nuoret-paattajat/ 

 

ja tarvittaessa myös

Kaisa Kähö

hallinto- ja kehityspäällikkö, Suomen Ratsastajainliitto

sähköposti: kaisa.kaho@ratsastus.fi

puh. +358 40 649 0757