Seurakehittämisen ohjausryhmä

Seuratoiminnan ohjausryhmä on ratsastuksen seuratoiminnan asiantuntijaryhmä, joka kehittää valtakunnallista seuratoimintaa sekä seurapalveluita, yhdessä liiton työntekijöiden kanssa. Ohjausryhmän toimikausi on kolme vuotta, jonka SRL:n hallitus vahvistaa. Ohjausryhmän jäseniltä edellytetään seuratoiminnan vahvaa asiantuntemusta ja kokemusta.

Seuratoiminnan ohjausryhmän pääpaino on kehittämistyössä ja seurojen toimintaedellytysten vahvistamisessa. Ryhmän kokoonpano on 10 henkilöä. Varsinaisten jäsenten lisäksi mukana on myös hallituksen edustaja, APU:n edustaja, Nuorten Päättäjien edustaja sekä toimiston edustajana & asioiden esittelijänä Seuratoiminnan kehittäjä, Anna Wessman.

Seuratoiminnan ohjausryhmä toimii yhteistyössä toimiston seura- ja tallipalvelutiimin kanssa, SRL:n hallituksen alaisena. Ohjausryhmä kokoontuu noin kuusi kertaa vuodessa. Kokouksia järjestetään tarvittaessa myös verkkokokouksina.

Valtakunnallinen seuratoiminnan ohjausryhmä

  • Tähtiseura-auditoinnit & tiivis yhteistyö Olympiakomitean kanssa
  • valtakunnallisen seuratoiminnan kehittäminen
  • alueiden mentoreina ja sparraajina toimiminen (seuratoiminnan kehittämisessä ja toteuttamisessa)
  • OKM:n seuratukihakemukset (sparraus ja neuvonta)
  • seurakehittämisvalmennuksesta vastaaminen
  • seuramateriaalin tuottaminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa

 

KOKOONPANO 2021-2023

Jaana Ahteela, Jenni Suhonen, Kirsi Siivonen, Marja Nuuttila, Mila Munsterhjelm, Minttu Vanhanen, Nina Grankvist, Suvi Heinonen, Tapani Riddarström & Ulla Alanko

Hallituksen edustajana: Carina Nyholm

APU:n edustaja: Titta Ahola

Nuorten Päättäjien edustaja: Maria Salomaa

 

Valinnat työryhmiin tehtiin avoimen haun kautta ja valintakriteereinä oli mm. hakijoiden osaaminen, kokemus ja vahvuudet, toiminnan tarpeet sekä maantieteellisyys.