Vaalivaliokunta

Vaalivaliokunnan tehtävänä on valmistella liiton kokouksessa tehtäviä henkilövalintoja. Liiton kokous ei ole sidottu vaalivaliokunnan ehdotukseen. Vaalivaliokunnan tulee laatia perusteltu ehdotus, joka toimitetaan jäsenille kokousaineiston mukana. Esityksen tulee sisältää selvitys kunkin ehdokkaan soveltuvuudesta kyseessä olevaan tehtävään. Vaalivaliokunta ei voi esittää omia jäseniään valittavaksi liiton hallitukseen tai puheenjohtajaksi. (toimintasäännöt 14 §)

Vaalivaliokunnan puheenjohtaja ja kaksi jäsentä valitaan vuosittain liiton kevätkokouksessa. 

Vaalivaliokunnan kokoonpano 2022:

Pirjo Tammela, puheenjohtaja
Titta Ahola
Riina Vihanto